Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 35. Культура мовлення. Використання неповних речень у діалозі та у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень

Додаток 1

Прочитайте виразно текст. Доведіть, що виділені речення є неповними, відновіть у них пропущені члени. Прочитайте текст удруге з відновленими членами речення. Який варіант досконаліший? Розкажіть, із якою метою вжито в тексті неповні речення. Знайдіть у тексті звертання, визначте, чим вони виражені.

Учителька Надія Петрівна ввійшла в клас:

— Сідайте... Сашко, це правда, що з вашого села сьогодні втік із кузні Сіроманець?

— Втік, — відповів Сашко і сів.

— Ти сам бачив? — запитала Надія Петрівна.

— Бачив.

— Діти, де живуть вовки?

У лісі, — хором відповів клас.

— У лісі. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже тобі немає асфальтованої дороги?

— Надіє Петрівно, — важко підвівся Сашко, — хай нею ходить хто хоче.

А я люблю лісом (М. Вінграновський)

Додаток 2

Випишіть із уривків неповні речення, підкресліть члени речення. У дужках біля кожного речення вкажіть пропущені члени. Простежте роль неповних речень у вираженні авторського задуму, зокрема у створенні динамізму, психологічної напруженості висловлювання. Одне з неповних речень оберіть для синтаксичного розбору.

1. Ми з Митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила Митькова бабуся...

— Уявляєш собі? — казав Митько. — Ліс. А в лісі озеро. А на березі курінь. А в курені — ми. А поруч багаття. І казанок із юшкою. І роби собі, що хочеш. Хоч на голові стій. А кругом — ні душі (Я. Стельмах).

2. Море спить. Точнісінько, як людина. Високо здіймає груди, схропує сонно, ліниво... Коли море спить, вже ніяка сила його не розбудить. Ліниво похлюпує об камінь хвильками, полощеться тихо, сонно, розніжено (Ю. Збанацький).

3. Ох і очеретяна ж річка Оскіл! Ох і рибна ж вона! А яка вода в Осколі! Лагідна, ласкава, м’яко-шовкова! (Остап Вишня).

Додаток 3

Спишіть складні речення, підкресліть їх частини, які за будовою дорівнюють неповним реченням. З’ясуйте роль неповних речень та які члени в них пропущено.

1. Найдорожча пісня — недоспівана, а найліпша — та, що не знайду

(П. Осадчук).

2. Спрямуй думок своїх потік у подій нестримний плин, щоб день прожить, неначе вік, а вік — мов день один (М. Сингаївський).

3. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахами хмаринки і хмаринками птахи (У. Самчук).

4. Сіяло сонце, у небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї

(Т. Шевченко).

5. По той бік Дніпра жовтіють піски, далі луки, а ще далі в синьому мороці плавають обриси лісів (Олесь Гончар).

ium features.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити