Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 46. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Таблиця 1

Звертання

Запитання

Пояснення

Приклад

Що називається звертанням?

Це слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до якого безпосередньо звернена мова того, хто говорить або пише

Вийся, жайворонку, вийся над полями, розважай людську тугу ти піснями (М. Рильський)

Чим виражається звертання?

Найчастіше іменником у кличному або в називному відмінку. Звертання також можуть виражатися прикметниками, порядковими числівниками та іншими частинами мови, ужитими у значенні іменника

Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема (В. Сосюра).

Спи ж ти, малесенький, пізній-бо час

(Леся Українка).

О, прийди, прийди, хто-небудь, сядь, схилися, припади... (Олександр Олесь)

Яку будову має звертання?

Воно буває поширеним і непоширеним. Звертання поширюється означеннями, прикладками або підрядними реченнями

Сонце! Сонце! Це тебе, довічний світе, стріваючи, вітає земля (Панас Мирний).

Хто в полі, хто в лісі — стережися

(Леся Українка)

Скільки звертань може бути в реченні?

У реченні може бути кілька звертань

Прощайте, росяні долини і села, сповнені краси (О. Підсуха)

Яку позицію займають звертання в реченні?

Звертання можуть стояти на початку, у середині і в кінці речення

Краю, мій краю, хвилями Дунаю я лелію зір (В. Сосюра).

Не стелись, тумане, не шуміть, тополі, не печальте очі ви, берізки голі!

(В. Сосюра)

Що треба мати на увазі, щоб не сплутати звертання з членами речення?

— Іменник у кличному відмінку — це завжди звертання;

— іменник у формі називного відмінка при дієслові в 2-й особі — це звертання;

— звертання не замінюється займенниками 3-ї особи, при ньому стоїть або можна поставити займенник 2-ї особи

О земле рідна, знаєш ти свій шлях...

(М. Рильський).

О, спинися, прекрасна ранкова ця мить

(Г. Донець).

Пам’яте! (Ти) Чесною будь (І. Муратов)

Що називається риторичним звертанням?

Це звертання, не розраховані на конкретного адресата. Це стилістичний прийом для створення емоційно напруженого мовлення, активізації слухача. У ролі об’єкта таких звертань, крім назв людей, виступають назви всіх інших живих істот, імена історичних осіб, назви явищ природи, будь-яких понять

Верни до мене, пам’яте моя! (В. Стус)

Додаток 1

Випишіть звертання: у першу колонкунепоширені, у другу колонкупоширені.

1. Я повернуся до тебе, земле родюча моя (Г. Чубач).

2. Народе мій, до тебе я ще верну (В. Стус).

3. У твоїм грозовім полі, Україно, посію жито й щастя у ріллю (М. Стельмах).

4. Дякую, Боже, за гори, за щастя і горе теж; за вітер, що з нами говорить, за небо, що з нами росте (П. Сорока).

5. Уклін тобі, столице України, брати мої, доземний вам уклін (Ш. Сангулія).

6. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули (Т. Шевченко).


Додаток 2

Запишіть речення. Визначте звертання та поясніть розділові знаки.

1. Учітеся, діти любі, читайте, гадайте... (Ю. Федькович).

2. Не цураймось, не цураймось ми науки, браття (Ю. Федькович).

3. Слово наше рідне, ти сьогодні зазвучало, як початок, як начало, як озброєння всім видне, слово наше рідне (П. Тичина).

4. Учитель мій! Як ми тебе любили. (В. Сосюра).

5. Та учися, милий сину, добре та багато. (С. Руданський).

6. О юність, ти наша надія, майбутнє належить тобі (В. Сосюра).

7. Чуєш ти мене, друже і брате, всім я руку в путі подаю (А. Малишко).


Додаток 3

Підкресліть члени речення. Зробіть висновок про роль звертань у реченні.

Подані в дужках іменники запишіть у кличному відмінку. Поясніть написання закінчень.

1. Ти-бо, (Тарас), вчив нас правди святої (П. Куліш).

2. (Україна) моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти (А. Малишко).

3. Ой (Дніпро), мій (Дніпро), широкий та дужий, багато ти, (батько), у море носив козацької крові (Т. Шевченко).

4. (Поет), слухай голоси життя людського, нові ритми уловляй

(М. Рильський).

5. (Народ) мій! (Титан) непоборний, що небо підпирає голубе! Твій гордий подвиг не принизять жорна — вони лиш возвеличують тебе (В. Симоненко).

6. Виростеш ти, (син), вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги (В. Симоненко).

У яких реченнях звертання можна вважати риторичними? Відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 2

Кличний відмінок

І відміна

Тверда група

Галино, колего, сестричко

М’яка й мішана група

-е (-є)

Воле, Зоє, Насте, круче

М’яка група (пестливі імена та назви)

Галю, бабусю, доню

ІІ відміна

Тверда група (із суфіксами

Петрику, синку, Іванку

-ик-, -ок-, -к- чи з основою на

Джеку, Людвігу

г, к, ж)

Куме, пастуше, Петре

Тверда група (безсуфіксні

Професоре, режисере

іменники чи іменники із

суфіксами -ист-, -іст-, -ор-,

Вихователю, Віталію, лікарю

-ер-, -ир-)

Хлопче, молодче, кравче, але бійцю, знавцю

М’яка група

М’яка група (із суфіксом

Викладачу, глядачу

-ець-)

Джордже, стороже, газетяре

Мішана група (з основою на шиплячий, крім ж)

Мішана група (з основою на

ж, р)

ІІІ відміна

Усі іменники

Радосте, розкоше

IV відміна

Усі іменники

як у Н. в.

Теля, курча, гусеняВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити