Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 18. Складносурядне речення, будова й засоби зв’язку між його частинами. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між ними

Мета: поглибити знання учнів про складне речення, будову складносурядного речення, засоби зв’язку в складносурядному реченні; формувати інтерес до вивчення синтаксису української мови; розвивати вміння і навички розрізняти складні речення різних типів, визначати їх структуру і засоби зв’язку між простими реченнями у складносурядному, моделювати складносурядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у висловлюваннях; виховувати повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної та мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, таблиця «Сполучники складносурядного речення» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

 1. II.Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

— Як ви вважаєте, які завдання постануть перед нами сьогодні на уроці? Визначитися нам допоможуть базові слова:

 • поглибитизнання про складне речення;
 • визначатибудову та засоби зв’язку складносурядного речення;
 • розвиватинабуті знання з теми;
 • сформувативміння знаходити складносурядні речення.

IIІ. Актуалізація і корекція опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

Диктант-тест (компетенція саморозвитку).

Учитель диктує запитання, учні самостійно дають відповіді. Потім відбувається перевірка всього завдання.

 1. Які речення називають складними?
 2. Скільки простих речень може бути у складному реченні?
 3. Як поєднуються прості речення у складному?
 4. На які дві групи поділяють складні речення?
 5. Назвіть типи сполучникових складних речень. Чим вони різняться між собою?
 6. Як пов’язані між собою прості речення, що входять у складносурядне речення? Що входять у складнопідрядне речення?
 7. Сприймання та усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків

і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Правописний практикум (навчально-пізнавальна компетентність, загальнокультурна компетентність).

— Прочитайте речення. Випишіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи.

— Укажіть, зі скількох простих речень (частин) складається кожне з виписаних речень, якими засобами (інтонація, сполучники) поєднані частини складних речень.

 1. Сонце сміливо розсікало золотими мечами зелену гущавину листя і вигаптовувало на стіні якусь фантастичну плахту(Б. Антоненко-Давидович).
 2. А дощ шумить, і вітер волохатий у шиби б’є(Є. Плужник).
 3. Живу я розумом, а серце тихо спить (П.Куліш).
 4. За тополями сонне стає і зозуля кує правічна (/.Переломов).
 5. Дві хмароньки пливли кудисьв убранні золотім (Б. Олійник).
 6. Межи втікачами були й Остап з Соломією(М. Коцюбинський).

Робота з таблицею «Сполучники складносурядного речення» (компетентність особистісного самовдосконалення).

Сполучники складносурядного речення

Групи сполучників

Значення

Приклади

Єднальні: і, та (у значенні і), й, ні...ні

Явища, що відбуваються одночасно чи послідовно

Місяць зійшов над морем, і скелі ближчими стати (М. Коцюбинський).

Протиставні: а, але, та (у значенні азе), проте, зате, однак

Одне явище протиставляється іншому

Розумний розсудить, а дурний засудить (Нар. творчість).

Розділові: або, чи, хоч, то... то, чи...чи, хоч...хоч, не то...не то

Явища, які чергуються, чи одне явище викликає інше

То пронесеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс і грудкою впаде в ситу землю (А. Шиян).

Коментар учителя (інформаційна компетентність).

Частини складносурядного речення є рівноправними за змістом і пов’язані сполучниками сурядності. На схемах ці частини позначають квадратними дужками.

Наприклад: Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра).

Засоби зв’язку простих речень у складносурядному:

 • за змістом;
 • за допомогою сурядних сполучників;
 • за допомогою інтонації.

Робота з текстом (навчально-пізнавальна компетентність).

— Прочитайте текст. Укажіть складні речення із сполучниковим зв’язком, прості речення, частини яких поєднані зв’язком сурядності та підрядності. Визначте засоби зв’язку.

Чудодійна криниця

Жили собі старі-престарі дід та баба. Пішов якось дід у степ на полювання, ходив він, ходив, так дичини й не зустрів. Дивиться старий: викопана в степу глибока криниця. Напився дід водиці свіженької. Захотілося йому ще й вмитися. Як тільки торкнулася вода його зморшкуватого виду, відразу чудо сталося. Змило водою старість з діда, і став він двадцятилітнім парубком.

Чимдуж прибіг дід-парубок додому, а баба його насилу впізнала. Що тут робити? Дід і послав бабу, щоб вона теж умилася та помолоділа. А баба зраділа! Аж побіг ла!

Дід чекав-чекав, а баби все нема. Пішов він тоді до криниці, і там нема. Безлюдно навколо, і тільки дівчинка якась неподалік цяцьками бавиться.

В усьому треба міру знати (Нар. творч.).

Синтаксичний тренінг.

— Спишіть речення, розставляючи, де потрібно, розділові знаки. Поясніть їх уживання.

— З’ясуйте, у яких реченнях сполучник і з’єднує однорідні члени речення, а в яких — частини складносурядного.

 1. Сонце(,) мабуть(,) упливло за обрій(,) і в лісі ходив уже присмерк(В. Філянський).
 2. Стара верба то змовкне(,) то рипить(,) а над лататтям лілій сон витає(С. Йовенко).
 3. А місяць все більше і більше заворожує ліси(,) і вони(,) як скам’яніле море(,) стоять під тихим світлом(,) ждучи весни(М. Стельмах).
 4. І барвінком(,) і рутою(,) і рястом квітчає весна землю(Т. Шевченко).
 5. Люблю я осіннії квіти(,) прощальну красу вечорів(,) і сині оголені віти(,) і вітру осіннього спів(В. Сосюра).
 6. Тут співають пісню подолянки і веселка воду п’є з ріки(С. Гуцало).

Моделювання-дослідження.

— Продовжте речення. Визначте смислові відношення в утворених складносурядних реченнях.

— Накресліть схеми складносурядних речень. Поясніть, як поєднуються в них умовно прості речення.

 1. Надворі світило сонце і...
 2. Чи то мені здається, чи то...
 3. Вона припала матері до рук та...
 4. Світло хвилями ллється з неба , однак...
 5. Або розумне казать...
 6. То пронесеться над болотом чайка, то...
 7. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок.

— Кожну пару простих речень замініть складним. Якими засобами здійснюється зв’язок простих речень у складному? Поясніть правопис виділених слів.

 1. Над водою верби стелять свій намет. Шепоче з осокоюневгомонний очерет.
 2. Січень снігом січе. Мороз вогнем пече.
 3. Життя не має ціни. Воля дорожча за життя.
 4. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення» (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

— Ми повторили і поглибили свої знання про...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Обов’язкове: виконати письмово вправу.
 • За бажанням: із творів художньої літератури виписати 5 складносурядних речень, накреслити їх схеми.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити