Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 61. Відокремлені уточнювальні члени речення. Культура мовлення. Інтонація речень із відокремленими й уточнювальними членами

Додаток 1

Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Доведіть, що це текст. Дайте йому заголовок. Поясніть лексичне значення виділеного слова.

Я мусив (з/с)починути. Ліг (у/в) сивому житі, поклав торбу під голову, витягнув ноги. Жито м’яко, пр...вітно ш...лестіло (наді) мною, як старенька любляча бабуся, тін...ю прикр…ваючи від сонця мою голову. Сусіди мої — ч...рвоні, блідо/з...лені, сірі, сині кузьки — поводилися (зі)мною чемно. (З/с)початку вони полякались і деякі від страху попадали на землю догори ногами, удаючи, що цілком мертві. Хитрий народ! Але потім, бачачи, що я ніяких агресивних намірів (не)маю, ожили й почали знайомитись зі мною. Стр...кочучи, ш...пелявлячи, вони наввипередки старались ро(з/с)казати мені своє ж...ття. Деякі аж на ніс мені сідали, щоб бути бли...че всіх. Але таких я зараз (з/с)ганяв, я (не)люблю фаміл...ярності. Деякі бавили мене гімнастичними вправами. Вони лазили по стеблах, п...р...кидались, висіли на лапках, стрибали. Сонце лило на мене таку силу гарячого світла, що я міг осліпнути. Шв...ден...ко одвернувшись, я підсунув голову під з...лені тонкі ноги жита й заснув.

(За В. Винниченком)

Знайдіть відокремлені члени речення в тексті. Поясніть способи їх вираження та аргументуйте вживання розділових знаків.

Таблиця

Відокремлені уточнювальні члени речення

Член речення, що відокремлюється

Характеристика відокремлених членів речення

Приклади

Непоширена і поширена обставини із значенням уточнення

Після слова, що уточнюється, можна вставити слова а саме

Сержант Кравчина стоїть по коліна в воді, а на березі, на мокрім холоднім піску, стоять його бойові товариші (О. Довженко). Тоді ж, в квітневу ніч, із Цуповської хати пішов іще один, останній син Андрій (М. Бажан)

Додаток

Непоширені і поширені додатки з уточнювальним значенням, що починаються словами тобто, або, цебто, а саме

Я бажаю поетові дальшого росту, тобто поширення і поглиблення тематики, нових досягнень у формі (М. Рильський).

Лелек, або ж буслів, чи чорногузів, розплодилося по наших книжках... чи не більше, ніж існує цих птахів у природі

(В. Бичко)

Підмет

З уточнювальним або приєднувальним значенням і видільними словами навіть, особливо, зокрема, і, та

Всі — навіть і стоїчно-сувора тьотя Варя — всміхнулися (Олесь Гончар).

Музики заграли, усі пішли в танець — і Чайченко (Марко Вовчок).

Навіть батько, і той якось трохи злякався (О. Довженко)

Присудок

З уточнювальним значенням

Раніше, бувало, назнає парубок дівчину, то зараз же скаже батькові та матері, а ті підуть на розглядини, роздивляться

(Г. Тютюнник)

Додаток 2

Перепишіть речення. Знайдіть відокремлені уточнювальні члени. Підкресліть їх. Поясніть розділові знаки.

1. А ще у неділеньку, у полуденну годину, Лях Бутурлак од сна пробуджає, по галері поглядає, що ні єдиного турчина в галері немає.

2. Що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам’яная.

3. То до їх дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка, приходжає, словами промовляє (З українських народних дум).

Додаток 3

Спишіть. Замість крапок поставте потрібні за змістом відокремлені уточнювальні члени речення з довідки. Розставте розділові знаки.

1. А вздовж тину, ..., росли великі кущі смородини, бузку і ще якихось невеликих рослин (О. Довженко).

2. Тоді, ..., майже в кожній хаті жили перепели (Олесь Гончар). 3. На вигоні, ..., гула молотарка (Ю. Яновський). 4. Цілу годину, ..., безперестанку лив дощ.

Довідка. Коло стіжка; восени; від одинадцятої до дванадцятої; за старою повіткою.

Перепишіть, поставивши розділові знаки. Поясніть їх.

1. Ліворуч удалині сіріє могутня гора облямована чагарниками (Олесь Гончар).

2. А край міста осторонь від дороги під самою горою п’явся високий дерев’яний паркан. (Ю. Яновський).

3. Далеко на самому крайнебі паслися гуртиком гіллясторогі олені зебри та антилопи.

4. Тут у відкритім південнім степу збиралася восени сила-силенна птахів.

5. Вранці ще до схід сонця прибула машина з гарячим щойно з пекарні хлібом (З творів Олеся Гончара).

Додаток 4

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані словосполучення як уточнювальні обставини.

1. Особливо вранці.

2. Навіть у найбільшу спеку.

3. На березі Дніпра.

4. Під час канікул.

Прочитайте речення. Знайдіть обставини місця й часу, доберіть до них уточнювальні обставини. Запишіть перероблені речення.

1. Внизу виднілися тільки чагарники і кілька напіврозвалених хат.

2. Зустріч обох команд перенесено на завтра.

3. Там було чути тиху пісню.

4. Над річкою сиділи дві дівчини і стиха розмовляли.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити