Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 69. Речення з відокремленими членам

Додаток 1

Перепишіть речення, ставлячи розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення.

1. Урочисто вишикувалась проспектами зелена варта каштанів почесна варта весни (Олесь Гончар).

2. Листя вимите дощем поблискувало на сонці (М. Коцюбинський).

3. Ще сонце не зійшло а місяць над річкою примарний і тонкий прорізав вишину (В. Сосюра).

4. А я не знаю нічого ніжнішого окрім берези (Леся Українка).

5. Велична мелодія швидко наростаючи і міцніючи розгорталася у могутнє гармонійне море (Олесь Гончар).

Випишіть слова різних частин мови, утворені суфіксальним способом. Розберіть за будовою слова наростаючи, міцніючи.

Додаток 2

Спишіть речення в такій послідовності: речення з відокремленими означеннями, додатками, обставинами. Відокремлені члени підкресліть.

1. Ніколи я не знав, що так люблю, до болю, смертельного жалю, понад Дніпром сріблясті верболози (М. Рильський).

2. Край берега, у затишку, прив’язані човни (Л. Глібов).

3. Щовечора зірки в далекому просторі манливо миготять, хвилюючи серця (М. Рильський).

4. На лівобережжі, замість верб і чагарників, видно погорблені смуги темні (М. Стельмах).

5. Спідні галузки смерек, тонкі й посохлі, звисали додолу, як руда борода

(М. Коцюбинський).

Випишіть 3 слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Укажіть, до яких частин мови належать слова першого речення.

Додаток 3

Доповніть речення відокремленими членами з довідки. Поставте розділові знаки.

1. Десь далеко ... загоряється небокрай.

2. ... ми побачили вдалині море.

3. Ніхто, крім нас ... не насолоджувався незабутніми хвилинами вільного польоту в повітрі.

4. Праворуч криниці росте горобина а зліва ... у пишному намисті стигне червона калина.

5. Ла-Манш ... — протока, яка відділяє європейський континент від острова Великобританія.

Довідка. Або Англійський канал; зійшовши на гірську вершину; парашутистів; на сході; майже біля зрубу.

Випишіть із першого речення слова, у яких усі приголосні дзвінкі.

Зробіть синтаксичний розбір четвертого речення. Накресліть його схему.

Додаток 4

Відредагуйте речення. Підкресліть відокремлені члени речення.

1. Степи назустріч котились вечірніми оповиті димами.

2. Хліба яскраво зеленіли змиті дощами.

3. Слухаючи декламації віршів, у мене горіло бажання навчитися виразно читати.

4. Оглядаючи музейні експозиції, мене вразили картини з краєвидами.

Підкресліть у реченнях граматичну основу.

Додаток 5

Складіть твір-мініатюру, використавши подані словосполучення як відокремлені члени речення.

Група 1         Вечір на морі

Безмежне море, спокійне; залите місячним сяйвом; набігаючи на берег; міняючи колір; бурхливо котять хвилі; окрім білих чайок; слухаючи плескіт води.

Група 2         Ранок у лісі

Загорнені в сутінь; вкриті росою; слухаючи щебет птахів; залитий сонцем; вдихаючи лісові пахощі; окрім деяких поодиноких ялин.

Група 3         Степова тиша

Звіку не ораний; високотравний; маючи в собі красу моря; пробігаючи в траві; напоєний пахощами квітів.

Група 4         Пахощі дозрілого хліба

Хлюпаючи золотими бурунами колосків; повітря, настояне на колосках; до схід сонця; куполом схилившись над землею; небо, глибоке, бездонне; перекочуючись хвилею по дозрілих хлібах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити