Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 15. Аналіз контрольної роботи. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Мета: поглибити знання учнів про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; дати учням поняття про складні речення із різним видами зв’язку: сполучниковим (сурядним та підрядним) і безсполучниковим; вчити знаходити і розрізняти їх; розвивати логічне мислення, творчі вміння моделювати складні речення, реконструювати прості речення в складні, складати речення за схемами, використовувати складні речення в усних і письмових висловлюваннях; виховувати почуття любові й поваги до природи, бережне ставлення до неї.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної й мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.

Емоційне налаштування до уроку.

Вмійте природу любити,

Кожній стеблинці радіти

В полі, у лісі, над яром,

Квітам, деревам і травам.

Цвіту не вирвіть задарма,

Гілки не втніть для забави,

Все те окрасою буде

Нашого рідного краю

(П. Ситниченко).

 1. Повідомлення геми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях.

Загальна оцінка виконаних учнями робіт. Оголошення оцінок за роботу.

Колективна робота над типовими помилками (компетентність саморозвитку й самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

 1. Актуалізація опорних знань.

Слово вчителя.

Для початку пригадаймо, що ви вже знаєте про речення. Ми будемо згадувати, а ви одночасно заповнюйте першу і другу колонки таблиці.

Таблицю спроектовано на дошку.

Знаю

Хочу дізнатися

Вдалося/не вдалося
«Мозковий штурм».

 1. Речення — це...(синтаксична одиниця, що виражає певну думку, має інтонаційну та смислову завершеність і служить для спілкування).
 2. За кількістю граматичних основ речення бувають...(прості та складні).
 3. Просте речення — це...(речення, що мас одну граматичну основу).
 4. Складне речення — це...(речення, яке має дві або більше граматичних основ).
 5. Види сполучників сурядності — ...(єднальні: і, й, та (і), ні...ні; протиставні: а, але, та (але), проте, зате, однак;розділові: або, чи, або...або, чи...чи, то...то, чи то...чи то).
 6. Види сполучників підрядності — ...(з’ясувальні: що, як, щоб, ніби, мов; ступеня способу дії: щоб, чим, наче, ніби, ніж; часу: як тільки, як, коли, поки, щойно, ледве; причинові: бо, тому що, через те що, оскільки, у зв 'язку з там що; умовні: якщо, якби; мети: щоб, для того щоб; допустові: незважаючи на те що, хоч, дарма що, хай).
 7. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Слово вчителя.

Складне речення — це речення, яке має дві або більше граматичних основ, тобто складається з двох або більше простих речень. Складні речення мають такі ознаки: виражають відносно закінчену думку, характеризуються інтонаційною завершеністю, співвіднесеністю свого змісту з дійсністю, служать досконалим засобом формування, вираження й повідомлення думок.

Залежно від способу поєднання частин бувають складні сполучникові й безсполучникові речення. Сполучникові речення поділяють на складносурядні і складнопідрядні.

У безсполучниковому складному реченні його частини поєднуються без сполучників, а тільки за допомогою смислових та інтонаційних зв’язків. Наприклад: Вночі несподівано задув північний вітер, небо скоро затягнулося хмарами (Олесь Гончар). Зійде сонце — утру сльози, ніхто й не побачить (Т. Шевченко).

Складносурядне речення — це складне речення, що складається з двох або більше синтаксично рівноправних частин, поєднаних сурядним зв’язком. Наприклад: Зима летіла над землею, і от весна і все в цвіту (В. Сосюра). Чи то так сонечко сіяю, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало (Т. Шевченко).

Складнопідрядними називають такі речення, у яких одне з простих за смислом підпорядковане другому і пов’язане з ним сполучником підрядності або сполучним словом. Складнопідрядне речення складається з головного й одного підрядного (чи кількох підрядних) речення. Головним є незалежне, пояснюване речення, від якого ставлять питання. Підрядним виступає речення, яке пояснює один із членів головного речення чи замінює якийсь його член. Підрядне речення може також пояснювати головне речення в цілому. Підрядні речення здебільшого відповідають на питання відповідних членів простого речення. Наприклад: 1. Ішли на берег моря і коли яскраво світило сонце, і коли важкі хмари низько пливли над землею. 2. Я люблю дивитись, як гаї синіють (В. Сосюра). Я днів отих ніколи не забуду, коли бруньками покривається гілля, коли свій одяг очища від бруду і оживає заново земля (Л. Дмитерко).

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

Робота в зошитах.

— Випишіть з тексту складні безсполучникові речення, підкресліть граматичні основи.

Дуб

Минулої осені, мандруючи околицями рідного села, я натрапив на один випадком уцілілий дуб. Дебелий стовбур, наче кольчуга на давньому воїнові, шерхлявів репаною корою. У нижній його частині свіжилися сліди чийогось невігластва — обвуглені боковиці глибокого дупла приховували болючі рани од недавнього вогнища... Я глянув угору. Маківка вже всохла. Лише одна гілка боролася за життя — на дрібних галузках тріпотіло бляшане листя. Найстаріший патріарх помирав стоячи...

Дуб завше був вірним помічником, він не лише ставав у пригоді мандрівникам і воякам, ховаючи їх од холоду й непогоди, але й годував (у дуплах гніздилися бджоли), одягав (з лика виготовляли найкращі личаки, а кора правила для дублення шкіри), лікував од багатьох хвороб. Його цінний матеріал використовували для жител, господарчих будівель, транспортних засобів — коліс для возів, мостів, човнів, міцних пристроїв для вітряків та водяних млинів... Нині в Україні росте 23 види цього прекрасного дерева (За В. Скуратівським).

Творче конструювання (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— Увідповідніть речення та його вид:

1 складнопідрядне речення

2 складне безсполучникове речення

3 складносурядне речення

А Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір.

Б На селі хутенько, як сонечко закотилось, помовкли голоси і рух усякий замер.

В Йшли на берег моря і коли яскраво світило сонце, і коли важкі хмари низько пливли над землею.

Г В чагарниках низькорослих акацій посвистували червоногруді снігурі.

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, визначте його вид і засоби зв’язку між частинами.

 1. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє(Т. Шевченко). (Безсполучникове складне речення).
 2. Ми нові гаї посадимо, щоб земля була весела(М. Рильський). (Складнопідрядне речення).
 3. Зійшли сніги, шумить вода(П. Грабовський). (Складне безсполучникове речення).
 4. Реве Дніпро, й лани широкі медами пахнуть, колосом шумлять(М. Рильський). (Складносурядне речення).
 5. Були такі випадки, що рибалка стрибав у воду, щоб ухопити коропа руками(Остап Вишня). (Складнопідрядне речення).

— Зі спроектованих на екран простих речень усно утворіть сполучникові складні. Визначте їх вид (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

 1. Прийшла весна. Розпустилося листя. Прилетіли птахи. З-за сірих хмар частіше визирає яскраве сонечко.
 2. Стемніло на вулицях. Виглянув місяць. Запалахкотіли ліхтарі. Освітлюють вогники дорогу.

Робота в парах.

— Утворіть складні речення за схемами на тему «Природа рідної країни».

 1. [ ], [ ], [ ].
 2. [ ], щоб [ ].
 3. Щоб [ ],[ ].
 4. [ ] у зв’язку з тим, що [ ].

5 [ ], а [ ], [ ]

Робота в групах (компетентність продуктивної творчої діяльності).

З текстів перша група виписує складнопідрядні речення, а друга група складносурядні.

Текст № 1

«Наше ремесло — хліб. Від цього й прізвище своє несемо. Тому довічно маємо вирощувати хліб людям на щастя», — так казав дід маленького Василька, майбутнього академіка Василя Миколайовича Ремесла. Його рід — з Полтавщини. З дитинства Василь пізнав хліборобську працю, усім серцем полюбив рідну природу, землю. Коли настав час вибирати дорогу в житті, не вагаючись, пішов учитися в Лубенську професійну сільськогосподарську школу...

В історію української науки В. М. Ремесло ввійшов як видатний селекціонер. Упродовж усього життя він відбирав зразки пшениць, схрещував їх і знову відбирав, шукав мужні рослини. Але пшениця пручалася, не хотіла успадковувати нові набуті цінні ознаки, які б зберігали життєздатність у сильні морози. Щоб прищепити непокірливій і загадковій рослині корисну ознаку, треба обов’язково навчитися розмовляти з нею мовою селекціонера.

Душею, розумом і серцем В. М. Ремесло почував, що селекція — це сплав науки й мистецтва. Найвідоміші засухостійкі й високозимостійкі сорти пшениці мають у назві топонім Миронівка (Із журналу).

Вересень

Назва першого гінця осені пов’язана з вересом, рослиною вельми поширеною на всьому ареалі Полісся. Цей вічнозелений куш квітує з серпня і до кінця жовтня, але найпишніше рожево-бузкове суцвіття вкриває соснові бори, торф’яники та піщані пагорби саме у вересні. Верес, як і липові гаї, є вельми цінним медоносом. Щоправда, в наших краях вересовий мед не в особливій пошані через його гіркуватий присмак, проте в інших народів, зокрема французів, солодкий продукт, зібраний з вересу, вважається справжнім делікатесом (В. Скуратівський).

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Гра «Передаю слово» (компетентність особистісного самовдосконалення).

Учитель ставить питання учневі. Той відповідає на нього і формулює наступне питання, передаючи слово іншому учневі, який, відповівши на попереднє, ставить питання далі.

— Отже, за кількістю граматичних основ речення бувають...

Заповнення третьої колонки таблиці.

Знаю

Хочу дізнатися

Вдалося/не вдалося
Оцінювання учнів, коментар щодо оцінок.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
 • Виписати з художньої літератури по 3 речення з різними видами зв’язку, підкреслити граматичні основи, указати вид речення.
 • На вибір: скласти зв’язне висловлення (7-10 речень) на тему «Улюблена пора року», використовуючи якийсь один вид складних речень.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити