Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 20. PM № 9. Аналіз письмового переказу

Мета: проаналізувати учнівські роботи, відзначивши позитивне в їх виконанні; указати недоліки, основні види помилок; провести аналіз допущених у переказі типових помилок, спонукати учнів до індивідуальної роботи над ними; сприяти вдосконаленню орфографічної та пунктуаційної грамотності школярів; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, учнівські тексти творів, таблиця «Види помилок у письмовій роботі» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

Вступне слово вчителя.

Загальна оцінка якості виконання письмового контрольного переказу.

Озвучення кращих робіт або фрагментів з них.

Аналіз допущених у творі типових недоліків і помилок (компетентність продуктивної творчої діяльності).

Робота з таблицею «Види помилок у письмовій роботі».

Види помилок у письмовій роботі

Назва та графічне позначення помилок

Конкретне обгрунтування їхньої появи в учнівських роботах

Змістові (3)

✵ Порушено послідовність викладу.

✵ Не розкрито тему та нечітко розкрито основну думку.

Лексичні (Л)

✵ Слово вжито у невластивому йому значенні або ж використано спотворене чи перекручене слово.

✵ Невиправдано повторюється слово чи спільнокореневі слова.

✵ Використано русизм або суржик.

Граматичні (Г)

✵ Використано неправильно утворене слово.

✵ Слово вжито в спотвореній формі.

✵ Неправильно побудоване речення.

Орфографічні (|)

Слово написано з порушенням вивчених орфографічних правил.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені або ж відсутні необхідні розділові знаки.

Колективний аналіз типових помилок (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

IV. Підсумки. Рефлексія.

Вправа «Незакінчене речення» (соціальна, комунікативна компетентність).

— На уроці найскладнішим було...

— На уроці я навчив(-ла)ся...

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити