Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 67. Словосполучення та просте неускладнене речення

Додаток 1

Розподіліть сполучення слів у дві колонки: у першусловосполучення, у другу речення, з перших букв по вертикалі прочитаєте словосполучення. Опишіть картинку, використавши запропоновані словосполучення та речення.

Радію зустрічі, село мальовниче, іриси розцвіли, наш клас, мить зупинилася, едельвейсами уквітчана, дивограй краси, тиша навкруги, іду швидко, осінь багрянощока.

Словосполучення

Речення

Додаток 2

З наведеного тексту випишіть по три словосполучення з означальними, об’єктними й обставинними відношеннями між словами.

Ковтаю образу гірку, роз’ятрюю душу щемлячу, як часом, бува, у смітнику недоїдки хліба побачу. Як ліфтом з квартирних небес спустившись, «вдихну природу», відверне вгодований пес від кусня зневажливо морду. Як пещене юне хамло цілушкою гол забиває... Без хліба нам важко було, а з хлібом ще важче буває (А. Бортняк).

Таблиця

№ з/п

Типи словосполучень

Приклади

1

За будовою

Просте

Рідний край

Складне

Тиха зоряна ніч

Комбіноване

Люблю рідну школу

2

За морфологічним вираженням головного і залежного слова

Іменне (іменникове)

Батьківська хата

Іменне (прикметникове)

Вищий від тата

Іменне (займенникове)

Ми з товаришем

Іменне (числівникове)

Перший у ряду

Дієслівне

Йду швидко

Прислівникове

Неподалік від школи

3

За характером смислових відношень між компонентами

Об’єктні

Слухаю музику

Означальні

Цікава книжка

Обставинні

Розповідає захопливо

4

За видом синтаксичного зв’язку

Узгодження

Лагідна усмішка

Керування

Слухаю музику

Прилягання

Ідуть співаючи

5

Граматичні засоби зв’язку

Закінчення

Солов’їна мова

Прийменник

Праворуч від нас

Закінчення і прийменник

У рідному домі

6

Сполучення слів, які не становлять словосполучення

Однорідні члени речення із сурядним зв’язком

Лілеї та жоржини

сполучення повнозначного слова зі службовим

На столі, через мене

складені форми слів

Буду працювати

поєднання підмета з присудком (граматична основа речення)

Настала осінь

фразеологізми

П’ятами накивати

Додаток 3

Прочитайте текст мовчки. З’ясуйте стиль і тип мовлення. Поміркуйте, що відображає заголовок: тему чи основну думку. Аргументуйте відповідь. Чи бували ви коли-небудь в українському селі? Поділіться спогадами і враженнями, продовжуючи текст і зберігаючи авторський задум (усно).

Поясніть лексичне значення виділеного слова. Складіть із ним речення, щоб воно виступало в ролі головного члена.

Перебудуйте складні речення в прості та назвіть у кожному простому реченні граматичну основу. З’ясуйте спосіб вираження головних членів речення.

З першого речення випишіть словосполучення та зробіть їх синтаксичний розбір.

Село в нашій Україні

Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітуть садки! Одно село зовсім запало в глибоку долину і наче потонуло в білому цвіті садків, як у молочному озері; друге стоїть на скалистій горі й красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Там десь на широкій долині розлився довгий став; кругом ставка над самим берегом біліє смуга з вишневих та черешневих садків. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, вправлене в срібні рами, закутані дорогою білою, прозорою тканиною. А там далі, серед зеленого лісу на долинці, стоїть присілок у садках, — і здається, ніби серед лісу схопилося біле полум’я, а здорові груші та яблуні, подекуди розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту, наче срібні канделябри, розкидані по лісі.

(За І. Нечуєм-Левицьким)

Додаток 4

Випишіть спочатку речення зі складеним іменним присудком, а потімзі складеним дієслівним присудком. Поясніть, як вони утворюються.

1. Ясне сонце почало підніматися десь далеко за лісом (ПанасМирний).

2. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та (П. Тичина).

3. Уранці в неділю Улянка взяла кошик і пішла наламати кукурудзи

(О. Донченко).

4. У льотчиків серце несхитне й тверде (М. Бажан).

5. Усе більше сутеніло, став накрапати дощ (Олесь Гончар).

6. Андрійко був повновидий, ясноокий, кучерявий (Марко Вовчок).

7. Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській родині Палійчуків (М.

Коцюбинський).

8. До чистої мети треба йти чистою дорогою (Леся Українка).

9. Лише гуртом і пущі, і пустині з піснями, з гуком можна перейти

(М. Рильський).

10. Голос Маланчин ставав теплішим (М. Коцюбинський).

Підкресліть другорядні члени речення та схарактеризуйте їх за схемою.

Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Додаток 5

Перепишіть речення, розставивши потрібні розділові знаки. Підкресліть підмет і присудок у кожному реченні.

1. Народи наші як брати (М. Познанська).

2. Наша сила сім’я єдина (Народна творчість).

3. Гласність, критика і самокритика гарантія здорового розвитку суспільства (З газети).

4. Найкраща насолода, найвища радість життя відчувати себе потрібним і близьким людям (Максим Горький).

5. Той день для нас як музика крилата (В. Сосюра).

6. Праця творчість (П. Попович).

7. Батьківщина це труд і свято (А. Костецький).

8. Березень повінь рожевого цвітіння (Б. Чалий).

Складіть зв’язну розповідь «Тире між підметом і присудком». Приклади доберіть із художніх творів, вивчених на уроках української літератури.

Зробіть повний синтаксичний розбір речення (на вибір учителя).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити