Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 59. Відокремлені обставини

Додаток 1

Перепишіть речення, поставте розділові знаки. Поясніть їх усно. Зробіть морфологічний розбір виділених слів. Зробіть синтаксичний розбір двох речень (на вибір).

1. Літак помалу рушив з місця і пружно погойдуючись на товстих шинах коліс поїхав по зеленому полю аеродрому (В. Собко).

2. Виблискувала в лузі річка і звиваючись губилася в зелених шатах надбережного гаю (А. Шиян).

3. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодсихавши по вітру гарно поплили (І. Котляревський).

4. Незважаючи на таку рань було зовсім тепло (Олесь Гончар).

5. Бійці сиділи деякий час задумавшись (Олесь Гончар).

Додаток 2

Від дієслів, поданих у дужках, утворіть дієприслівники. Спишіть, розставивши розділові знаки при непоширених обставинах.

1. Пташки (відлітати) зупинилися над хатою.

2. (Читати) Олена не помітила, як настав вечір.

3. (Прощатись) ми обіцяли писати один одному.

4. Дмитро (подумати) погодився поїхати з нами.

5. Він ішов (шкутильгати).

6. (Захлинатись) ковтала воду суха земля.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити