Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 63. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів з розділу «Речення з відокремленими членами», сформувати цілісну систему особистих знань школярів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини; виховувати повагу до історії рідного краю.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації вивченого.

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Узагальнення й систематизація знань.

Теоретична розминка.

— Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени?

— Які члени речення можуть бути відокремленими?

— Чи завжди відокремлюються означення?

— За яких умов відокремлюються прикладки?

— Як відрізнити відокремлені члени від відокремлених уточнювальних членів речення?

— Які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими членами?

— У яких стилях мовлення переважають речення з відокремленими членами?

IV. Виконання тренувальних вправ (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Пунктуаційний практикум.

— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Позначте уточнювальні члени, укажіть їх значення.

1. Саме тут на Київщині письменника застала війна.

2. Недалеко той час, коли ми отримаємо у свої руки надзвичайний документ атестат про освіту.

3. Народився Олександр Потебня в Україні на Полтавщині.

4. Тут під лісом кущиться стара шипшина.

5. Стежка піднімалася вище на саму гору.

6. Коло самої хати під вікнами розцвіли жоржини.

7. У нас на Волині дуже мальовничі озера.

8. Понад річкою над самим берегом похилилися верби (Із журналу).

Робота з текстом.

— Відновіть і запишіть текст, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені члени. Поясніть уживання розділових знаків.

Текст спроектовано на екран.

З моря вставала рожева зоря, .... Згодом золоте сонце, ... , послало свій промінь під небо на білі хмарки й затопило їх рожевим кольором із золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в блакитне море, ... , і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Нарешті з морської пелени виникло й саме сонечко. З півночі дихнув вітерець і,... , погнав їх туди, ... (За А. Кащенком).

Довідка: як у люстро; не виникнувши ще з моря; на схід сонця; розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами; понадимавши на чайках вітрила.

Робота в парах.

— Об’єднавшись у пари, складіть продовження розповіді (3-4 речення), використовуючи відокремлені члени.

Творче конструювання.

— Подані речення ускладніть відокремленими членами. Визначте синтаксичну функцію відокремлених членів.

1. Наше школа — це своєрідний храм ... (відокремлене означення).

2. Ім’я Святослава Вакарчука ... (відокремлена прикладка) відоме сьогодні всій Україні та світові.

3. В Інтернеті представлено безліч сайтів ... (відокремлений додаток).

4. Стежка вела в поле ... (відокремлена обставина).

Синтаксичний розбір речення.

Робота на дошці.

Мандрувала Україною весна, загадкова, сонячна, дощами напоєна.

Хвилинка творчості.

— Доповніть речення, склавши текст (4-5 речень), використайте відокремлені члени.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: повторити вивчене з теми «Речення з відокремленими членами», виконати вправу з підручника.

За бажанням: скласти твір-мініатюру на тему «Улюблена пора року», використовуючи речення з відокремленими членами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити