Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 37. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

Однорідні члени речення

Однорідні члени речення — це члени речення, що відповідають на одне й те саме запитання та пов’язані за

змістом з одним словом у реченні.

Однорідними можуть бути різні члени речення:

підмети:

В білих снігах потанули гори, степи і долини

(Олександр Олесь)

присудки:

Сніг мете, наміта кучугури, замітає рови

(М. Ігнатенко)

означення: Сніжинки тендітні і ніжні хтось сипле

(П. Усенко)

додатки:

Научився я ніжної мови у трави, у дерев, у птахів

(Г. Коваль)

обставини:

І падав сніг із віт навскіс, навзнак, навспак

(І. Лобовик)

Однорідні члени речення вимовляють з інтонацією переліку:

За вікном мело, скаженіло, вило (Олесь Гончар) або з інтонацією протиставлення:

Люблю не тишу, а політ (Г. Чубач).

Логічний наголос падає на однорідні члени речення.

Однорідні члени речення з’єднуються:

сполучниковим зв’язком (за допомогою сурядних сполучників). Наприклад:А соловейко на калині то затихав, то щебетав (Т. Шевченко)

безсполучниковим зв’язком (лише за допомогою інтонації). Наприклад: Впали роси на покоси, засвітилися навколо (Д. Павличко)

змішаним зв’язком (частина однорідних членів з’єднана сполучниками, а частина — лише за допомогою інтонації).

Наприклад: Кожна професія цікава, потрібна і захоплива (О. Копиленко)

Однорідні члени речення бувають:

непоширені (не мають при собі пояснювальних слів): Поспішай не словами, а ділами (Народна творчість)

поширені (мають пояснювальні слова):

Поспішай не гучними словами, а добрими ділами

(Народна творчість)

Кома між однорідними членами речення ставиться в таких випадках:

якщо вони не з’єднані сполучниками, наприклад: Мені приснились ночі солов’їні, дівочі співи, пахощі левад (М. Рильський)

якщо однорідні члени з’єднані протиставними чи повторюваними єднальними або розділовими сполучниками, наприклад: 1. І усміх, і любов, і гнів великого народу, і за народ пролита кров. 2. Чи влітку це було, чи взимку, чи восени, чи, може, і весною? (Із творів М. Рильського)

якщо в одному ряду однорідних членів сполучниками з’єднано лише частину однорідних членів, то коми ставимо між усіма однорідними членами, наприклад: Запахла осінь в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом (М. Рильський)

якщо однорідні члени речення з’єднані парами, то коми ставимо між парами однорідних членів, наприклад: Наука й труд, знання і школа манливо кличуть до мети (П. Усенко)

якщо однорідні члени речення з’єднані парними сполучниками як... так, не так... як, не тільки... а й, хоч... але й, не стільки... скільки, настільки... наскільки, якщо не... то, то кома ставиться перед другою частиною сполучника, наприклад: Кожній людині потрібні як похвала, так і критика (Олесь Гончар)

Кома між однорідними членами речення не ставиться в таких випадках:

однорідні члени речення з’єднані неповторюваними єднальними або розділовими сполучниками, наприклад: 1. Сніг падав безшелесно й рівно. 2. В чиїх очах не заблищала іскра напівкохання чи напівжурби від звуків тих? (З творів М. Рильського)

між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух і його мету, наприклад: Гей, підіте приведіте музику троїсту (Леся Українка)

між двома однаковими або близькими за значенням словами, у яких друге вжите із заперечним не, якщо таке словосполучення становить єдине ціле, наприклад: Тінь не тінь, щось темне, невідоме закрило рідне дворище перед очима (Панас Мирний)

між двома однорідними членами, з’єднаними повторюваними сполучниками і, або, ні, що утворюють усталений вираз: ні те ні се, ні слуху ні духу, ні собі ні людям, ні риба ні м’ясо, ні світ ні зоря, ні пуху ні пера, ні за що ні про що, і туди і сюди, і сміх і горе, наприклад: Відтоді Василь зник. Ні слуху ні духу (Г. Квітка-Основ’яненко)

Додаток 1

Назвіть речення з однорідними членами. Якою частиною мови вони виражені? До якого слова в реченні відносяться? З’ясуйте зв’язок між однорідними членами. Визначте їх синтаксичну роль.

Спаса

Свято Преображення Господнього, або Спаса, завжди дев’ятнадцятого серпня. У церкві цього дня святять груші, яблука, мед і обжинкові віники або жмут жита й пшениці.

За народними віруваннями гріх було їсти до Спаса яблука. Повернувшись із церкви, родина збиралася за святковим столом і розговлялася: їли яблука з медом і запивали виноградним або яблучним вином — щоб садовина родила.

Після Спаса в наших краях уже можливі приморозки. Отож і кажуть: «Прийшов Спас, тримай рукавички про запас!».

(Р. Кобальчинська)


Додаток 2

Про яке народне свято розповідає видатний український письменник? Підкресліть однорідні члени речення. Зробіть синтаксичний розбір першого речення, доповнивши його однорідними членами.

На Святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої. Наче переповнений чимсь таємничим й священним він все робив поважно неначе службу Божу служив. Клав Палагні живий вогонь для вечері стелив сіно на стіл та під столом і з повного вірою рикав при тім як корова блеяв вівцею та ржав конем аби велася худоба. Обкурював ладаном хату й кошари щоб одігнати звіра й відьом а коли червона од метушні Палагна серед курива того ознаймляла нарешті що готові усі дванадцять страв він перше ніж засісти за стіл ніс тайну вечерю худобі.

(М. Коцюбинський)


Додаток 3Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити