Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 68. Повторення в кінці року відомостей про просте речення

Мета: узагальнити і систематизувати набуті теоретичні відомості із синтаксису, зокрема про будову простого речення, відомості про другорядні члени речення, перевірити вміння і навички розрізняти односкладні речення, розставляти розділові знаки (за необхідності) у неповних реченнях; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати почуття любові до рідної мови.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення та систематизації знань (формування мовної і мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Психологічна настанова щодо опрацювання теми уроку.

Кожного уроку ми подорожували цікавою країною Синтаксисом, щоразу пізнаючи щось нове і незнане. Тож сьогодні спробуємо пригадати все вивчене на практиці.

ПІ. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань. Бліцопитування (компетенція саморозвитку).

1. Головний член речення, що означає предмет (особу, явище , поняття), про який говориться в реченні і який відповідає на питання хто? або що?, називають...

2. Присудок, виражений допоміжним дієсловом, що передає граматичне значення у поєднанні з неозначеною формою дієслова, яка виражає основне лексичне значення, називають...

3. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у називному відмінку, то між ними ставимо...

4. За наявністю головних і другорядних членів прості речення поділяють на...

5. Додаток, означення, обставина — це...

6. Означення, яке виражене іменником та стоїть у тому ж числі й відмінку, що й означуване ним слово, називають...

7. Із двох іменників — власного імені людини і загальної назви — прикладкою є...

8. Порівняльні звороти здебільшого в реченні виступають...

9. Односкладні речення, у яких головний член (присудок) означає дію, що її виконує або буде виконувати конкретна особа, називають...

10. Односкладні речення, у яких головний член (присудок) означає дію (стан), що їх мислимо незалежно від особи активного діяча, називають...

11. Односкладні прості речення можуть бути частинами...

12. Речення, у яких пропущений один або кілька членів, що їх можна відтворити за змістом, називають...

IV. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей.

Робота біля дошки.

— Спишіть речення. Підкресліть їх граматичні основи. Визначте вид підмета та присудка в них.

1. Дві хмароньки пливли кудись в убранні золотім (Б. Олійник).

2. Гучне «Ура!» пронеслося тоді над лугами... (Л. Первомайський).

3. Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе (В. Симоненко).

4. Все стало якимось незвичним, радісним (Р. Іванченко).

5. Вже день здається сивим і безсилим, і домліває в зарослях ріка... (В. Симоненко).

6. Спомин був як блискавка (М. Рильський).

Дослідження-моделювання.

— Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть усі члени речення. З’ясуйте синтаксичну функцію розділових знаків.

1. Праця багатство людини (Нар. твори.).

2. П’ять на п’ять двадцять п’ять.

3. Обов’язок оратора говорити правду (Платон).

4. Натхнення то гроза (Д. Павличко).

Вправа «Вчимося аргументувати».

— Прочитайте речення. Поясніть, чому в них не ставиться тире між підметом і присудком.

1. Зате я не актор, для мене усе дуже серйозно (В. Дрозд).

2. А осінь як спомин (А. Мойсієнко).

3. Зорі як очі, що снились давно (В. Сосюра).

4. А життя не сон, воно не склянка чаю (В. Сосюра).

5. Вітрила зірвані (В. Сосюра).

6. На гіллі рясному цвіт немов сніжинки (В. Сосюра).

Лінгвістичне спостереження.

— Запишіть речення, ставлячи, де потрібно, пропущені розділові знаки, поясніть їх.

1. По однім боці хвилювалося жито, по другім жовтіла глиняна круча з чубком червоних маків (М. Куліш).

2. Науці належить розум, а поезії споконвіку душа (В. Шевчук).

3. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину (Т. Шевченко).

4. Він любив землю, як пташка повітря, риба воду (М. Коцюбинський).

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення» (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

— Ми повторили і поглибили свої знання про...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: виконати вправу.

За бажанням: підготувати усне повідомлення про розділові знаки в простому реченні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити