Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 9. Заміна прямої мови непрямою

Мета: формувати навички і вміння застосування набутих раніше знань учнів про пряму і непряму мову та заміну прямої мови непрямою; розвивати уважність, вдумливість, творче мислення, вміння робити узагальнення; виховувати любов і повагу до краси слова, потребу збереження і шліфування.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал, інтерактивна дошка.

Епіграф до уроку:

Очима ти сказав мені: «Люблю».

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

Несказане лишилось несказанним.

Л. Костенко

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап(полікультурна компетентність).

З'ясування емоційної готовності учнів до уроку.

— З яким настроєм ви прийшли на урок? Чого очікуєте сьогодні від уроку?

 1. Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь.

Інтерактивна гра «Банк знань».

Учні розповідають усе, що знають, з теми. За правильну відповідь отримують 1 бал. Хто набрав найбільше бане, отримує «12».

III. Повідомлення теми та мети уроку Мотивація уміння.

Робота з епіграфом.

— Поясніть, як ви розумієте ці рядки. Назвіть речення з прямою мовою. Перебудуйте це речення на непряму мову.

 1. Пояснення навчального матеріалу(компетенція саморозвитку і самоосвіти). Орієнтовний лінгвістичний матеріал.

Є кілька способів заміни прямої мови непрямою.

 1. Якщо пряма мова є розповідним реченням, то вона передається підрядною частиною складнопідрядного речення і приєднується сполучниками що, ніби, щоб.Наприклад: Розрив-трава каже: «Я— відкриваю таємниці»(В. Голобородько). Розрив-трава каже, що відкриває таємниці (непряма мова).
 2. Якщо пряма мова є питальним реченням, то вона передається підрядною частиною і приєднується сполучниками або сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, де, коли, якта ін. Наприклад: «А знаєш ти, братику, де Крим?» — обзивається Петро (А. Чайковський). Петро спитав братика, чи знає він де Крим.
 3. Якщо пряма мова є спонукальним реченням, то вона передається підрядною частиною і приєднується сполучником щобабо передається простим реченням. Наприклад: Тося долонями підштовхувача каченят, благала: «Пливіть, рідні, пливіть, ненаглядні!..» (За Є. Гуцалом). Тося, підштовхуючи каченят долонями, благала, щоб вони пливли.

Отже, пряму мову можна замінити непрямою. Речення з непрямою мовою здебільшого складнопідрядні речення, у яких є дві частини: головна — слова автора, підрядна — пряма мова, що приєднується до головної частини сполучниками підрядності або сполучними словами.

 1. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях(компетенція саморозвитку і самоосвіти).

Творча майстерня.

— Перебудуйте подані синтаксичні одиниці: І група — на речення з прямою мовою та словами автора; II група — на речення з непрямою мовою.

— Прокоментуйте різницю між ними та їх інтонаційним оформленням.

 1. Несказане лишилось несказанним (Л. Костенко).
 2. Люблю це місто кольору сурми (Г. Тарасюк).
 3. Ви — перлина Європи, квітка в Божій руці (В. Бабух).

4.Чим більше люди знатимуть про своє місто, його пам’ятки та оздоби, тим більше шануватимуть їх (В. Селезінка).

 1. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації.

Лінгвістична гра «Я — редактор».

— Усуньте помилки, допущені при заміні прямої мови непрямою.

 1. Керівник попросив новенького, що ти розкажи мені трохи про себе.
 2. Пасажир запитав у провідника, чи скоро ви подасте мені чай.
 3. Учителька суворо сказала дітям, що тепер ходімо в теплицю і там пересадимо квіти.
 4. Майстер весело звернувся до будівельників, що тепер берімося до діла.
 5. Микола, розглядаючи в сутінках засмагле цегляно-червоне обличчя бронебійника, сказав, що ловко ти останній танк підбив.

Хвилинка творчості (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— Утворіть і запишіть десять складних речень з непрямою мовою, використавши сполучники що, щоб, чи, мов, немов, наче, неначе, хай, нехай, ніби.

Інтерактивний метод «Кубування».

 1. У чому особливість речень з прямою мовою?
 2. Які розділові знаки властиві реченням з прямою мовою?
 3. Якими ознаками характеризуються речення з непрямою мовою?
 4. Які є способи заміни прямої мови непрямою?
 5. Які інтонаційні особливості речень з прямою та непрямою мовою?
 6. За допомогою яких сполучників можна передати непряму мову?

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (компетентність продуктивної творчої діяльності).

 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
 • Написати міні-твір «Місто моїх мрій», використовуючи речення з непрямою мовою.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити