Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 45. Контрольна робота № 3 з тем «Односкладне речення. Просте ускладнене речення». Розвиток мовлення № 12. Контрольне аудіювання

Контрольна робота . Варіант 1

Клас______________________________________ Бал_________________

Рівень І (відповідь на кожне питання0,5 бала)

1. Речення, у яких граматична основа складається з одного головного члена (підмета чи присудка), — це:

□ А непоширені речення

□ Б неповні речення

□ В односкладні речення

2. Дійова особа граматично не виражається в:

□ А означено-особовому реченні

□ Б безособовому реченні

□ В неозначено-особовому реченні

3. Однорідні члени речення:

□ А відповідають на одне й те саме запитання, належать до одного й того самого слова в реченні

□ Б називають того, до кого звертаються з мовленням

□ В передають ставлення мовця до висловлюваного

4. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення виступає в реченні:

□ А завжди означенням

□ Б завжди додатком

□ В тим самим членом речення, що й однорідні члени, до яких воно відноситься

5. Неповне речення — це речення:

□ А з одним головним членом у ролі підмета

□ Б з одним головним членом у ролі присудка

□ В у якому пропущено один або кілька членів, проте їх можна відтворити

6. Неоднорідні означення є в реченні:

□ А І ридає рояль за стіною про далекі загублені дні (В. Сосюра).

□ Б З ротатим, ридаючим риком вітри орди хмар несуть (В. Симоненко).

□ В З дому рано мене повела неспокійна епоха по тернистих дорогах важкого, складного життя (Д. Луценко).

1. Односкладним безособовим є речення:

□ А Світлішає в житті і на душі.

□ Б Люблять у нас дотепне слово.

□ В Сади свій сад, плекай свої надії.

□ Г Від добра добра не шукають.

2. Речення з неоднорідними означеннями (розділові знаки пропущено):

□ А Вже українське (?) щире слово почув, збагнув і визнав світ.

□ Б У світ ідемо щирими (?) гостинними.

□ В І сум шалений (?) непримиренний знов крає серце на чужині.

□ Г Сонце розсіва своє пекуче (?) іскристе проміння.

3. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них тире в реченні (розділові знаки пропущено):

□ А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість правосуддя стійкість вірність.

□ Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

□ В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

□ Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

□ Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

4. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено):

□ А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка Сагайдачного Хмельницького Сірка.

□ Б Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія проза драматургія.

□ В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю золотую.

□ Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями рушницями.

□ Д Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були відомі всім.

Одного разу взимку до Перунового Бору заїхав мандрівний торговець. У нього було чимало принадного краму голки, кольорові стрічки, нитки, хустки, вишиті квітами, скляне намисто, медові пряники. Шукав він тільки на обмін всілякі хутра: куничі, лисячі, боброві й інші. Торопко виміняв у нього на в’язку білячих шкурок зелене скляне намисто, і подарував його дівчинці (За В. Яном).

5. Позначте речення, у якому слід поставити двокрапку при узагальню- вальному слові:

□ А перше    □ Б друге □ В третє □    Г четверте

6. Позначте речення, у якому є зайвий розділовий знак:

□ А перше    □ В третє □ Б друге □    Г четверте

7. Позначте речення з узагальнювальним словом при однорідних означеннях:

□ А перше    □ Б друге □ В третє □    Г четверте

Завдання на встановлення відповідностей (кожна відповідь0,25 бала)

8. Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом:

Відокремлений член речення

Приклад

1

означено-особове

А

Сонним холодом од трав віє.

2

неозначено-особове

Б

Хліб-сіль їж, а правду ріж.

3

узагальнено-особове

В

Квітчастий луг і дощик золотий.

4

безособове

Г

За правду, браття, єднаймося щиро.

Д

Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

1

2 3 4

9. Установіть відповідність між реченням та однорідними членами в них:

Відокремлений член речення

Приклад

1

додатки

А

На півночі Америки, на Далекому Сході росте берізка карликова.

2

підмети

Б

Білі груди, чорні сурдути та кумедна хода надають пінгвінам комічної схожості з людьми.

3

означення

В

З давніх-давен люди вважали фламінго казковим птахом із нездійсненної і прекрасної мрії.

4

обставини

Г

Маркіз глянув на стос паперу, сягнув рукою, розв’язав, погортав дрібно списані листки.

Д

Пошли ж, доле, надію і силу, терпіння невольникам і невольницям страшного двадцятого віку.

1

2

3 4

Рівень І (відповідь на кожне питання0,5 бала)

1. Означено-особовим є таке речення:

□ А А моє Полісся не любить не можна (М. Сингаївський).

□ Б Вклоняюсь кожному ліску з любов’ю й відданістю сина (Д. Луценко).

□ В Вже не журно мені (В. Сосюра).

2. Односкладне речення з одним головним членом — підметом — це:

□ А називне речення

□ Б безособове речення

□ В неозначено-особове речення

3. Тире ставиться в такому неповному реченні:

□ А А у мене в серці музика ясна (В. Сосюра).

□ Б Вся душа моя з протиріч (Л. Віценя).

□ В А навколо земля у зеленім росистім вінку (Л. Забашта).

4. Між однорідними членами речення ставляться:

□ А коми

□ Б тире

□ В коми і тире

5. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то перед ним ставиться:

□ А двокрапка

□ Б тире

□ В кома

6. Поширені однорідні члени речення наявні в такому реченні:

□ А Отчизни дорога нам кожна стежка й смужка (М. Рильський).

□ Б Скинути й забути, як гадюка шкіру, я хотів нещастя, і злобу, і лють (М. Ракич).

□ В Шаную плуг, долоні мозолясті, тепло і ласку від упертих рук (А. Малишко).

1. Односкладним неозначено-особовим є речення:

□ А Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову.

□ Б Маму треба любити й розуміти.

□ В Зачерствілі очищуймо душі!

□ Г Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

2. Кома не ставиться в реченні:

□ А Я був у власному житті і машиніст (?) і пасажир.

□ Б Один оце я тільки — ні в тин (?) ні в ворота.

□ В Не схотіла душа бунтівна ні тепла (?) ні смачного пшона.

□ Г Слизняк не виросте ні лебедем (?) ані орлом.

3. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них тире в реченні (розділові знаки пропущено):

□ А Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

□ Б Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

□ В І право людське і воля і закон усе потоптано.

□ Г Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

□ Д Земля безсмертя кожному дала поету космонавту гречкосію.

4. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено):

□ А І пісні і приказки і прислів’я все те вражало надзвичайним багатством поезії жарту гумору практичного розуму.

□ Б Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду і червона калина.

□ В Усе прекрасне народжується зі звичайної буденності життя людська врода неперебутнє слово невмируща мелодія геніальна картина.

□ Г У його слові було все злагода спокій усталеність надія.

Ми купуємо в арабів східні товари імбир, перець, гвоздику, сушені фрукти. У русів ми купуємо віск, мед, хутра, шерсть, щетину, смолу, дьоготь, шкури, сало. Ми торгуємо славним, добротним германським сукном і білосніжними полотнами. Ми привозимо також зброю, і залізо, чудове вино з рейнських виноградників... (За В. Яном).

5. Позначте речення, у якому слід поставити двокрапку при узагальнювальному слові:

□ А перше    □ Б друге □    В третє   □ Г четверте

6. Позначте речення, у якому є зайвий розділовий знак:

□ А перше    □ Б друге □    В третє   □ Г четверте

7. Позначте речення з кількома рядами однорідних членів:

□ А перше    □ Б друге □    В третє   □ Г четверте

Завдання на встановлення відповідностей (кожна відповідь0,25 бала)

8. Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом:

Відокремлений член речення

Приклад

1

означено-особове

А

Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

2

неозначено-особове

Б

Друга шукай, а знайдеш — тримай.

3

узагальнено-особове

В

Нас зустрічають хлібом-сіллю.

4

безособове

Г

Один із останніх рейсів був винятковим.

Д

Багатій, розбруньковуйся, мово!

1

2

3

4

9. Установіть відповідність між реченнями та однорідними членами в них:

Відокремлений член речення

Приклад

1

додатки

А

Розкривання квіток залежить від багатьох умов: від часу сходу і заходу сонця, від географічного положення місцевості.

2

підмети

Б

Її насторожені й недовірливі очі-волошки розпачливо шукали допомоги.

3

означення

В

Рогатин запалав червоно, безнадійно і страшно.

4

обставини

Г

Отаман повернув коня від наспіх збудованого дерев’яного палацу і квапився тепер додому.

Д

...Якісь занедбані, певно, від старих ще хазяїнів, жоржини і червоні невибагливі півники побіля веранди в саду, здавалось, по-особливому сьогодні прибрались.

1

2

3

4


Додаток 2

Тест

 Клас________________________________ Бал_________________

1. Як за часів Київської Русі нази- 7. Хто був першим удільним снов

валося село Седнів?      ським князем?

□ А Чернігів        □ А Володимир Давидович

□ Б Сновськ        □ Б Святослав Ярославич

□ В Смоленськ       □ В Володимир Ольгович

□ Г Сіверськ        □ Г Ізяслав Давидович

2. Місто було побудоване як:     8. Коли Святослав Ярославич

□ А фортеця        переміг під Сновськом половців?

□ Б терем        □ А У 1068 році

□ В неукріплене поселення    □ Б у 1234 році

□ Г княжі палати       □ В у 1086 році

3. Чи збереглися залишки старо-   □ Г у 1680 році

давнього міста на початку X століття?   9. Як звали дружину Ростислава

□ А Збереглися погано     Ярославича?

□ Б не збереглися зовсім     □ А Предслава

□ В збереглися досить добре    □ Б Ярослава

□ Г не могли зберегтися     □ В Мирослава

4. Коли було розрито частину валу   □ Г Всеслава

від дороги до цвинтаря Георгіївської церкви? 10. Яке християнське ім’я мав князь Ростислав Ярославич?

□ А У 1789 році       □ А Данило

□ Б у 1896 році       □ Б Петро

□ В у 1902 році       □ В Микола

□ Г у 2001 році       □ Г Іван

5. Де жили стародавні сновейці?   11. Яким роком датується останнє

□ А У фортеці       літописне згадування міста Сновська?

□ Б у замку        □ А 1111 роком

□ В хуторами за фортецею    □ Б 1234 роком

□ Г за ровом        □ В 1223 роком

6. Коли Сновськ став центром    □ Г 1324 роком

удільного князівства?      12. Яка лиха доля спіткала Сновськ

□ А У IV столітті        разом з усією Чернігово-Сіверською

□ Б у X столітті        землею через п’ять років після остан-

□ В в IX столітті        ньої літописної згадки про місто?

□ Г у XII столітті        □ А Пожежа

           □ Б половецькі набіги

           □ В монголо-татарська орда

           □ Г сарана

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити