Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 62. Розвиток мовлення № 15. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

Додаток 1

Заповніть таблицю.

Основні ознаки наукового стилю мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Стильові ознаки

Види (жанри) висловлювань

Мовні особливості

Додаток 2

Прочитайте тексти.

З’ясуйте, у якому стилі вони написані. Зіставте теоретичний матеріал та розкрийте спільні й відмінні ознаки однорідних і відокремлених членів речення.

Текст 1

Однорідні члени речення — це такі члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію, відносяться до одного й того самого члена речення та поєднуються між собою сурядним зв’язком. Однорідні члени речення рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття, близькі за своєю суттю.

У реченні однорідні члени можуть поєднуватися за допомогою:

1) сполучників сурядності;

2) інтонації, що на письмі позначається комою або крапкою з комою;

3) обох цих способів.

Однорідними можуть бути будь-які (і головні, і другорядні) члени речення. Здебільшого однорідні члени речення виражаються однією й тією самою частиною мови, але в ролі однорідних членів можуть виступати й різні частини.

Однорідні члени речення бувають непоширені й поширені. У реченні може бути не один, а кілька рядів однорідних членів.

Однорідні члени речення вимовляються з інтонацією переліку. Однорідні члени речення надають мовленню особливої виразності.

Текст 2

Відокремленими називаються другорядні члени речення, які виділяються за змістом й інтонаційно та виражають додаткове повідомлення або доповнюють основне твердження в реченні. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяються інтонацією, а на письмі — розділовими знаками. За своїм значенням відокремлені члени речення наближаються до простих речень.

Відокремленими можуть бути лише другорядні члени речення — означення (зокрема прикладки), обставини, додатки. Головні члени речення не відокремлюються. У вимові відокремлені члени речення виділяються логічним наголосом і невеликими паузами, а на письмі комами, іноді — тире (здебільшого в кінці речення). Другорядні члени речення відокремлюються в таких випадках:

1) коли цьому сприяє незвичний порядок слів у реченні;

2) коли другорядний член вносить у речення додатковий відтінок причини або протиставлення;

3) коли другорядні члени поширюються залежними словами;

4) коли другорядні члени мають уточнювальне значення;

5) коли другорядні члени (означення, обставини) виражені дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотом.

Відокремлення, тобто виділення якихось членів речення за допомогою інтонації й наголосу в розмовній мові та пунктуаційно на письмі, є одним із найефективніших засобів художнього зображення.

Додаток 3

Заповніть таблицю

Однорідні та відокремлені члени речення

Однорідні члени речення

Спільні ознаки

Відокремлені члени реченняВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити