Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 64. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Речення з відокремленими членами

Мета: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми; формувати вміння і навички самостійної роботи; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати повагу й любов до рідної мови.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Узагальнення й систематизація теоретичного матеріалу.

Бліцопитування.

— Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени?

— Які члени речення можуть бути відокремленими?

— Чи завжди відокремлюються означення?

— За яких умов відокремлюються прикладки?

— Як відрізнити відокремлені члени від відокремлених уточнювальних членів речення?

— Які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими членами?

IV. Виконання тренувальних вправ.

— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Прочитайте речення, дотримуючись відповідної інтонації.

— Визначте уточнювальні члени. Укажіть їх вид і спосіб морфологічного вираження.

1. Коло діда на старому яблуневому пні сидів його давній товариш і побратим Григорій (О. Довженко). 2. Згодом з розвитком промисловості господарської діяльності вплив людини на природу стає все помітнішим (В. Протопопова). 3. Край шляху покритого білим камінням догорає вогнище (М. Коцюбинський). 4. Там на зеленій лавці обкладеній дерниною сперши голову на руки сидить білява панночка (М. Коцюбинський). 5. Шлях із Південної Африки туди й назад нараховує двадцять п’ять тисяч кілометрів (О. Потапенко). 6. Криниці священні для українців місця копали біля верби (О. Потапенко).

Творче моделювання.

— Поширте подані речення відокремленими уточнювальними членами. Визначте, який член речення вони уточнюють.

1. Там ... гойдається вітер в одвічних липах. 2. На тім боці річки ... юрмилося люди. 3. У далині ... дзвеніла лагідна музика. 4. Між високими вербами ... дзюрчить струмочок. 5. Старий Дніпро ... дрімає в передранішній тиші. 6. Я не знав нічого ніжнішого ... 7. Особливе місце в літературі для дітей займає поезія ...

Робота з реченням.

— Виконайте синтаксичний розбір. Укажіть, якою частиною мови виражений кожен член речення.

1. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар (Г. Тютюнник).

2. Долинка, вишита сонцем, пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики (М. Стельмах).

3. Незвична музика, біла, безголоса, живе, тремтить, біліє на одній ноті (Є. Гуцало).

4. У небі, заволоченому хмарами, не вгледіти жодної зірки (Н. Рибак).

— Установіть відповідність між реченнями та їхніми Характеристиками (одне речення є зайвим):

1 речення з відокремленим означенням

2 речення з відокремленою прикладкою

3 речення з відокремленим додатком

4 речення з відокремленою обставиною

А Я, засипаний сніжинками й зірками, йтиму манівцями неба... (Є.Гуцало).

Б Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану (Л. Костенко).

В Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озерах та по очеретах... (Остап Вишня).

Г І Оксану, мою зорю, мою добру волю, що день божий умивали (Т. Шевченко).

Д Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі (Л. Костенко).

V. Робота учнів над виконанням тестових завдань.

Інструктаж щодо виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ 1 Початковий рівень

1. Укажи рядок, у якому правильно подане визначення відокремлення

А це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення

Б це члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів, звужуючи або обмежуючи їхнє значення

В це слова, що виражають ставлення мовця до висловленого

Г це слова, що містять додаткові зауваження до змісту речення

2. Укажи правильне твердження: Відокремлюватися можуть

А підмет, присудок, обставина

Б додаток, означення, обставина

В підмет, присудок, означення

Г підмет, додаток, обставина

3. Укажи, яким відокремленим членом речення є виділені слова

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші літа (Д. Луценко).

А відокремлене означення

Б відокремлена уточнювальна обставина

В відокремлений додаток

Г відокремлена прикладка

4. Укажи речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом

А Зачаровані подорожні сиділи й мовчали (М. Коцюбинський).

Б Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав (П. Панч).

В В імлистій далині, осяяній срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці (М. Коцюбинський).

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село (Т. Шевченко).

5. Укажи речення з відокремленим додатком

А Нікого тут нема, крім мене й господині (М. Рильський).

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні (Панас Мирний).

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий (Нар. творч.).

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої (О. Гончар).

6. Укажи речення, у якому правильно розставлено розділові знаки А Співають усі, крім дочки старого козака... (П. Куліш).

Б Над берегом послався, невеликий, густо засвічений білою ромашкою, луг (В. Козаченко).

В Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ (О. Довженко).

Г Звучав потемнілий дзвін пудів, на тридцять (М. Стельмах).

Середній рівень

7. Установи відповідність між реченням і другорядним членом у ньому

1 відокремлений уточнювальний член речення

2 відокремлений додаток

3 відокремлене означення

4 відокремлена обставина

А Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману (Б. Чіп).

Б Лев упав і довго, лежачи, стогнав (Л. Глібов).

В Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа (Д. Луценко).

Г Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч (Д. Луценко).

Д Не маю іншого тепла, окрім отчого краю (В. Баранов).

8. Спиши, поставивши розділові знаки. Підкресли відокремлені члени (відповідно до їхньої ролі в реченні).

1. Кожен птах свою пісню співаючи здіймається до небес (Нар. твори.).

2. А пісня наростаючи пливла над берегом (О. Гончар).

3 І Оксану мою зорю мою добру долю що день божий умивали (Т. Шевченко).

4. У синім небі чистім і прозорім сонце сяє (М. Ткачко).

Достатній рівень

9. Виконай синтаксичний розбір речення.

А сонце, тепле і ласкаве, спинило погляд на землі (Олександр Олесь).

10. Подані речення ускладни відокремленими членами. Визнач синтаксичну функцію відокремлених членів.

1. Наше місто — це своєрідний храм ... (відокремлене означення).

2. Ім’я Джамали ... (відокремлена прикладка) відоме сьогодні всій Україні.

3. У світі все знайдеш ... (відокремлений додаток).

4. Стежинка ... (відокремлена обставина) вела все далі і далі в ліс.

Високий рівень

11. Напиши твір-мініатюру на тему «Природи рідної краса», використовуючи відокремлені члени речення. Підкресли їх.

ВАРІАНТ 2 Початковий рівень

1. Укажи рядок, у якому правильно подане визначення відокремлення

А це члени речення, які конкретизують, пояснюють зміст попередніх членів, звужуючи або обмежуючи їхнє значення

Б це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення

В це слова, що виражають ставлення мовця до висловленого

Г це слова, що містять додаткові зауваження до змісту речення

2. Укажи правильне твердження: Відокремлюватися можуть

А підмет, присудок, обставина

Б підмет, присудок, означення

В додаток, означення, обставина

Г підмет, додаток, обставина

3. Укажи, яким відокремленим членом речення є виділені слова Зачаровують картини природи, обсипані сонячним промінням.

А відокремлене означення

Б відокремлена уточнювальна обставина

В відокремлений додаток

Г відокремлена прикладка

4. Укажи речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом А Зачаровані подорожні сиділи й мовчали (М. Коцюбинський).

Б Шепоче мій край, урожаєм багатий (А. Малишко).

В Степ, струсивши з себе росу, горить жовто-зеленим вогнем (Панас Мирний).

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село (Т. Шевченко).

5. Укажи речення з відокремленим додатком

А На світі все знайдеш, крім рідної матері (Нар. творч.).

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні (Панас Мирний).

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий (Нар. творч.).

Г Весело розмахуючи руками, діти побігли до озеречка (М. Павленко).

6. Укажи речення, у якому правильно розставлено розділові знаки

А Крім зеленого ще виднівся синій колір річки.

В Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг (В. Козаченко).

В Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ (О. Довженко).

Г У долині біля річки паслися коні.

Середній рівень

7. Установи відповідність між реченням і другорядним членом у ньому

1 відокремлений уточнювальний член речення

2 відокремлене означення

3 відокремлена обставина

4 відокремлений додаток

А Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману (Б. Чіп).

Б Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа (Д. Луценко).

В Не маю іншого тепла, окрім отчого краю (В. Баранов).

Г Лев упав і довго, лежачи, стогнав (Л. Глібов).

Д Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч (Д. Луценко).

8. Спиши, поставивши розділові знаки. Підкресли відокремлені члени (відповідно до їхньої ролі в реченні).

1. Кожен птах свою пісню співаючи здіймається до небес (Нар. творч.).

2. Степ виднівся далеко-далеко притягуючи до себе зором (А. Климчук).

3. Паросток скроплений росою потягнувся до сонця.

4. В небі чистім і прозорім сонце сяє (М. Рильський).

Достатній рівень

9. Виконай синтаксичний розбір речення.

Непрохідні ліси закривали весь простір, окрім високих полонин (І. Франко).

10. Подані речення ускладни відокремленими членами. Визнач синтаксичну функцію відокремлених членів.

1. Наша столиця — це своєрідний музей ... (відокремлене означення).

2. Ім’я Надії Савченко ... (відокремлена прикладка) відоме сьогодні всьому світу.

3. У світі все знайдеш ... (відокремлений додаток).

4. Дорога ... (відокремлена обставина) вела все далі від рідної хати.

Високий рівень

11. Напиши твір-мініатюру на тему «Улюблений куточок природи», використовуючи відокремлені

члени речення. Підкресли їх. .

VI. Підсумки. Рефлексія.

Бесіда.

— Які труднощі виникли під час виконання тестових завдань?

— Що потрібно вдосконалити?

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теоретичний матеріал з теми «Речення з відокремленими членами».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити