Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 21. Повторення вивченого та узагальнення теми

Мета: з’ясувати інтонацію складносурядного речення, дати учням відомості про синонімію складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень; удосконалювати вміння розрізняти в текстах складносурядні речення, відмежовувати їх від інших синтаксичних конструкцій, конструювати такі речення й уживати їх у мовленні; виховувати в учнів любов до українського слова та природи рідного краю.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, таблиця, роздавальні картки (їх зміст — у конспекті уроку), мультимедійна презентація (її зміст —у конспекті уроку), проектор.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

  1. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння.Робота з таблицею «Очікувані результати» (СЛАЙД 1).

Очікувані результати

Що я знаю?

Про що дізнаюся?

Що хочу дізнатися?
— Відновіть правильну послідовність слів і прочитайте девіз нашого уроку (СЛАЙД 2).

Знати навчати хоче хто добре все того. (Добре того навчати, хто хоче все знати).

III. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування (компетенція саморозвитку й самоосвіти).

— Яке речення називають складносурядним?

— Які є групи сполучників сурядності?

— Якими смисловими зв’язками пов’язані прості речення у складносурядному?

Індивідуальна робота учнів з картками (навчально-пізнавальна компетентність).

Картка № 1

— Спишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви і потрібні розділові знаки.

— Зробіть усний аналіз речень за схемою: а) зі скількох частин складається; б) головні члени речення; в) сполучники; г) смислові зв’язки у складносурядному реченні.

Люди й тварини вичікували його довгу гірську зиму і ось ти нарешті пр…йшов. Крізь діри в даху моргали їм бл…скучі зорі а вони уві сні щасливо всміхалися. У лісі десь пугач пугутькав а в одній з пастуших стайок хтось вигравав на флоярі, розливаючи ген по горах свою тугу.

Картка № 2

— Спишіть, розкриваючи дужки та вставляючи замість крапок пропущені букви і потрібні розділові знаки. Назвіть окремі частини складного речення.

  1. І помінявся світ поп...ред мене і засвітило небо (на)всібіч(М. Ткач). 2. Кудел…ть хмара явори, пряде дощів осін...і мітки і човниками трактори снують основи ч…рні нитки (3. Гончарук). 3. Усе іде але (не)все м...нає над берегами вічної ріки... Десь голос мій шукає моїх друзів і хто(сь) чужий кр...чить мені: ау! 4. Людей міл…ярди і мільярди слів а ти їх маєш вимовити (в)перше! (Із творч. Л. Костенко).

Пояснювальний диктант.

— Запишіть речення, поясніть орфограми та пунктограми.

  1. Ще не вмерла України і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля (П.Чубинський). 2. Співай же, Десно, у весняних просторах, ростіть будови, гомоніть міста (М. Рильський). 3. Та пітьма не так уже мучила Соломію, але холод проймав її наскрізь (М. Коцюбинський). 4. Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав (Леся Українка). 5. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко).

Робота з підручником (компетенція особистісного самовдосконалення).

— Виконайте вправу з підручника.

Вибірковий диктант (СЛАЙД 3) (компетенція продуктивної творчої діяльності).

— З-поміж поданих речень виберіть і запишіть ті, у яких протиставні сполучники можна замінити іншими.

  1. Дядько Сергій, не вітаючись, обнишпорив очима всю хату й присів перед куріпкою, а та, чуючи щось недобре, дременула під ліжко. 2. Жінка зупиняється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози... 3. За греблею дорога бере праворуч понад ставом, а за ним і дядько Себастіян живе. 4.1 хоч не раз мати нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками — нестатками й злиднями, проте нічого так не любила, як землю(Із творів М. Стельмаха).

Розподільний диктант (СЛАЙД 4) (компетенція продуктивної творчої діяльності).

Речення спроектовано па дошку.

— У першу колонку випишіть прості речення із сурядним сполучником, а в другу — складносурядні.

  1. Вулиця наша, насправді, вузенька ще й покарлючена. 2.1 ліс, і птиця чогось притихли, а дзюркотливе джерельце співало й співало свою пісеньку ще й на дурничку підгойдувало розмите коріння. 3.1 радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене. 4.1 справді, на прибережнім сухопутті звиваються посірілі в’юни, і, поблискуючи, вигинаються носаті щупаки... 5. Кінь тихенько заіржав, вигнув голову, і проти місяця росою заіскрилася його грива. 6. Куріпчині мокрі крила аж черкали землю, а побіля матері вовтузилося кілька пташенят. 7. У дитинстві Данило не раз у сухоліття пригонив сюди худобу, пасучи її понад краями болота, а парубком приходив ночами на полювання(Із творів М. Стельмаха).

Лінгвістичний практикум (СЛАЙД 5) (навчально-пізнавальна компетентність).

— Зробіть синтаксичний розбір складносурядного речення.

I варіант. На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч (П. Панч).

II варіант. Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала прозора тінь від листя (П. Панч).

III варіант. Ані шелесту не було чути, ані колихання не було помітно (Марко Вовчок).

  1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (СЛАЙД 6).
  2. Мені сподобалась тема тим, що... 2. Я засвоїв(-ла)... 3. У мене виникають труднощі... 4. Свою роботу на уроці я оцінюю...
  3. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання(компетенція саморозвитку та самоосвіти).
  • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
  • Скласти п’ять складносурядних речень та виконати їх синтаксичний розбір.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити