Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 61. Повторення вивченого протягом року. Підготовка до підсумкового контрольного диктанту

Мета: повторити і систематизувати знання учнів з розділу «Синтаксис. Пунктуація»; формувати культуру усного і писемного мовлення; виховувати бережливе ставлення до природних багатств, івідповідальність за їх збереження.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.

Засоби навчання: підручник, тестові завдання, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Мотивація учіння.

ІІІ. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань. Лінгвістичний марафон.

— Що вивчає розділ мовознавчої науки «Синтаксис»?

— Чим відрізняється словосполучення від речення?

— Що становить граматичну основу речення?

— Яке речення називаємо поширеним?

— Що таке додаток? Означення? Обставина?

— Які види односкладних речень знаєте?

IV. Узагальнення і систематизація знань.

Вправа «Скринька мудрості».

— Сформулюйте з поданими словосполученнями односкладні речення. Зробіть їх синтаксичний розбір.

Хотіли вчитися, рання весна, знаю добре, не чути ніг під собою.

Пояснювальний диктант-мініатюра.

— Поясніть пунктограми в написанні однорідних членів речення.

1. Неспокій, рух і боротьбу було видно скрізь: у дубовій корі, у старих пеньках, у дуплах.

2. Все в моїх очах жило, кликало, все було до чогось подібне, давно десь бачене.

Вправа «Я — редактор».

1. Я захоплююсь і часто слухаю спів лісових птахів.

2. Горджуся, вивчаю і пишаюся багатствами лісів Карпат.

Творча лабораторія.

— Уявіть, що ви у весняному лісі. Старий височезний дуб веде задушевну розмову з молодим кленом про пережиті холодні зимові дні. Вітер-пустун підслухав цю розмову і передав її нам...

— Відтворіть зміст розмови, увівши звертання і пряму мову (5-6 речень). Поясніть розділові знаки.

Тестовий контроль-взаємоперевірка.

1. Укажіть речення, у якому немає пунктуаційних помилок

А Після вечора проведеного в товаристві, відтворював словами і відповідними жестами детальний портрет когось із присутніх.

Б Небайдужий до малярства, Уралов і сам деколи потроху малював.

В Прекрасні неповторні зустрічі яких тепер постійно не вистачатиме в житті.

Г Понахиляли голови соняхи до розпеченої за день спраглої води землі.

2. Укажіть речення, де правильно розставлено всі розділові знаки при прямій мові

А «Щасливий ти в нас, Даньку» — щебетали дівчата, хрумаючи бублики.

Б «Де ж він, де?» — гукнув Бертольдо, — «Що ж він криється між вами?»

В «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі, — думав молодий Джеря.

Г Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?»

3. Установіть відповідність між способом вираження підмета та поданими реченнями

1 словосполучення А Семеро одного не ждуть.

2 інфінітив Б Учитися ніколи не пізно.

3 числівник В Ніхто не хотів повертатися назад.

4 займенник Г Багато людей прийшло на зустріч із письменником.

4. Укажіть речення, у якому правильно виділено звертання

А Не хилися явороньку, ще ти зелененький. Не журися козаченьку, ще ти молоденький.

Б Ой не світи, місяченьку. Не світи нікому...

В О, мово рідна, ти — мій скарб!

Г Брати і сестри думаймо гаразд. Від нас чекає мудрості Вкраїна.

5. Укажіть речення, у якому немає вставного слова

А Біда, кажуть, не одна ходить, а з дітками.

Б Люди кажуть, що я весела вдачею.

В Може, якось на світанні стану кленом я.

Г Старенька груша дихає на пальці. їй, певно, сняться повні жмені груш.

6. Установіть відповідність між відокремленим членом і реченням

1 відокремлене непоширене А Там, у полі, синіють васильки і червоніють маки,

означення Б Море, тихе, сонне, розніжене, ліниво похлюпує об камінь

2 поширене відокремлене хвилями.

означення В Та невже ж та Україна — сей квітучий рай веселий, се ва-

3 відокремлена прикладка жке, криваве пекло — ще для мене не чуже?

4 уточнювальна обставина Г Море — частина океану, відділена від нього островами і

півостровами.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я добре засвоїв(-ла)...

— Мені ще треба повторити...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити вивчений теоретичний матеріал.

Підготуватись до контрольного диктанту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити