Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок 44. Узагальнення вивченого. Синтаксичний розбір простого ускладненого речення

Додаток 1

Прочитайте і перепишіть текст. Розставте пропущені коми і поясніть їх уживання. Які мовні стилі поєднуються в цьому тексті? Обґрунтуйте свою думку.

«Ясени, ясени... Бачу вас за селом край дороги...» А й справді. Стоять на краю села. Ніби вийшли зустрічати когось із далекої мандрівки. Когось мудрого й сильного.

На зріст високі — до п’ятдесяти метрів розлогі листки великі довгасто-еліптичної форми, кора на стовбурах темнувато-зелена гладенька, самі стовбури правильної конічної форми. Так і хочеться притулитись до котрогось із них обняти погладити. Манить до себе ясен своєю неприхованою дужістю теплотою й, сказати б, аристократичною красою. За те й люблять його на Україні.

(Л. Павленко)

Додаток 2

Прочитайте, спишіть текст, вставляючи потрібні сполучники. Підкресліть однорідні члени.

Я сіяв хліб у степовому краї,

Косив (й, і, та) молотив і ніч (й, і, та) день,

Тому ціну я добре хліба знаю,

Бо заробляв його на трудодень.

Їж, синку, хліб (й, і, та, але) пам’ятай, що в ньому Саме життя закладено людей.

І сонце українське, (й, і, та) звуки грому,

Мозольний труд, (й, і, та) посмішка очей.

(О. Будаш)

Додаток 3

Перепишіть, поставте коми між однорідними означеннями.

1. Під дубом на снігу горить вогонь — великий веселий тріскучий

(С. Васильченко).

2. Лице обсмалив гарячий вільний вітровій (Ю. Смолич).

3. Вогкі блискучі очі приязно дивились на нього (М. Коцюбинський).

4. Був пишний тихий літній вечір (Іван Нечуй-Левицький).

5. А там, за річкою, сплелися парубочі дзвінкі розгонисті гарячі голоси

(М. Рильський).

6. Голубі зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом (І. Цюпа).

Додаток 4

Спишіть, ставлячи розділові знаки. На місці крапок запишіть відповідні однорідні члени речення. Обґрунтуйте постановку розділових знаків.

1. Українські письменники ... відкривають перед нами високе мистецтво володіння словом.

2. З морської риби ... готують багато смачних страв.

3. Сільськогосподарські машини ... полегшують працю людини.

4. Овочі і фрукти ... потрібні в нашому харчуванні.

Додаток 5

Перепишіть, ставлячи потрібні розділові знаки. Однорідні члени й узагальнювальні слова підкресліть, визначте, якими членами речення вони виступають.

1. Птиця розпустила широкі крила розпустила розкішний, як у павича, хвіст та все співала та все спускалась нижче по гіллі.

2. Рядом із колесом лежали на полиці Миколині книжки граматика часловець та товстий псалтир.

3. Глибокі зморшки на щоках на лобі поморщена темна потилиця од гарячого сонця грубі руки все це ніби казало, що йому важко жилося на світі.

4. Кругом стояли верби груші та вишні, мов вироблені з каменя.

5. Жито пшениця й овес все разом поспіло й присохло.

6. Увесь двір садок хата все було залите червоним світом, ніби кров’ю.

7. Увесь степ і лиман і озеро і море все закуталось у якийсь чарівний тихий світ повилось прозорим сизим туманом.

8. Все змінилось в одну мить і злилось докупи і земля й море (Іван Нечуй-Левицький).

Додаток 6

1. На крилах фантазії думки літають у країну таємної ночі, там промінням грають, там любо сяють лагідні весняні очі.

2. І квіти, і зорі, й зелені віти провадять розмови кохані про вічную силу весни на сім світі, про чари потужні весняні.

3. Все бачить поет у широкім роздоллі: і небо, і море, красу світову, — і людям співає він пісню свою.

4. Коли я погляд свій на небо зводжу, — нових зірок на ньому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу крізь чорні хмари вгледіти бажаю — ті три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ вгорі.

5. І все було палким в годину творчу: і небо, і земля, і камінь, і різець, і серце майстра (Із творів Лесі Українки).

Додаток 7

Самостійна робота. Варіант 1

Клас______________________________________ Бал_________________

Рівень І Визначте серед поданих речень ускладнене однорідними означеннями.

1. Хотів би я бути міцним і суворим, на славу байдужим, на слово нескорим... (А. Малишко).

2. ...І квітла, снила, парувала важка чорноземна рілля (А. Малишко).

3. Україно тернова, свята і висока, не зів’януть її корогви золоті (Т. Севернюк).

4. Часто чуємо, яка важка вона, творча праця, як нам нелегко (Олесь Гончар).

Рівень ІІ 1.Спишіть уривок із тексту. Поясніть розділові знаки.

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. Про ніякі й мови ніякої: вони веселою усмішкою не скроплять вуста, глузливим жаром не запалять очей... (За Є. Гуцалом).

2. Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення. Охарактеризуйте однорідні члени.

Додаток 7

Самостійна робота. Варіант 2

Клас______________________________________ Бал_________________

Рівень І  Укажіть речення з однорідними додатками.

1. Над Россю, Дніпром і Сулою в задумі шепочуть гаї (В. Симоненко).

2. Поряд із творами російських письменників том за томом постали на полиці книги білорусів і казахів, узбеків і латишів... (Олесь Гончар).

3. Наша література спроможна творити значне, довговічне (Олесь Гончар).

4. Усе здавалось прекрасним і простим: вітер, хвилі і сонце над нами

(І. Савич).

Рівень ІІ 1. Спишіть уривок із тексту. Поясніть розділові знаки.

Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, є безбарвним (О. Довженко).

2. Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення. Охарактеризуйте однорідні члени.

Рівень ІІІ Напишіть твір-розповідь «Яка роль однорідних членів речення у творах художньої літератури ?».

Додаток 8

Перекладіть речення українською мовою і запишіть їх.

1. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А. Чехов).

2. Шум реки, стук дятла и крик селезней — все сливалось в одну бодрую, радостную мелодию (Г. Федосеев).

3. Везде и всюду: в поле, в лесу и в лугах — все зазеленело и расцвело (М. Пришвин).

4. Среди птиц, насекомых, в сухой траве — словом, повсюду, даже в воздухе, чувствовалось приближение осени (В. Арсеньев).

5. Из множества звуков земли, как-то: пения птиц, трепетания листвы на деревьях, трескот кузнечиков, журчания лесного ручья — самый веселий и радостный звук — песня полевых и луговых жаворонков (К. Паустовский).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити