Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 49. Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях

Додаток 1

Визначте, до якої групи належать речення. Номери речень запишіть поряд із буквеним кодом.

Аречення із вставними словами, Бречення із вставними словосполученнями, Вречення із вставними реченнями.

1. Чисте небо не налягало на гори, а, навпаки, своєю високою легкою синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх (Олесь Гончар).

2. Але доля звела нас дуже близько і, повірте, здружила (Ю. Збанацький).

3. Перші олімпійські ігри, за народними переказами, відбулися 776 року до нашої ери (З журналу).

4. Місяць, так кажуть у народі, рік годує.

5. Археологи знайшли на схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, у якому, цілком можливо, жив сам Кий (П. Загребельний).

6. Як ми вже знаємо, по дорозі з Харкова Гребінка зупинився в Кременчуці (П. Жур).

7. Ну а ви, я бачу, здружилися (М. Трублаїні).

Додаток 2

Розгляньте таблицю. Зробіть висновок про розділові знаки в реченнях із вставними конструкціями. Доповніть власними прикладами.

Таблиця

Розділові знаки в реченнях із вставними словами, словосполученнями й реченнями

Правило

Приклад

Власний

1. Вставні слова, словосполучення і речення виділяються комами на початку, у середині та в кінці речення

І кожен фініш — це, по суті, старт (Л. Костенко)

2. Два вставні слова, що стоять поряд, відділяються одне від одного комами

Правда, може, я сам-таки в цьому й винен... (Олесь Гончар)

3. Вставні слова, ужиті в середині звороту, виділяються комами, якщо ж стоять на початку або в кінці звороту, то не відокремлюються від нього

Ми сиділи на дереві, поваленому, очевидно, бурею.

Ми сиділи на дереві, очевидно поваленому бурею

4. Вставні слова відділяються комами від усіх сполучників, крім а

Та хіба коли-небудь легко було поетові, якщо, звичайно, він — справжній поет? (Олександр Олесь)

5. Після сполучника а кома обов’язково ставиться лише тоді, якщо перед ним є частка не

Запасним видом палива може бути не вугілля, а, наприклад, торф

6. Якщо в повторюваному вставному словосполученні пропускається слово, то замість другої коми ставиться тире

З одного боку, цілував барині ручку, а з другого — клумби квіткові їй толочив

(Остап Вишня)

Додаток 3

Спишіть речення, вставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктограми.

1. Того можливо не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).

2. Взагалі мені здається що... люди... стали начебто ще згуртованішими (Олесь Гончар).

3. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо значить хтось мене чекав, а може й зараз вигляда (А. Малишко).

4. За східним звичаєм гості не сміють відмовлятися від дарунків, бо то була б господарям образа (Леся Українка).

5. Здавалося загримів десь на небі грім (С. Васильченко).

6. Не бідніє той, хто дарує скарби душі своєї, навпаки внутрішній світ його повніє (М. Шумило).

7. Нащо бачте згадувать, що давно минуло (Т. Шевченко).

8. Полювання як ви потім побачите потребує багато часу (Остап Вишня).

Додаток 4

Виберіть із довідки вставні слова, словосполучення чи речення, які, на ваш погляд, можна вставити на місце пропусків у тексті. Зробіть висновок, як змінився текст.

Підкова на щастя

Кожен із вас ... знає вислів «підкова на щастя». Та не всім ... відоме його походження. Історія цього афоризму сягає глибокої давнини. Ще в Стародавньому Римі та Греції був звичай підковувати коней і волів. Якщо ... ратаї чи воїни робили це з практичних міркувань, то для заможної верхівки таке оздоблення тварини ... мало суто обрядовий характер. Кожен по-своєму намагався продемонструвати статки: власники коней чи волів узували їх у срібні, а то й золоті підківки, намагаючись цим підкреслити своє соціальне становище. Траплялися ... випадки, коли дорогоцінні вироби непомітно губилися, і той, кому щастило знайти з благородного металу підківку, неабияк дякував долі. Звідси ... й похідний вислів — «підкова на щастя».

Коли і де з’явилася підкова, хто той винахідник, що, розігрівши в горні шмат заліза, викував напівовальний каблучок і припасував його до копита коневі? ... історія не зберегла імені далекого майстра.

(За В. Скуратівським)

Довідка. Сподіваюся, далебі, думаю, скажімо, однак, на жаль, отже, мабуть, кажуть.

Додаток 5

Випишіть речення, у яких вставлені конструкції виділяються (деякі розділові знаки пропущено): група 1комами; група 2тире; група 3дужками.

А Ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе (Т. Шевченко). Годинник бив що з ним? зовсім не ту годину (І. Жиленко). З-за погрібника пахло м’ятою росло її там, густої та холодної, багато, а від хати несло духом матіоли (Є. Гуцало). Жилося Іванові Івановичу ще раз кажемо непогано (Остап Вишня). Я посміхнусь така вже вдача на злі, крикливі голоси (В. Крищенко). Та і твоя душа я добре знаю чутлива, тріпотлива, як свіча (А. Бортняк). Душе якщо я маю душу! Яка непереможна ти! (Є. Плужник). На покуті як водиться між нас Тарас Григорович і Божа Мати (Л. Череватенко).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити