Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 7. Тренувальні вправи

Мета: повторити вивчені основні поняття з розділу «Лексикологія», «Орфографія»; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння застосовувати знання на практиці у власних висловлюваннях; виховувати любов до рідної мови, культуру усного і писемного мовлення, пізнавальний інтерес.

Тип уроку: урок узагальнення знань, умінь і навичок (формування мовленнєвознавчої компетенції). Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал.

Епіграф до уроку:

До словечка, до слів’ятка притулися, може, так хоч мови рідної навчишся...

С. Єрмоленко

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Мотивація уміння.

III. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань. Коментоване письмо.

Людину і людство створило слово.

Ми всі діти слова від колискової пісні, від зародку цивілізації. Слово вчить і кличе, коле і пестить, підносить і очищає, воно може бути кувалдою і струною, кастетом і опахалом, тавром і знаменом.

Слово — одне з наймогутніших комунікативних знарядь людини. Безсиле само по собі, воно стає могутнім і важливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. Слово — засіб порозуміння між людьми. Ми висловлюємо спонуку і згоду, радість і горе, захоплення красою, надію... Слово — лихе чи привітне, криве чи ласкаве, гостре чи улесливе, чорне чи красне, чесне чи нещире —- є кодексом поведінки.

Словом ми осягаємо світ, воно — інструмент пізнання, найцінніший дар природи. У слові ми виявляємо себе, своє особисте «я». Словом ми творимо світ реальних і фантастичних образів.

Слово гуртує людей у народ і будує державу. Слово — ген культури, душа народу, жива пам’ять про все, що при нас і до нас було. Нарешті, слово охороняє культурну цілісність та інформаційний суверенітет нації (За В. Радчуком).

Бліцопитування.

— У прямому чи переносному значенні вжито у тексті «слово»? Поясніть.

— Назвіть функції мови, про які йдеться в тексті.

— Що вивчає лексикологія? Що таке лексика? Що є предметом вивчення лексикології?

— Що означає «розкрити лексичне значення слова»? Визначити «граматичне значення слова»? Наведіть приклади.

— Які словники пояснюють лексичне значення слів?

— Назвіть у тексті вивчені орфограми і пунктограми.

Творчий аукціон «Хто більше» (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Пригадайте прислів’я про слово. Чого вчить нас народна мудрість?

Усне моделювання.

— Проаналізуйте слова сучасного українського поета В. Іващенка: «Все в світі починалося зі Слова, тому ми звикли вірити словам».

— Що сприяє тому, щоб до слова, як мовленого, так і друкованого, люди ставилися з довірою?

 1. Узагальнення і систематизація знань.

Пояснювальний диктант.

— Розподіліть словосполучення у дві колонки відповідно до значення слова, вжитого у прямому

чи переносному значенні.

Солодкий чай, дрімає озеро, чиста вода, золотий перстень, танцює віхола, пригасла мрія, весела дівчина, круті гори, легка задача, чорна земля, міцна воля, глава книги, гуде майдан, вовча зграя, їдкі слова, лагодити велосипед, нездоровий вигляд, біжать роки.

Творче конструювання.

— Доберіть парні відповідники до кожного словосполучення. Із двома (на вибір) складіть речення, вживаючи слово у прямому і переносному значенні.

Розподільний диктант.

— Запишіть слова у дві колонки; застарілі та нові.

Вечорниці, тинейджер, чадо, тусовка, віче, перст, гайдук, сек’юриті, хлоп, хакер, промоутер, сотник, стряпчий, дилер, піармен, епістола, боярин, бігборд, толмач, саундтрек, спудей, смайлик.

Дослідження-відновлення.

— Доберіть українські відповідники до запозичених слів. Дайте відповідь на запитання: чи варто захоплюватися вживанням запозичених слів?

Бойфренд, голкіпер, нарація, наратор, брокер, менеджер, дистриб’ютор, арбітр, мас-медіа, ексклюзивний, процент, юрист, секонд-хенд, бар’єр, дисплей, генеза.

Довідка: коханий хлопець, воротар, оповідь, оповідач, посередник, управлінець, розподілювач, суддя, засоби масової інформації, винятковий, відсоток, правник, ринок вживаних речей, перешкода, екран, походження.

Бесіда.

— Як ви ставитесь до запозичень в українській мові? Чи поділяєте ви думку, що сучасна українська мова засмічена словами іншомовного походження?

— Підготуйте усне повідомлення про захист мови від надлишкових запозичень. Як ви розумієте вислів «екологія мови»?

Робота на дошці.

— Запишіть речення, визначте авторські неологізми.

— Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

 1. Зове кобзарів струноброва бандура за сивим Дніпром (П. Перебийніс).
 2. Ні, я себе не можу уявить без тебе, Дніпре, як і без тополі, що в серці моїм змалку тополить (М. Вінграновський).
 3. Нам би героїчної музики Бетховена на щодень, щоб перемінити нашу розсипчасто-роззявкувату, безвольно-байдужу, скраюхатню натуру (В. Захарченко).

Інтелектуальна розминка.

— Що ви знаєте про історизми, архаїзми, діалектизми? Наведіть приклади.

— Запишіть речення, правильно їх інтонуючи. Знайдіть у них діалектизми, історизми, архаїзми.

 1. Отож-бо ти файно наговорив. 2. Обгородився місяць, мов газда, і з кимось ніч шепталася несміло. 3. Убрався в жупан і дума, що пан. 4. І на оновленій землі врага не буде, супостата. 5. Звізди мерехтіли, мов золоті чічки.

Інтелектуальна розминка.

— Що таке синоніми, антоніми, омоніми?

— Яка роль цих груп слів у мові?

— Про що свідчить таке розмаїття лексичного запасу слів?

Творчий калейдоскоп.

— До поданих слів доберіть синоніми.

Злагода (згода, мир, спокій), загадковий (незбагненний, незрозумілий, містичний, таємничий), імпозантний (солідний, статечний, видний, презентабельний), догляд (опіка, піклування, турбота), гордовитий (гордий, зарозумілий, пихатий, гоноровитий, бундючний), гідність (достойність, самоповага), відважний (сміливий, безстрашний, відчайдушний); відвертий (неприхований, явний, прямий, прямодушний, щирий); міцний (стійкий, твердий, дужий, сильний, незламний, непохитний; насичений, концентрований; кремезний; стійкий, терпкий (запах); прекрасно (чудово, незрівнянно, навдивовижу); сумлінний (старанний, добросовісний, ретельний); чуйний (чутливий, співчутливий, душевний, сердечний, щирий).

— До поданих слів доберіть антоніми.

Мир (агресія); батьківщина (чужина); велет (пігмей); будень (свято, неділя, вихідний); відверто (потаємно, нещиро); вигадка (реальність, дійсність, правда); герой (боягуз); екстравагантний (простий, звичайний, загальноприйнятий); дружба (ворожнеча); істина (хибність, неправда, брехня); ініціатива (інертність, байдужість); оптиміст (песиміст); філігранний (грубий, невиразний).

Творче конструювання.

— Складіть 4 речення, вживаючи синоніми і антоніми, підкресліть граматичні основи.

— Складіть і запишіть діалог «Чи можна обійтися без антонімів?».

Гра «Склади фразеологізм».

Втерти.. (носа); в корінь... (дивитися); вуха... (розвісити); гордіїв... (вузол); десята вода... (на киселі); жданики... (поїсти); ждати... (з моря погоди); заяча... (душа); кусати... (лікті); лебедина... (пісня); на сьомому... (небі); пошити... (в дурні).

— Поясніть значення утворених фразеологізмів.

Лінгвістична гра «Назви одним словом».

Ніде голці впасти (тісно); прикусити язика (замовкнути); розбити глек (посваритися); гріти руки (збагачуватися); очі замилювати (обдурювати); перемивати кістки (обмовляти); замітати сліди (приховувати); ні за цапову душу (даремно); кований на всі чотири копита (досвідчений).

Гра фразеологізмів.

— До поданих фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоніми.

Провалитися крізь землю (мов корова язиком злизала, яку воду впасти, мов камінь у воду); продавати зуби (скалити, сушити, шкірити зуби); теревені правити (баляндраси точити, молоти язиком, переливати з пустого в порожнє, розпустити ханьки); одним миром мазані (з одного тіста, одного поля ягоди).

— Уведіть 2-3 фразеологізми до самостійно складених речень.

Лінгвістичний практикум.

— Запишіть речення, підкресліть фразеологізми як члени речення.

 1. Ця подія відбулася за царя Гороха. 2. Справжні друзі повинні пуд солі з’їсти. 3. Дівчата як кров з молоком намагалися переспівати парубків.

— Запишіть речення, визначте в них прислів’я і приказки. Яка роль прислів’їв та приказок у мовленні?

 1. Що кому на роду написано, то й конем не об’їдеш того. 2. Брехнею, кажуть люди, світ пройдеш, та назад не вернешся. 3. Життя прожити — не поле перейти. 4. Хтось плуга тягне, хтось бреде за плугом.

Комунікативний практикум.

— Пригадайте прислів’я про правду, книжку, життя.

— Розкрийте зміст фразеологізмів у поданих реченнях.

 1. Легко тому живеться, хто має голову на плечах.
 2. Робить як мерзле горить.

Творче моделювання.

— Перебудуйте речення так, щоб у них були фразеологізми.

 1. У школі в мене було мало справжніх друзів. 2. На вступні іспити я йшов добре підготовленим.
 2. Вона здогадалась, що вже наговорила непотрібного. 4. Дорослому хлопцеві не годиться плакати.

Орфографічний практикум.

Вибірково-розподільний диктант.

— Запишіть слова у дві колонки відповідно до правил вживання апострофа.

П’єдестал, порядок, торф’яник, святкування, черв’як, об’єкт, різьбярство, розв’язати, надвечір’я, без’язикий, пюре, бряжчати, пів’ящика, рутвяний, бюро, повітря, арф’ярка, дзвякнути, двох’ярусний, буряк, горохвяний, мавпячий, пред’явник, ін’єкція, медвяний, гравюра, під’юджувати, ін’єкція.

— Назвіть орфограми в записаних словах.

Буйноквіття, життєлюб, суддя, рілля, статей, радістю, зрання, спросоння, величчю, матір’ю, жовчю, мудрістю, персня, чесний, тижневий, проїзний, туристський, агентство, невістчин, журналістський, пестливо, студентський, захисник, вокзал, книжці, просьба, нігті, підказка, безболісний, сказати, український, голубка, шелестіти, левада, далеч, блищати, величати, різьблений, панство, менші, доньчин, вишеньці, Уманщина, Гуцульщина, Галичина, на сторінці, вартість, тонші, дивиться, возз’єднання, ввібрати, віддзеркалювати, військкомат, гуманний, невпинно, вихованість, лляний, пташиний, орлиний, незлічений, невпізнаний, непримиренний.

Творче конструювання.

— Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий), поясніть наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.

Буг, Цюріх, Запоріжжя, француз, Збараж, Балхаш, Рига, Сиваш, Гаага, чех, печеніг, Гамбург, Париж, Кременчук, солдат, Овруч, Калуга, грек, гігант, чуваш, Голландія, Нагуєвичі, Черемош.

— Від поданих слів утворіть іменники за допомогою суфікса -ств(о), поясніть наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.

Тваринник, птахівник, каліка, дивак, багатий, герцог, брат, молодець, товариш, ткач, убогий, люди, чумак, гайдамака, вояка, боягуз, парубок, дитина, рільник, жінка, виробник, студент, кріпак, юнак, сирота, сусід, лісник.

— Запишіть прислівники відповідно до правопису. Обґрунтуйте написання.

Віч-на-віч, до лиця, врізнобіч, дощенту, спідсподу, навесні, натщесерце, почасти, безвісти, з діда-прадіда, поки що, в основному, в цілому, з боку на бік, з року в рік, кінець кінцем, по-українськи, будь-як, по латині, спідлоба, хоч-не-хоч, як-не-як, коли-не-коли, по одному, рано-пораненьку, геть-чисто, якось-то, казна-коли, де-небудь, абияк, вгору, анітрохи, дедалі, чимало, дарма що, поки що, тільки що, хіба що, відтепер, аби-то, без кінця-краю.

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я знаю...

— Я вмію: а) розпізнавати... б) сформулювати... в) зв’язно висловити... г) визначити... д) пояснити ... е) довести...

Вправа «Мікрофон».

 1. Що найбільше запам’яталося? 2. Що вдавалося добре, а що — не зовсім? 3. Про що б хотіли ще дізнатися?
 2. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Написати твір-мініатюру, розкривши суть одного із прислів’їв: 1) наука в ліс не веде, а з лісу виводить; 2) не краса красить, а розум; 3) хто знання має, той мур ламає.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити