Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 6. PM № 3. Оповідання як жанр мовлення, особливості його будови. Читання (мовчки та вголос) і слухання-розуміння оповідань

Мета: поглибити знання учнів про стилі, типи, жанри мовлення, зокрема оповідання, його композицію та сюжет, основні ознаки; удосконалювати мовленнєві вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку, послідовність викладу матеріалу щодо сюжету, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз оповідань; виховувати культуру мови та мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Робота з текстом.

— Прочитайте висловлювання, визначте тему, вкажіть стиль, до якого належать.

1. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України (Стаття 10 Конституції України).

2. Солов’їну, барвінкову,

колосисту — на віки —

українську рідну мову

в дар мені дали батьки

(В. Лучук).

3. Мова — знакова система, що є універсальним засобом установлення взаємовідношень між людьми з довкіллям у процесі життєдіяльності. Функції мови: пізнавальна, інформаційна, комунікативна, евристична (3 підручника).

4. Ти є вічність, Ти є Правда, Добро й Краса народу українського. А ще Ти — першоелемент Української нації, її основа й окраса. З тебе, Мово Українська, розпочинається й Українська національна ідея (С. Плачинда).

Бесіда.

— Яка тема об’єднує подані висловлювання?

— Пригадайте, які стилі мовлення вам відомі.

— У яких мовленнєвих ситуаціях може бути використаний кожен з них?

— Укажіть стиль і характерні мовні засоби кожного висловлювання.

Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Кожен з вас, безумовно, читає різноманітну літературу та полюбляє різні за жанром твори. Але рідко коли акцентує увагу на тому, чим відрізняються казки від міфів, оповідання від новел та переказів. Отже, сьогодні ми з вами спробуємо детальніше з’ясувати, що таке оповідання.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Бесіда.

— Пригадайте, які оповідання українських та зарубіжних письменників ви вивчали на уроках літератури.

— У якому стилі написані оповідання?

— Який тип мовлення покладено в основу оповідань? Чому?

— Яка кількість персонажів здебільшого наявна в оповіданні?

— Які композиційні елементи для оповідання є обов’язковими?

— Упродовж якого часу відбуваються події, покладені в основу оповідання?

-— Дайте визначення оповідання.

Пояснення вчителя.

Оповідання — невеликий розповідний художній твір про одну чи кілька подій у житті персонажа, які відбуваються з ним упродовж незначного проміжку часу.

Оповідання як самостійний жанр сформувалося ще в XIX ст. В українській літературі термін «оповідання» вперше з’явився завдяки творам Марка Вовчка, яка видала свою збірку творів під назвою «Народні оповідання» в 1857 році.

Робота з текстом.

У природі ще взимку народжується, поволі утверджується й живе передчуття майбутньої весни. Сонце, пригріваючи в середині лютого з кожним днем усе більше, уже готується до повернення птахів.

Прелюдія весни випарувала гостру красу загадкової природи, що всміхається таємницями.

А ця зустріч на вулиці — наче також усміх таємниці.

На довгих ніжках ішов назустріч великий птах. Я впізнав у ньому лелеку, званого ще бузьком. Тільки чому він записався в пішоходи замість того, щоб міряти крильми небесні простори?

Біля колодязя, де сріблилася намерзлою кригою вода, лелека спинився. Стрельнув довгою шиєю в один та в другий бік, тоненько клацнув дзьобом. Може, йому вже причувався в сизій висоті поклик лелечий. Але ще не час повертатися лелекам додому. Треба чекати принаймні до кінця березня, лише тоді повернуться побратими додому. Може, тоді повернеться з вирію лелечиха, на яку він також очікує, зоставшись на зимівлю в селі.

Тужливо подивившись в небо, лелека від криниці повертається назад. І я бачу тепер, що праве крило в нього раз і вдруге відвисло до самої землі, черкнувши чорним пером по снігу. Лелека глухо зашипів, наче розгнівався, підтягнув одвисле крило вгору.

Отже, переламав крило, а тому й не зумів одлетіти до вирію. Ти ж бач, як призвичаївся до безкрилого свого побуту і як призвичаїлися усі до земного лелеки. Та все ж так жде весну... (За Є. Гуцалом; 212 сл.).

Бесіда.

— Чи можна поданий текст назвати оповіданням? Чому?

— Укажіть гему, ідею твору.

— Хто виступає головними героями твору?

— Які основні сюжетні елементи наявні в тексті?

— Чи є у творі позасюжетні елементи? Укажіть описи, роздуми.

— Яка, на вашу думку, може бути розв’язка твору?

— Яку назву ви б дібрали до твору?

Лелека

Лелека (бусол, чорногуз) в українців — святий птах. За легендами, він походить від людини, яка згрішила колись проти Бога і тепер у пташиній подобі старанно спокутує свою провину. Найпоширенішою версією перетворення людини на лелеку є історія гадючого мішка.

«Кажуть, бусол — з чоловіка. Бог зібрав усіх гадів у мішок і дав чоловікові: «Візьми цей мішок, однеси до моря і вкинь у воду. Як нестимеш, не розв’язуй і не заглядай у мішок, що там є». Іде чоловік з мішком до моря — кортить подивитися. Розпустив того мішка, гад так і поліз, так і поліз із нього! А Бог і каже: «Не хотів мене слухати, пустив гадюччя по всіх усюдах, іди ж та збирай...» От тоді і став той чоловік буслом».

На зиму лелеки відлітають до далекої країни за морем. Там вони нібито плюскаються в озері й перетворюються на людей. Навесні купаються в іншому озері й повертаються додому птахами. Інколи у вирії лелеки змушені битися з орлами, коли ті на них нападають, і перемагають хижаків, хоча багато їх гине.

Перед вирієм лелеки вчиняють суд і закльовують до смерті птаху, яка зрадила своєму подружжю: «Один самотній бусол полюбив чужу буслиху. І відбив-таки її, забрав із чужого гнізда, і полетіли вони на нове місце до лісу. А через якийсь час, коли бусол прилетів на луг, його великим колом оточило пташине товариство й щось почало вичитувати своїм клекотом. Стоїть посередині самотній бусол. Ось він підняв опущену голову, важко тріпнув крилами й піднявся вгору. Там він раптом здригнувся всім тілом і, згорнувши крила, каменем полетів донизу. Так і закінчилася буслина любов».

Лелеки, за повір’ям, мають риси і звички, притаманні людям. Вони розуміють людську мову (адже колись і вони говорили). Як і люди, шукають собі пару, турбуються про дітей і через ревнощі можуть вчинити самогубство. Якось люди недобре пожартували й підмінили яйце лелеки качиним. Лелека-мати вигрівала яйця, а батько носив їжу. Настав день, коли на світ з’явилися малята. Разом із лелеченям у гнізді вилупилося каченя. Коли лелека його побачив, він високо злетів у небо й каменем упав на гніздо. Мертвими на землю впали пташенята й мати-лелека... А садиба того господаря незабаром пішла з димом.

Як і людина, лелека може плакати: «Бузьок дуже нудиться за хижею, у якій жив, ще як був чоловіком, — розповідається в одній легенді. — Тому він і гніздо в’є на дахах, і сам живе близько коло людей. Ми часто можемо бачити, як бузьо журиться. Годинами на одному місці з опущеним дзьобом він плаче й думає про своє людське життя». Сумує й лелека тоді, коли бачить чвари між людьми: «Стане нерухомо на одній нозі й гірко плаче... А як бачить добро між людьми, то калатає своїм дзьобом. То він так радіє».

Лелеки належать до віщих птахів. Люди по них гадають на врожай, погоду, здоров’я, заміжжя та інші житейські речі. Уважається, що добре бачити лелеку, коли він летить або ходить, погано — коли стоїть нерухомо на одній нозі.

Побутує повір’я, ніби чорногуз приносить дітей. За давніми уявленнями, поява потомства асоціюється з водою. Бусол знаходить малюків у воді, виловлюючи їх своїм довгим дзьобом, і приносить матерям.

І досі є повір’я, згідно з яким у родині буде щастя, коли бусол зів’є гніздо на подвір’ї. Люди самі допомагали у цьому птахам: лаштували на хатах або деревах хрестовини, колеса від возів. Вірили, що пернаті оберігають обійстя від пожежі й блискавки, що разом з ними приходить у господу злагода, добробут, здоров’я. Щовесни лелеки повертаються у свої гнізда. Коли ж, ображені на людей, птахи покидали хату, усе добро йшло за ними. За повір’ям, скривджені лелеки могли й підпалити будівлю, принісши у дзьобі жарину. Убивати птахів або руйнувати їхні гнізда вважалося великим гріхом. За це винного було суворо карано — хворобою, злиднями, а то й смертю (За О. Таланчуком; 595 сл.).

Робота з тестами.

ВАРІАНТ 1

1. За легендою, лелека походить від

А людини, що була праведною

Б казкового птаха

В людини, що згрішила проти Бога

Г людини у пташиній подобі

2. Лелеки зимують

А у своїх гніздах

Б на березі моря

В у гніздах, що роблять їм люди

Г у далеких країнах за морем

3. Інколи у вирії лелеки змушені

А битися з орлами

Б висиджувати потомство

В паруватися Г жалібно клекотати

4. Лелеки здатні вчинити самосуд за

А небажання мати потомство

Б поганий клекіт

В зраду

Г дружбу з людьми

5. У тексті є розповідь про все, крім

А перетворення лелеки на людину

Б лелека в дитячому фольклорі

В «людські» звички лелек

Г покарання за зраду

6. Лелека, як правило, в’є гніздо

А далеко від людей

Б в степу

В на дахах будинків

Г поблизу водойми

7. Слово «обійстя» має значення

А солом’яний дах

Б садиба, двір

В лелече гніздо .

Г криниця

8. «Бузьок дуже нудиться за хижею, у якій жив, ще як був чоловіком», — розповідається в одній

А легенді

Б казці

В притчі

Г новелі

9. Лелека стоїть нерухомо на одній нозі, коли

А загрожує небезпека

Б готується до польоту

В зустрічається з іншими лелеками

Г бачить чвари між людьми

10. За давніми уявленнями, поява потомства асоціюється з

А водою

Б повітрям

В сонцем

Г лелеками

11. У родині буде щастя, коли лелека

А голосно клекоче

Б зів’є гніздо на подвір’ї

В виведе потомство

Г прилетить до насидженого місця

12. Текст має ознаки стилю

А наукового

Б художнього

В публіцистичного

Г розмовного

ВАРІАНТ 2

1. Бог, зібравши усіх гадів у мішок, наказав чоловікові

А спалити їх

Б розв’язати мішок

В кинути їх у воду

Г випустити їх на волю

2. Лелеки перетворюються на людей

А плюскаючись в озері

Б згораючи у вогні

В перепливаючи море

Г долітаючи до сонця

3. Якось люди недобре пожартували і підмінили яйце лелеки

А курячим

Б качиним

В гусячим

Г перепелиним

4. Лелека голосно калатає своїм дзьобом, коли

А бачить добро між людьми

Б хоче попередити про небезпеку

В бачить чвари між людьми

Г виводить потомство

5. За те, що люди недобре пожартували з лелечої сім’ї

А важко хворіли діти

Б садиба господаря пішла з димом

В настав достаток

Г сталася повінь

6. Уважається, що добре бачити лелеку, коли він

А сидить у гнізді

Б стоїть нерухомо

В летить або ходить

Г в’є гніздо

7. Про те, що чорногуз приносить дітей, побутує

А легенда

Б оповідання

В повір’я

Г переказ

8. Бусол знаходить малюків

А у воді

Б у гнізді .

В на березі моря

Г за морями

9. «Бусол раптом здригнувся всім тілом і, згорнувши крила, каменем полетів донизу. Так і закінчилася буслина...»

А дружба

Б любов

В історія

Г розлука

10. Як і людина, лелека може

А плакати

Б співчувати

В танцювати

Г ображатися

11. «За повір’ям, скривджені лелеки могли й підпалити будівлю, принісши в дзьобі жарину». Цими рядками автор

А засуджує поведінку лелек

Б застерігає людину від зла

В дивується з поведінки лелек

Г вважає цей факт вигадкою

12. Текст поєднує такі типи мовлення

А опис з елементами розповіді

Б розповідь з елементами роздуму

В розповідь з елементами опису

Г роздум з елементами опису

IV. Контрольно-рефлексивний етап.

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Скласти план до оповідання, дібрати заголовок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити