Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 38. Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

Додаток 1

Публіцистичний стиль — один із найбільш широковживаних. Основна його функція — активний вплив на читача або слухача, переконання їх у правильності висловлених думок, агітація. Публіцистичний стиль передає інформацію з метою пропаганди певних ідей серед широких верств населення. Отже, цей стиль має дві функції — інформативну (повідомлення) та агітаційну (впливу).

Стиль характеризується не лише чіткістю, логічністю викладу, а й емоційністю, піднесеністю. Звідси тяжіння публіцистичного стилю до наукового й художнього стилів.

Для цього стилю характерні метафоричне застосування наукової термінології, образність, експресивність. У публіцистичному стилі широко використовуються суспільно-політична лексика, політичні гасла й заклики, урочисті фрази, емоційно забарвлені слова, оцінні слова, що містять оцінювання подій або явищ, риторичні запитання та звертання, спонукальні та окличні речення, неповні речення, фразеологізми (неопалима купина), засоби сатири й гумору.

Звичайною формою реалізації публіцистичного стилю є усний або друкований монолог.

Сучасний публіцистичний стиль — це мова газет, журналів, радіо- і телепередач, кінопубліцистика, ораторське мовлення (З довідника).

Додаток 2

Заповніть у таблиці порожні колонки.

Основні ознаки публіцистичного стилю мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Стильові ознаки

Види (жанри) висловлювань

Мовні особливості

Інформування, вплив на слухача або читача, формування ставлення людей до суспільно важливих подій (інформативна й агітаційна функції)

Суспільно-політичне життя

Виступ, промова на зборах, мітингах, у радіо- й телепередачах суспільного змісту, публікації в суспільно- політичній пресі (стаття, нарис, інтерв’ю, репортаж, огляд, фейлетон, памфлет тощо)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити