Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 23. Основні види складнопідрядних речень. Розділові знаки між частинами СПР

Мета: ознайомити з основними видами СПР, формувати вміння розрізняти з’ясувальні, означальні та обставинні підрядні частини, ставити до них питання від головних частин, з’ясовувати місце підрядної частини щодо головної, креслити схеми складнопідрядних речень; вчити інтонувати складнопідрядні речення; удосконалювати пунктуаційну грамотність; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати любов і повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, мультимедійні засоби.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап(соціальна компетентність).
 2. Перевірка домашнього завдання(компетентність саморозвитку та самоосвіти).

III. Актуалізація і корекція опорних знань (компетентність саморозвитку та самоосвіти). Творче спостереження з елементами аналізу (комунікаційна компетентність, компетентність особистого розвитку).

— Прочитайте спроектовані на екран речення, поясніть їх зміст. Визначте тип складних речень. Запишіть складнопідрядні речення, поставте запитання від головної частини, накресліть схеми.

 1. Дитинка спить, а доля її росте.
 2. Там є доля, де є воля.
 3. Добру страву смакують при їді, а людину пізнають у біді.
 4. Ніколи на тішся людською бідою, то й твоя прийде за тобою.

Повторення відомостей про складнопідрядне речення.

Бесіда з учнями.

— Яке речення називають складнопідрядним?

— Як установлюється зв’язок між головним і підрядним реченням?

— Якими сполучниками поєднуються частини складнопідрядного речення?

— Як розрізнити сполучники і сполучні слова?

 1. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про складнопідрядне речення, навчимося визначати види таких речень, розвиватимемо вміння розпізнавати види складнопідрядних речень, ставити правильно розділові знаки.

 1. Сприймання й відтворення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, підкресліть граматичні основи, поставте питання від головної частини до підрядної.

— Поясніть, що пояснює підрядна частина: один із членів в головному реченні чи ціле речення.

 1. Народна мудрість стверджує, що в людини є три друга: батько, мати й вірна дружина.
 2. Найдорожча пісня, з якою мати колисала.
 3. Не буде роду переводу, бо вічно житиме любов.
 4. Чим вище дерево, тим корінь глибше.
 5. Лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти, Україно.
 6. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Матеріал для вчителя.

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях. У складнопідрядному реченні між головною та підрядною частиною ставляться такі розділові знаки: кома, тире, крапка з комою, кома та тире.

І. Ставимо кому:

 • у складнопідрядному реченні після головної частини:Мова і пісня дві найважливіші фортеці, які народ повинен оберігати пильніше й відчайдушніше, ніж свої кордони (Г. Нудьга);
 • коли підрядна частина стоїть усередині головної, то вона виділяється з обох боків комами:Без пісні, що мені співаю тихо мати, я навіть дня прожити би не зміг (В. Вихрущ).

Примітки.

 1. При складених сполучниках кома ставиться один раз. Коли складений сполучник не членується, то кому ставимо перед ним. Це стосується сполучниківтоді як, в той час як, тим часом як, міме тим як, ніби як, подібно тому як: З того часу як почалися бої в Будапешті, гармати супроводження йшли поряд штурмових груп (О. Гончар).
 2. У середині речення складений сполучник може членуватися на дві частини: перший компонент (займенниковий чи прислівниковий) входить до головної частини, а другий — до підрядної. У цьому випадку кому ставимо перед другою частиною:День був душний та жаркий незважаючи на те, що краплі рясного вранішнього дощу іскрилися на траві (Марко Вовчок). У природі ніч існує для того, щоб у тиші росло усяке зілля... (М. Стельмах).
 3. Коли підрядне речення мети стоїть перед головним, то складені сполучникидля того щоб, з тіш щоб комою не розділяються: Для того щоб бути щасливим, треба мріяти завжди (М. Сом).
 4. Якщо сполучниктак що членується, то змінюється значення підрядної частини: Погода стояла тепла й сонячна, так що шибки на вікнах аж миготіли (Г. Тютюнник) — підрядне наслідкове речення. Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський) — підрядне речення міри й ступеня дії.
 5. Не ставимо коми:
 • якщо перед сполучником чи сполучним словом стоять часткине або і: І хоч життя послало йому калюжу замість океану, душа в нього була океанська (О. Довженко). Він думав не як його зустрінуть, а як швидше дібратися до села. їх цікавило не що тут збудують, а що зруйнували перед цим. АЛЕ: Хоробро билися запорожці, навіть коли вже були поранені (частки навіть, тільки, лише, хіба що перед підрядними сполучниками не відділяються);
 • якщо підрядна частина складається тільки зі сполучника чи сполучного слова:У Івася немає тата. Не питайте тільки чому (В. Симоненко). АЛЕ: якщо підрядна частина є прямим запитанням, кому ставимо: Ти знаєш, де він є? Скажи, де? Іноді перед підрядними сполучними словами використовується інтонаційне тире: Ми хотіли й не знали чого (В. Сосюра);
 • у фразеологічних зворотах з підрядним сполучником (вони не є складнопідрядним реченням):Бог його знає що, куди, коли, звідки; куди не кинь оком; куди очі дивляться; мов кіт наплакав; мов води в рот набрав; мов у воду канути тощо.

III. Ставимо тире:

 • для того, щоб інтонаційно відокремити головну частину від підрядної. У цьому випадку підрядна частина стоїть перед головною. Найчастіше за допомогою тире відділяються підрядні з’ясувальні, часу, умови, мети, допустові, означальні:1. Хто волю хоче вбить загине (Д. Павличко). 2. Як весна настала зацвіли льони (І. Зінченко). 3. Якщо ти за своє життя не посадив жодного дерева — плати за чисте повітря (О. Довженко). 4. Щоб жить ні в кого права не питаюсь. Щоб житья всі кайдани розірву (П. Тичина). 5. Хоч земля вся укрита снігами моє серце в цвіту (В. Сосюра).

УВАГА! У художніх творах для цього часто використовують не лише тире, а кому й тире: А хто від правди ступить на півметра, душа у нього сіра й напівмертва (Л. Костенко).

 1. Ставимо двокрапку (дуже рідко):
 • якщо підрядна з’ясувальна частина відноситься до слова в головному реченні, яке вимагає роз’яснення (при відповідному інтонаційному попередженні про наступне пояснення):А я ж іще й досі не вивів найважчу формулу: як повернуть вам [учителю] розгублені в класах літа (Б. Олійник).

ПОРІВНЯЙТЕ! Їм не важить, якого роду й лиця, їм важливо: яке в тебе серце (Б. Олійник).

Виконання вправ.

VII. Узагальнення і систематизація знань, вироблення практичних умінь та навичок.

Диктант з коментуванням (компетентність особистісного самовдосконалення).

— У кожному реченні підкресліть граматичні основи, поставте питання від головної частини до підрядної. Записані речення прочитайте, правильно їх інтонуючи.

 1. Як зветься вітер, який несе надію на завтрашній день? 2. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї. 3. Говорять, що матері сльози гарячі і тверде міцне коріння проймає. 4. Маючи друзів, вважай, що ти володієш скарбом. 5. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори. 6. Ми підемо, де трави похилі, де зорі в ясній далині. 7. Ітиму, доки вистачить снаги. 8. Як повернуся я додому, вода джерельна зніме втому. 9. Тоді пізнається цінність часу, коли він утрачений. 10. Як будеш робити, так буде і земля родити. 11. Сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється. 12. Гаснуть вогні у місті, ніби у безодню моря падають зорі янтарні. 13. Золоті хвилини линуть, наче бджоли. 14. Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати. 15. Земля прагне цілющої зливи, просить ласки людської і зливи, бо стомились від хімії ниви, Україно ти моя мила. 16. Для того щоб зробити щось красиве, треба нести красу в душі. 17. А по небі нічка ходить і, щоб краще було спати, мрії нам з-над хмар приводить. 18. Щоб уволю всього мати, слід багато працювати.

Творче конструювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Допишіть прислів’я, укажіть тип утворених речень.

 1. Зробив так, що...
 2. Як собаку годують, так...
 3. Так співає, що...
 4. Як відступиш від грамоти на аршин, то...
 5. Коли хліб на возі, то...

Довідка: ...комар носа не підточить; ...вона і гавкає; ...волос в'яне; ...вона від тебе на сажень; ...нема біди в дорозі.

Попереджувальний диктант.

— Визначте тип підрядних речень, укажіть їх місце щодо головного речення. Укажіть сполучники, якими підрядні частини приєднуються до головних. Накресліть схеми.

 1. Іду то Говерли, хоч шлях нелегкий.
 2. Хай сміються громи, як не звернеш з дороги.
 3. Як не мудруй, а правди ніде діти.
 4. Даю тобі цей меч, дарма що ти не сильна.
 5. На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися великого дощу.
 6. Розквітло нове життя, так що старому нема вороття.

VIII. Узагальнення й систематизація вивченого (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— До записаних на дошці головних частин складнопідрядних речень усно додайте підрядну частину, використовуючи у мовленні здобуті на уроці знання.

 1. Я розумію, що...
 2. Мені відомо, ...
 3. Я згоден, що...
 4. Мені здається, що...
 5. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Чи досягли мети, поставленої на уроці?

— Що запам’ятали?

— Оцініть свою роботу на уроці.

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання(полікультурна, соціальна компетентність).
 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
 • Виконати вправу.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити