Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 39. Речення з кількома рядами однорідних членів. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Культура мовлення. Правильна будова речень із сполучниками не лише..., а й...; як..., так і...

Додаток 1

Жіночі прикраси

Жіноче населення України здавна полюбляло носити різноманітні вушні, шийні та нагрудні прикраси.

Так, у Центральній Україні носили багато разків різнокольорового або червоного намиста, монети-дукачі, ланцюжки з хрестиком або прикріпленими до них бовтунцями, дармовисами. На Лівобережній Україні як прикрасу використовували один великий дукач із багато оздобленим металевим Зантом. На Правобережжі частіше носили 3—5 невеликих, з’єднаних між собою монет. У побуті гуцулів збереглися найдавніші прикраси — згарди у вигляді нанизаних хрестиків.

Виробляли прикраси місцеві ремісники-ювеліри, довозили їх і з інших країн. Селяни купували їх на ярмарках та у спеціальних торгових рядах і великих містах. Селянські «коштовності» — коралі, бурштин, дукач, сережки — збирали протягом десятиліть, передавали як сімейну реліквію від покоління до покоління. Мода на них ніколи не минала.

(А. Пономарьов)


Додаток 2

Дукачі України

Дукач — металева, часто визолочена нагрудна прикраса, характерна деталь українського жіночого вбрання, один із видів художніх виробів місцевих народних ювелірів.

У багатьох музеях України і в кількох великих музеях Санкт-Петербурга й Москви зберігаються колекції дукачів — медалевидних металевих прикрас, які у недалекому минулому прикрашали жіноче й дівоче селянське вбрання в багатьох областях України.

Українські ювеліри-золотарі виробили різноманітні форми цієї традиційної жіночої прикраси: від скромної медалі з вушком, усе багатство якої — гра світла на рельєфі начищеної до блиску міді, до приваблюючого простотою технічних рішень, але все-таки досить складного ювелірного виробу, у якому визолочений медальйон із зображеннями на обох боках з’єднується з позолоченою і прикрашеною різнобарвними скельцями брошкою. Проте і в найскладніших своїх варіантах дукач залишається медаллю — витвором образотворчого мистецтва в дрібній металопластиці.

До значних колекцій дукачів, що знаходяться в нумізматичних збірках Ермітажу та Московського історичного музею, входять не тільки українські, але й нечисленні пам’ятки, що виникли в іншому національному середовищі. У середині минулого століття робилися спроби поширити українську назву «дукач» на археологічний матеріал, як термін більш широкого вжитку.

Серед народних медалей дукачі України є надзвичайно яскравим явищем, для дослідження якого існує досить широкий матеріал.

(За І. Спаським)

Таблиця 1

Однорідні члени речення

Можливі випадки, коли в реченнях є кілька рядів однорідних членів.

Наприклад: Весь зелений степ і синє кругле небо заливало проміння гарячого, золотого сонця

(І. Нечуй-Левицький)

Однорідні члени речення з’єднуються:

сполучниковим зв’язком (за допомогою сурядних сполучників)

Наприклад: А соловейко на калині то затихав, то щебетав

(Т. Шевченко)

безсполучниковим зв’язком (лише за допомогою інтонації) Наприклад: Впали роси на покоси, засвітилися навколо

(Д. Павличко)

змішаним зв’язком (частина однорідних членів з’єднана сполучниками, а частина — лише за допомогою інтонації)

Наприклад: Кожна професія цікава, потрібна і захоплива (О. Копиленко)

Відношення між однорідними членами речення

Сполучники

З якою метою використовуються

Приклади

Єднальні

і (й), та (у значенні і), ані, і ... і, ні ... ні, ані ... ані

Смислова спорідненість, посилення заперечення, властивість підсилювальних часток

Тільки на хмари, на небо виллю і жаль, і жагу (В. Coсюра)

Протиставні

а, але, та, однак, зате, проте

Лише виражають протиставлення

Поспішай не словами, а ділами

(Народна творчість)

Розділові

або, чи, або ... або, чи ... чи, то ... то, чи то ... чи то

Указують на непевність або можливість одного із двох явищ

Чи то садок, чи город, чи поле (Панас Мирний)


Таблиця 2

Правила побудови речень з однорідними членами

Правило

Пояснення-приклад

1. Самі явища, названі однорідними членами, мають бути одного плану, тобто однаково належати до якоїсь природної чи уявної групи явищ, яка передбачається змістом висловлювання

Наприклад, смішно звучить: «Зеленіли поля, ліси, цибуля». Але можна сказати: Його цікавили і космос, і цибуля. Так само не можна об’єднувати як однорідні «сосни й дерева» (бо сосни теж дерева), «кияни й робітники» (бо серед киян є також робітники), але можна: сосни й дуби, кияни й гості

2. Однорідні члени мають граматично однаково залежати від головного для них слова

Наприклад, не можна сказати: «Мені подобаються пригодницькі кінофільми і слухати сучасну музику». Треба сказати або: Мені подобаються пригодницькі кінофільми і сучасна музика, або: Мені подобається дивитися пригодницькі фільми і слухати сучасну музику.

Не можна висловлюватися й так: «Я захоплююся й часто слухаю сучасну музику», бо кожен з ужитих тут однорідних присудків вимагає іншого відмінка. Треба це речення побудувати так: Я захоплююся сучасною музикою і часто слухаю її.

Так само не можна поєднувати члени речення й підрядні речення як однорідні. Із цього погляду речення: «Необхідно враховувати художні засоби і чи доцільно вони використані у творі» — побудоване неправильно. Слід сказати: ... враховувати художні засоби і доцільність використання їх у творі

3. Однорідні члени мають пов’язуватися з тим самим значенням головного для них слова

Наприклад, у реченні: «Хвилюється море і мати за своїх дітей» слово «хвилюється» ужито відразу у двох цілком різних значеннях: щодо моря воно означає «покривається хвилями», а стосовно матері — «тривожиться». Треба сказати: Хвилюється море, і тривожиться мати за своїх дітей

4. Парні сполучники не тільки (лише)... а й, як ... так і ставляться строго перед однорідними членами

Наприклад, не можна ставити так сполучник: «Народ не тільки творить матеріальні цінності, а й скарби культури». Потрібно сказати: Народ творить не тільки матеріальні цінності, а й скарби культури.

Якщо вживається парний чи повторюваний сполучник, то прийменник слід ставити перед кожним однорідним членом: листи як від друзів, так і від знайомих, а не: «листи як від друзів, так і знайомих»; так само: і від друзів, і від знайомих, а не: «і від друзів, і знайомих»

5. Під час уживання однорідних членів не має виникати непорозумінь

Наприклад, прочитавши речення: «На деревах залишилися червонобокі яблука і сливи», можна подумати, що і сливи теж червонобокі. Щоб уникнути двозначності, однорідні члени речення слід переставити місцями

Додаток 3

1. Намисто в Україні тепер, як і колись, служить оздобою не тільки дівчат, а й молодих заміжніх жінок.

2. Згарда — це намисто з литих мідних хрестиків, нанизаних на ремінчик, шнурок або дріт.

3. Як матеріалом, так і способом виконання «дробинки» дуже подібні до «гайтанів», що їх роблять деякі фінські народи далекої Півночі.

4. У будні дні при роботі дівчата одягають небагато намиста, бо бояться, що нитка розірветься і не тільки пропаде намисто, а й треба сподіватися якогось лиха, бо ж, за народним віруванням, розсипане намисто накликає біду.

5. Бурштинові намистини також не були рідкістю в той час, бо бурштин добувався не тільки на побережжі Балтійського моря, а і в середній течії Дніпра.

6. Овочеві коробочки, зерна, кісточки ягід або й самі ягоди — це намисто, яке ще й досі не вийшло з ужитку сільських дівчат, а особливо дітей в Україні.

7. Ця оздоба має ще й інші назви, як ось: лучка, голочка, ланка і силянка від слова «силяти», нанизувати.

(За О. Воропаєм)


Додаток 4

Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Спишіть, назвіть речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні члени речення підкресліть такою лінією, якими членами речення вони виступають. Скажіть, який між однорідними членами зв’язок: сполучниковий, безсполучниковий чи змішаний.

Національний одяг — вище поняття, ніж одяг регіональний. Якщо місцевий одяг репрезентує собою тільки одну частину України, якусь провінцію, то національний одяг — всю Соборну Україну, націю!

Під чужинецьким пануванням наш народ зберіг національний одяг — символ, що його він проніс через всі віковічні страждання й утиски. Національний одяг, мова, віра, звичаї — все це надійний захист від національного занепаду.

Збереження національного мистецтва одягу — це не відсталість, а глибоке почуття батьківщини та вірності традиціям своїх батьків, дідів та прадідів. Це ознака кожного культурного народу.

(За О. Воропаєм)


Додаток 5

1. Наталка не тільки вміє щиро кохати, а й боротися за своє щастя.

2. Наталка шанує, піклується й допомагає своїй матері.

3. В «Інститутці» Марко Вовчок показала безправне становище кріпаків, свій гнівний протест проти гноблення людини людиною.

4. У «Лісовій пісні» діють і люди, і Мавка, і різні міфічні істоти.

5. «Лісова пісня» вчить нас чесності у взаєминах з іншими людьми, любити красу, бережно ставитися до природи.

6. Усі видатні українські письменники й поети писали не тільки про страждання рідного народу, а й кликали його до боротьби за свою волю.

7. Аналізуючи твір, треба враховувати його тему і які засоби використовує автор для її розкриття. 8. На вулицях, площах і парках сьогодні було особливо людно.


Додаток 6

I. Випишіть сурядні словосполученняспочатку ті, у яких між однорідними членами не треба ставити коми, потім ті, де треба.

сміливі и боязкі; як батьки так і діти; охлялий чи хворий; чи сто чи двісті; добре або погано; і ми і ви; очі та вуха; не тільки свої а й чужі; і ліс і поле; один а не два; чесно й відверто; то сніг то дощ; і дивно і лячно; і сміх і гріх; мороз чи відлига; ні охоти ні бажання.

II. Підкресліть другу букву в кожному першому однорідному членові. З цих букв прочитаєте закінчення мудрої поради американського соціолога Дейла Карнегі: «Даруймо людям те, що...».

III. З виділеними словосполученнями складіть речення, поясніть розділові знаки в них.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.