Українська мова 8 клас - Уроки ІІ семестр - 2013 рік

Урок № 34. Повні й неповні речення. Незакінчені речення, їх стилістичні функції. Тире в неповних реченнях

Урок № 35. Культура мовлення. Використання неповних речень у діалозі та у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень

Урок № 36. Розвиток мовлення № 9. Діалог, складений на основі телепередач, його розігрування в різних стилях мовлення

Урок № 37. Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. Поширені й непоширені однорідні члени речення

Урок № 38. Розвиток мовлення № 10. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

Урок № 39. Речення з кількома рядами однорідних членів. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Культура мовлення. Правильна будова речень із сполучниками не лише..., а й...; як..., так і...

Урок № 40. Однорідні й неоднорідні означення

Урок № 41. Узагальнювальні слова в реченнях із однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях із однорідними членами

Урок № 44. Узагальнення вивченого. Синтаксичний розбір простого ускладненого речення

Урок № 45. Контрольна робота № 3 з тем Односкладне речення. Просте ускладнене речення. Розвиток мовлення № 12. Контрольне аудіювання

Урок № 46. Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок № 47. Розвиток мовлення № 13. Жанри мовлення: конспект прочитаного науковонавчального тексту; тематичні виписки. Особливості їх будови

Урок № 48. Вставні слова (словосполучення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням

Урок № 49. Вставні речення. Розділові знаки при вставних реченнях

Урок № 52. Культура мовлення. Використання звертань і вставних слів (словосполучень, речень) для передачі ставлення до адресата. Синонімічність вставних слів і речень у тексті

Урок № 54. Контрольна робота № 4 з теми «Речення із звертаннями, вставними словами(словосполученнями, реченнями)

Урок № 55. Поняття про відокремлення

Урок № 56. Відокремлені додатки

Урок № 57. Відокремлені означення

Урок № 58. Культура мовлення. Правильна побудова речень із дієприкметниковим зворотом

Урок № 59. Відокремлені обставини

Урок № 60. Культура мовлення. Правильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом

Урок № 61. Відокремлені уточнювальні члени речення. Культура мовлення. Інтонація речень із відокремленими й уточнювальними членами

Урок № 62. Розвиток мовлення № 15. Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

Урок № 63. Відокремлені прикладки

Урок № 64. Розвиток мовлення № 16. Інтерв’ю в публіцистичному стилі (письмово)

Урок № 65. Синонімічність простих речень із відокремленими членами і складних речень. Культура мовлення. Відокремлення як засіб художнього зображення (література), використання конструкцій із відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, фізика, література)

Урок № 66. Узагальнення й систематизація вивченого про речення з відокремленими членами

Урок № 67. Словосполучення та просте неускладнене речення

Урок № 68. Речення з однорідними членами та розділові знаки в них. Звертання, вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них

Урок № 69. Речення з відокремленими членам

Урок № 70. Підсумково-узагальнювальний урок. Прогулянка країною Синтаксис


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити