Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

Пропонований посібник укладено відповідно до вимог чинної програми з української мови, розробленої на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти, що грунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного та особистісно зорієнтованого підходів до навчання, і Закону України «Про загальну освіту». Він містить орієнтовне календарно-тематичне планування та сімдесят розробок уроків. Окрім аспектних, подано також 19 уроків розвитку мовлення, які, ураховуючи сучасні підходи до класифікації типів уроків, названо уроками розвитку комунікативних умінь. Запропоновано передбачену програмою певну кількість уроків контролю навчальних досягнень з різних видів мовленнєвої діяльності, що слід оцінювати 12-ма базами, відповідно по 3 бали за кожен рівень зокрема.

Оскільки новий Державний стандарт спрямований на розвиток сформованих і формування нових ключових та предметних компетентностей, то до кожного уроку подано пропозиції щодо реалізації цієї вимоги. У структурі уроків передбачена мотиваційна складова. Однак в окремих конспектах її формулювання запропоновано зробити самому вчителю, враховуючи рівень навчальних досягнень та специфіку класу.

З огляду на особливості нової програми щодо виразних інтегративних функцій предмета, його впливу на учнів, конспекти містять сучасні організаційні форми, методи і технології. У кожному з них визначені обов'язкові засоби навчання. Слід звернути увагу й на те, що роботу з підручником передбачено майже на кожному уроці. Зважаючи на те що дев’ятикласники вивчатимуть українську мову за одним з кількох підручників різних авторів, рекомендованих МОН України, то вчитель індивідуально добиратиме відповідний теоретичний матеріал, певні вправи та диференційовані домашні завдання тощо. Тому з метою творчого підходу вчителя до побудови уроків, унесення доповнень чи змін у їх зміст та структуру додано спеціальні рядки для індивідуальних записів. Це дасть можливість підвищити результативність роботи, зробить процес підготовки словесника до уроку цілеспрямованішим і результативнішим.

Завдання вчителя, що викладатиме українську мову у 9 класі, — ознайомити учнів з мовною системою і формувати на її основі лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні та правописні вміння, розвивати загальну культуру, риси громадянина України. Сподіваємося, що пропонований посібник допоможе вчителю, як початківцеві, так і досвідченому, досягти цієї мети.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити