Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 68. Речення з однорідними членами та розділові знаки в них. Звертання, вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них

Додаток 1

Спишіть речення, поставте пропущені розділові знаки. Визначте однорідні члени речення.

З’ясуйте лексичне значення слів фонетичний, морфологічний, синтаксичний.

Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Основою мовної культури є грамотність дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними фонетичними морфологічними синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але цим поняття мовної культури не вичерпується. Мова має бути не тільки правильною а й лексично багатою синтаксично різноманітною. Слід вслухатися в живу мову вдумливо читати художню наукову публіцистичну літературу звертаючи при цьому увагу на вживання окремих слів на особливо вдалі висловлювання на побудову речень користуватися словниками. Треба активно розвивати свою мову. Усно й письмово викладати думки виправляти себе перебудовувати сказане шукати найкращі й найдоцільніші варіанти висловлювання. (О. Федик)

Додаток 2

Спишіть речення і поставте, де треба, розділові знаки при однорідних членах речення, поясніть їх за допомогою пунктуаційних правил (варіант І1, 3, 5; варіант ІІ2, 4, 6).

1. І земля і вода і повітря все поснуло (М. Коцюбинський).

2. А в мене все своє і хата і хліб (М. Коцюбинський).

3. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами (М. Коцюбинський).

4. Доцвітало літо червоними брунатними жовтогарячими жоржинами

(І. Цюпа).

5. Уже присмерк обвіяв сніги ніжним рожево-блакитним пилом

(М. Стельмах).

6. Над городами журавлями і підсиненими оселями маревом тремтів тихий росяний сон (М. Стельмах).

До якої частини мови належить кожне слово останнього речення?

Поясніть творення слів рожево-блакитним, жовтогарячими.

За яким правилом написано маревом?

Додаток 3

Випишіть звертання, укажіть, поширені вони чи непоширені.

1. Яке це щастя, друже мій, горіти, а не тліть (В. Сосюра).

2. Мужай, прекрасна наша мово! (М. Рильський).

3. І я, твій син, Вітчизно співомовка, зростав під небом чистим і змужнів

(М. Сингаївський).

4. Ти прекрасна, вечірняя зоре! Урочисто й лагідно ти сяєш (Леся Українка).

5. Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема (В. Сосюра).

Які звертання ви знаєте в українському мовленнєвому етикеті? Запишіть кілька, продовживши запропонований ряд. Складіть речення з двома з них.

Добродію, пане,...

Додаток 4

Поширте подані речення вставними словами з довідки, поставте відповідні розділові знаки.

1. Без мови рідної важко жить (Г. Биченюк).

2. Доля мови невіддільна від долі народу (В. Радчук).

3. Мовою єднання на українській землі й мовою прогресу може бути тільки українська мова (І. Ющук).

4. Запізно зрозумів я, що слово треба берегти (Л. Дмитерко).

Довідка. Вочевидь, повірте, либонь, отже.

Складіть по два речення (усно) зі словами кажуть, повірте, правда, на щастя так, щоб ці слова були і вставними, і членами речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити