Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 59. Тренувальні вправи

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки; розвивати творчі вміння правильно будувати речення з відокремленими уточнювальними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до живої і неживої природи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, схема «Відокремлений уточнювальний член речення» (її зміст —у конспекті уроку), проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

Робота біля дошки.

Виконання індивідуальних завдань двома учнями.

Картка 1

— Перепишіть, розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). У першому реченні підкресліть усі члени речення.

1. Столітні велетні дуби шумлять, дивуючи природу, і ждуть з піснями боротьби (Олександр Олесь).

2. Ріс у зеленому лісі дуб велетенський, високий, віти розкинувши пишно рясно-густі і широкі. На світі бурі ніякі зроду б його не зламали, віти ж, простягтись, од вітру й інші дерева ховали (Б. Грінченко).

3. Сплівшись гіллям, стояли столітні дуби та берести. Здавалось, ніби вони, підтримуючи один одного, зазирають з цікавості в глибину байраку (Ю. Мушкетик).

Картка 2

— Перепишіть, уставляючи пропущені букви та розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). Відокремлені члени речення підкресліть.

1. Цвіли троянди, променів напившись (Д. Луценко).

2. Скрутивши промені у золоті снопи, в..ртає сонце з чужини додому (Б. Чіп).

3. Зів’яла вже та квітка запашна, а як цвіла, лишаючись, вона! (Б. Грінченко).

4. Мов каблучка, красою дивуючи світ, на середньому пальці метелик сидить (Б. Олійник).

5. Щовечора д..мок здіймається з долини, оповиваючи пр..тишені маслини (М. Рильський).

6. Війнулася фіранка на вікні, рожевим сяйвом спалахнувши раптом (М. Рильський).

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань. Колективне опрацювання схеми «Відокремлений уточнювальний член речення».

— За допомогою схеми підготуйте невелике повідомлення про відокремлені уточнювальні члени речення. Зіставте свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

V. Виконання системи практичних завдань.

Робота з підручником.

Виконання вправи.

Дослідження-характеристика.

— Прочитайте речення, дотримуючись відповідної інтонації. Визначте уточнювальні члени. Укажіть їх вид і спосіб морфологічного вираження.

1. Коло діда, на старому яблуневому пні, сидів його давній товариш і побратим Григорій (О. Довженко).

2. Згодом, з розвитком промисловості, господарської діяльності, вплив людини на природу стає все помітнішим, призводить до зміни флори (В. Протопопова).

3. Край шляху, у долині, догорає вогнище (М. Коцюбинський).

4. Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).

5. Шлях із Південної Африки, туди й назад, нараховує двадцять п’ять тисяч кілометрів (О. Потапенко).

6. Криниці, священні для українців місця, копали біля верби (О. Потапенко).

7. До Десни верст п’ять ґрунтової дороги, хоч і дуже складної (О. Довженко).

Дослідження-аналіз з елементами зіставлення.

— Дослідіть, у яких реченнях сполучник або приєднує уточнювальну прикладку, а в яких — з’єднує однорідні члени. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки й виділяючи відокремлені уточнювальні прикладки та однорідні члени.

1. Твердження, правдивість якого перевіряють за допомогою логічних міркувань, що спираються на аксіоми або на раніше доведені твердження, називають теоремою.

2. Сума — результат дії додавання двох або кількох доданків.

3. Якщо проектувальні прямі паралельні між собою, проекцію називають паралельною або циліндричною.

4. Найбільш уживаною циліндричною проекцією є ортогональна або прямокутна.

5. Система числення — спосіб називання чисел за допомогою слів або зображення як за допомогою невеликої групи індивідуальних знаків.

6. Теорія чисел або вища арифметика — галузь математики, головним завданням якої є вивчення

властивостей цілих чисел.

7. У геометрії фігурою або геометричним образом узагалі називають будь-яку сукупність точок.

8. Систему або сукупність символів, які застосовуються в певній науці або якійсь іншій ділянці людської діяльності для позначення різних об’єктів, понять або співвідношень між ними, називають символікою (3 матем. словника).

Лінгвістичний експеримент.

— Поширте подані речення відокремленими уточнювальними членами. Визначте, який член речення вони уточнюють.

1. Унизу блідне золотиста жовтявість зелені (В. Винниченко).

2. До школи Сашко ходив далеченько (М. Вінграновський).

3.1 всюди вас супроводжуватиме дух старовини, історії, віри й народної мудрості (О. Ірванець).

4. Нижче золотилися маківки монастиря, танули в кучерявих гаях (З. Тулуб).

5. Тут Емма Андієвська разом з іншими переселенцями з України утворює гурток поетів, який здійснив справжню революцію в письменстві української діаспори.

Пунктуаційний практикум.

— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Позначте уточнювальні члени, укажіть їх значення.

1. Саме тут на Київщині Емму Андієвську застала війна.

2. Недалеко той час, коли людина одержить у свої руки надзвичайне джерело сили атомну енергію (О. Марискевич).

3. Народився Олександр Потебня в Україні на Полтавщині (Л. Семака).

4. Тут світло всюдисуще тобто божественне (С. Кримський).

5. Стежка піднімалася ще вище на саму гору, під якою западав Чорний яр (В. Врублевська).

6. А так по-злодійськи зустрічатися не варто (К. Мотрич).

7. Над Сашком пролітало обличчя Чепіжного, воно швидко летіло туди у степи у яри за Буг до лиманів (М. Вінграновський).

8. Це зараз на відстані кількох десятків літ пам’ять і зір малюють найбільш характерні картини тої пори (В. Гей).

9. Духовна культура зв’язана з матеріальною культурою міцними нитками хоч і невидимими (В. Русанівський).

10. Вони оті володарі посли купці поети лиш можуть наблизитися до трону, здаля покланятися (Р. Іванченко).

Дослідження-конструювання.

— Поширте речення уточнювальними членами. Розставте розділові знаки.

1. Директор проголосив промову і привітав переможців спортивних змагань.

2. Чумацький Шлях було видно неозброєним оком у нічному небі.

3. Київ мерехтів золотом своїх величних храмів.

4. Моя сестричка відмінно навчається.

5. Наша Батьківщина славиться цілим гроном видатних діячів.

Лінгвістичний турнір.

— Складіть речення з уточнювальними членами, щоб вони виступали у ролі: 1 — додатка; 2 — обставини; 3 — означення. ,

Самостійна робота.

— Запишіть текст, поширте його уточнювальними членами речення. Поясніть розділові знаки.

Лісове озеро стояло у найгустіших хащах. Оповите деревами і густими чагарниками, здається, відпочивало. Дзеркальна гладь води відбивала чарівну голубінь неба та білі хмаринки. Старі верби своїми вітами ніжно торкалися води. Усе навколо повнилося тишею та спокоєм. Легкий вітерець весело грався з маленькими хвильками, немов прагнучи наздогнати їх. Лише лісові мешканці, що приходили напитися водички, порушували спокій. Саме озерце наче вийшло із чарівної казки.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

І група — написати твір-мініатюру на тему «Мій улюблений предмет», використовуючи уточнювальні члени речення. II група — виписати із творів художньої літератури 4-5 речень, ускладнених відокремленими уточнювальними членами речення; зробити синтаксичний розбір одного з них. III група — виконати вправу з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити