Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 65. Аналіз контрольного диктанту, тестрвих завдань. Узагальнення теми 

Мета: проаналізувати контрольні роботи, указати типові помилки, допущені в диктантах та тестових завданнях, повторити й узагальнити знання учнів про відокремлені члени речення, закріпити вміння й навички, набуті під час вивчення теми; розвивати об’єктивну самооцінку, уважність, критичність, здатність до самоаналізу; виховувати відповідальність.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: учнівські роботи, проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота над помилками.

Слово вчителя.

Загальна характеристика результатів, відзначення позитивного й негативного в роботах. Аналіз помилок.

Оголошення балів.

Колективне опрацювання типових недоліків та помилок, допущених у контрольних диктантах (компетенція продуктивної творчої діяльності).

Аналіз за схемою «помилка - правило - приклад».

Індивідуальна робота учнів над виправленням орфографічних, пунктуаційних помилок у диктантах (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

Аналіз допущених типових помилок у тестових завданнях (компетенція продуктивної творчої діяльності).

Самостійна робота учнів над виправленням помилок, допущених у тестових завданнях (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

IV. Узагальнення і систематизація знань.

— Прочитайте речення, спроектовані на екран. Спишіть, поставивши розділові знаки. Зверніть увагу на виділене слово.

1. Не мислимо нашу землю без Дніпра оспіваного в піснях і думах (Ю. Мушкетик).

2. Старий Дніпро розливши плесо сиве ген-ген в спокійнім мареві дріма (Б. Дегтярьов).

3. Над старим Славутою на крутому пагорбі виріс молодий гайок (Із журналу).

4. Дніпро колись стрімкий і сильний втомився мабуть (Б. Дегтярьов).

Робота в парах (завдання на картках).

— Перепишіть, додаючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі відокремлені члени речення.

1. Із хмар,... , несуть привіт весняні журавлі на Україну милу.

2. Києве,... , живи у віках на славу нашій Україні!

3. Пісня линула у вись, ....

4. Ми,... , сильні й вольові.

5. України вогник пломеніє в серці кожного із нас,....

Довідка: розпалюючи багаття; освітлені сонцем; столиця золота; несучи добро й надію; українці. Хвилинка творчості.

— Складіть твір-мініатюру (усно), використовуючи речення з попередньої вправи.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теоретичний матеріал з теми «Речення з відокремленими членами».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити