Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 69. Тренувальні вправи

Мета: узагальнити й систематизувати знання восьмикласників про просте ускладнене речення; удосконалити вміння й навички аналізувати ускладнювальні компоненти речень та способи їх вираження; розвивати вміння правильно розставляти розділові знаки в них; розвивати логічне мислення, пам’ять; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного краю, культуру усного і писемного мовлення, пізнавальний інтерес.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Мотивація уміння.

III. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань. Робота в групах з картками.

Група І

— Які розділові знаки можуть бути між підметом і присудком?

— Яку функцію виконують у,реченні вставні слова, словосполучення, речення?

— Що таке звертання? Чим воно може бути виражене? Наведіть приклади.

Група II , ,

Яку роль у реченні відіграють вставлені компоненти?

— Які члени речення називають однорідними? Наведіть приклади.

— Чим можуть ускладнюватися прості речення?

IV. Узагальнення й систематизація знань.

Самостійна робота.

— Доповніть подані речення пропущеними звертаннями і поставте потрібні розділові знаки.

1. ... мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко).

2. Та світи ж ти їм дорогу ... ! (П. Тичина).

3. Куди їдеш ... куди йдеш, чого в село через річеньку бредеш? (П. Воронько).

4. Знову ... ти вернулась, знов звила в нас під хатою кубельце (П. Грабовський).

5. Хай ... вам щастить у дружбі вірній, в праці мирній (М. Рильський).

6. Ой, не плач ... не журись, а до мого серденька пригорнись! (Нар. творч.).

Довідка: Україно моя, ясен місяць угорі, ластівочко-серце, милі друзі, дівчино.

Диктант-обґрунтування (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Поясніть розділові знаки в реченнях. Доведіть, що в поданому тексті є однорідні члени речення, підкресліть їх.

Ремесла і промисли України своїм корінням сягають часів Київської Русі.

Ткацтво — одне з найдавніших занять кожної селянської родини з метою одержання тканих виробів: рушників, скатерок, сорочок, доріжок.

Широкого розмаху набули у той час деревообробні промисли і ремесла: бондарство, стельмахування, столярне ремесло, теслярство, плетіння з кори і лози.

Кухонний посуд, ковші, миски, солонки, ложки, діжки, ночви виготовляли з дерева.

Давні ремесла: чинбарство й кушнірство — пов’язані з обробкою шкур тварин і одержанням шкіри та хутра.

Склярі і склодуви виготовляли не тільки різні сорти скла, а й часто фігурний посуд: пляшки, штофи, баклаги, стакани, тарелі, вази (Із кн. «Українознавство»),

Лінгвістичне дослідження.

— Серед поданих речень знайдіть такі, у яких є вставні слова. Поясніть, чому ці слова не завжди виділяють комою.

1. Він здається мені ще малим. 2. Він, здається, вчора сюди приходив. 3. Але коли повсякчас битись, то серце може озлобитися. 4. Бо, може, це наш вічний заповіт... 5. Правда, я не чекала подарунка. 6. Це правда, що завтра будуть гості?

Творче конструювання.

— Із двох простих речень утворіть одне з відокремленим означенням, поясніть розділові знаки.

1. Вітер щось шепоче травам. Вони вмиті росою. 2. Настав вечір. Прив’ялі за день від пекучого сонця квіти почали оживати. 3. Синіють кришталевою стіною високі гори. Вони покриті вічним снігом.

Дослідження-реконструювання.

— Додайте до запропонованих речень різні варіанти початку чи закінчення, щоб вони стали реченнями з відокремленими додатками. .

Зразок: осінь торкнула своїм крилом усі дерева в лісі, крім дубів і буків.

1. У дорозі приділялась увага усім ... 2. У всьому знай міру і час ... 3. ... на світі все можна знайти.

Робота з текстом (навчально-пізнавальна компетентність).

— Прочитайте й відновіть текст орфографічно та пунктуаційно. Знайдіть у ньому відокремлені члени речення, поясніть розділові знаки.

Дорога пов..лась під горами. Круті гори з..л..ніли проти сонця пр..вітно й в..село. Подекуди на самих верхах виглядали жовті соня..ники () гострі верхи кукурудзи () вибігали грядки картоплі та буряків. Туди () на гори () неначе д..рлися з..л..ні сади і спинялися на половині крутих боків з..л..ними граціозними контурами. Ті чудові садочки () пр.лулені на горах або сховані в западинах () були на/скрізь прон.дані сонцем () з..л..ніли до самого дна.

Ч..р..з яблуні та в..шні бл..щала ясно/з..л..на трава () як килим () ро..ст..л..ний на крутих горах. Дніпро синів за н..зиною () вкритою сірим піском та молодими кущиками осокора. Ч..р..з одну версту пішли голі гори () дикі () з обірваними обваленими боками. Над нашими головами () проти син..ого неба () вирізувались зубцями гострі верхи () поламані косогори. У вузькій та глибокій долині незабаром заз..л..нів перед нами холодний яр (За І. Нечуєм-Левицьким).

Розподільне письмо (навчально-пізнавальна компетентність).

— Прочитайте. Випишіть спочатку речення з відокремленими прикладками, а потім — з відокремленими обставинами. Поясніть умови відокремлення.

1. Видатний воїн, політик і дипломат, князь Володимир зміцнив державний лад, внутрішнє і зовнішнє становище Київської Русі (3 підруч.). 2. Він був родом з Черкащини, давньої козацької сторони (І. Нечуй-Левицький). 3. Подорожуючи, не відпускай коня галопом (Нар. творч.). 4. Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний). 5. Земля, світаючи, всміхнулась (Є. Гуцало). 6. У Каневі — стародавньому місті й фортеці — постійно стоїть один козацький полк (Г. Боплан).

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці я пригадав(-ла)...

— Я зрозумів(-ла)...

— Мої однокласники найкраще вивчили тему...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Письмово виконати вправу з підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити