Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 54. Контрольна робота № 4 з теми «Речення із звертаннями, вставними словами(словосполученнями, реченнями)»

Додаток 1

Контрольна робота. Варіант 1

Клас ___________________________________ Бал_________________

1. Звертання найчастіше виражаються:

□ А іменником у Н. в. однини та З. в. множини

□ Б іменником у Кл. в однини та Н. в. множини

□ В іменником у З. в. однини та Н. в. множини

□ Г займенником у Н. в. однини та множини

2. Слова або сполучення слів, якими мовець виражає своє ставлення до того, про що він повідомляє, називають:

□ А вставними

□ Б звертаннями

□ В відокремленими

□ Г однорідними

3. Укажіть речення, у якому є звертання:

□ А Море було тихе, безмежне й несказанно красиве (Ю. Збанацький).

□ Б Он там, на горбочку, має бути весела батьківська хата (Ю. Макрієв).

□ В Звісно, то скрипіли охоплені полум’ям осені дерева (М. Стельмах).

□ Г Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, розвійтесь, як тихе зітхання! (І. Франко).

4. Укажіть речення, у якому є вставне слово (розділові знаки пропущено):

□ А Чи може в них така була писемність, що ми її вчитати не втнемо? (Л. Костенко).

□ Б Рости міцній моя Вітчизно во ім’я щастя на землі (В. Сосюра).

□ В У світлиці стало видно хоч голки збирай (Панас Мирний).

□ Г Людина кожна якоюсь мірою поет (М. Рильський).

5. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

□ А Не було, здається хати, біля якої не кущувала б кали на (В. Скуратівський).

□ Б Ще значить, не скінчилися турніри... (Леся Українка).

□ В Сон, кажуть, Божа благодать (Леся Українка).

□ Г Погане я чував, життя собаче, недобре ж і вовкам (Л. Глібов).

6. Виділіть речення, у якому після вигуку слід поставити кому:

□ А Ой ви сльози, дрібні сльози! Ви змиєте горе (Т. Шевченко).

□ Б Ох пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).

□ В Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В. Сосюра).

□ Г О слово рідне! Ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині (П. Куліш).

7. Установіть відповідність між видом речення та прикладом (розділові

знаки пропущено):

Вид речення

Приклад

1 речення з поширеним звертанням

А Зласкався доле над моїм народом (Л. Костенко)

2 речення з непоширеним звертанням

Б Швидко ми розстались з ним на жаль інша путь вела мене удаль (І. Гончаренко)

3 речення із вставним словом, що виражає емоції мовця

В На превелике диво Земфір не пручався

(М. Коцюбинський)

4 речення із вставленою конструкцією

Г Скажи мені мій братику королевий цвіте!

(Т. Шевченко).

Д Незнайомий подививсь в очах його щось тепле чоловічне! на мене глянув він ласкаво (П. Тичина)

1

2

3

4

8. Поставте іменники у кличному відмінку:

Учитель, Дмитро Ігорович, пан президент, добродійка Мирослава.

9. Запишіть речення, розставте розділові знаки:

Воно звичайно їхня правда. Мабуть-таки їхня (О. Довженко).

10. Придумайте два речення зі словом буває, щоб в одному випадку воно було вставним, а в іншому — членом речення.

Додаток 2

Контрольна робота. Варіант 2

 Клас_______________________________ Бал_________________

1. У реченні вставні слова виступають:

□ А додатками

□ Б присудками

□ В обставинами

□ Г не виступають членами речення

2. Слово чи група слів, які називають того, до кого звернена мова, є:

□ А вставним

□ Б звертанням

□ В узагальнювальним

□ Г вставленим

3. Звертання виражене субстантивованим прикметником у реченні (розділові знаки пропущено):

□ А Тебе я слухала б довіку куме мій (Л. Глібов).

□ Б А не йдете чорні бурі і злі вітри на вечерю то йдіть собі в безвість!

(М. Стельмах).

□ В Любая милая чи засмучена ти ходиш чи налита щастям вкрай?

(П. Тичина).

□ Г Ой заграй заграй синеньке море та під тими байдаками! (Т Шевченко).

4. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає послідовність викладу думок:

□ А Видно, борсук знав, коли достигають плоди (М. Стельмах).

□ Б Г рек знову міг зустрітися з тобою, що він, до речі, і зробив (Л. Костенко).

□ В Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці (Т. Шевченко).

□ Г Троїстої, на жаль, я не застав музики... (М. Рильський).

5. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:

□ А Припливайте до колиски, лебеді як мрії (В. Симоненко).

□ Б Гей джуро, глянь! Та їх там ціла сотня (Л. Костенко).

□ В Я не тебе люблю, о ні, моя хистка, лілеє (І. Франко).

□ Г Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий (І. Франко).

6. Укажіть речення із вставним словом (розділові знаки пропущено):

□ А Буває вечірня зоря золота буває рожева. (Олесь Гончар).

□ Б Буває собаки й самі бігають по полях (М. Вінграновський).

□ В Диво дивнеє на світі з тим серцем буває (Т. Шевченко).

□ Г Цей хлопець буває тут частенько.

7. Установіть відповідність між видом речення та прикладом (розділові знаки пропущено):

Вид речення

Приклад

1 речення з поширеним звертанням

А О тяжко-важко на чужині браття!

(В. Бровченко)

2 речення з непоширеним звертанням

Б Ви звичайно знаєте мою сестру

(Ю. Збанацький)

3 речення із вставним словом, що виражає послідовність викладу думок

В Отже лелека переламав крило а тому й не зумів одлетіти... (Є. Гуцало)

4 речення із вставленою конструкцією

Г Павук спустився по павутині вниз він уже відпочив за день після ранкової біганини і гукнув у Кротову нору (Гр. Тютюнник)

Д Гей добрі люди а чого вам треба?

(Л. Костенко)

1

2

3

4

8. Поставте іменники у кличному відмінку:

Сестриця, Віталій Кирилович, пан Ілля, товариш директор.

9. Запишіть речення, розставте розділові знаки:

Побужжя йде Волинь і наддністрянці а там диви обізветься й Дніпро (Л. Костенко).

10. Придумайте два речення зі вставленими конструкціями, щоб в одному випадку ця конструкція бралася в дужки, а в іншому — виділялася тире.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити