Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 24. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з підрядними означальними та синонімічність складнопідрядних і простих речень з відокремленими означеннями, формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини; розвивати увагу, пам’ять, логічне й образне мислення і мовлення; виховувати патріотизм, зацікавити фольклором, різноманітністю й неповторністю рідної природи; формувати пунктуаційну грамотність; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Бліцопитування.

— Які речення називають складними?

— Які складні речення називаються складнопідрядними? Наведіть приклади.

— Назвіть засоби зв’язку частин складнопідрядного речення.

— Як розрізнити підрядні сполучники і сполучні слова?

— Які ви знаєте види підрядних речень?

— Які розділові знаки ставлять між частинами складнопідрядного речення?

III. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Спостереження з елементами аналізу.

— Прочитайте речення. Визначте головну і підрядну частини. Поставте запитання.

 1. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї(М. Нагнибіда).
 2. Спинився біля струмка, що біг Хрещатим Яром(В. Шевчук).
 3. Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна(В. Коломієць).
 4. Життя — такий напій, що не відірвеш уст(О. Слоньовська).
 5. Життя роками вишило мені на оксамиті прожитої долі ті незабутні і щасливі дні, що віддзвеніли жайвороном в полі(Н. Медведєва).
 6. Вивчення нового матеріалу.

Матеріал для вчителя.

Складнопідрядним реченням з підрядним означальним називають таке складне речення, у якому підрядна частина виконує функцію розгорнутого означення й пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника. Підрядна означальна частина відповідає на питання який? чий? котрий? і приєднується до головної підрядними сполучниками або сполучними словами.

Підрядна частина пояснює в головній іменник або іншу частину мови в значенні іменника (у головній частині можуть бути вказівні слова той, такий, весь та ін.). Сполучні слова: який, чий, котрий, хто, що, де, коли, куди, звідки. Сполучники: щоб, ніби, мов, наче та ін.

Підрядна частина в складнопідрядному з підрядним означальним стоїть після означуваного слова. Але якщо підрядна частина пояснює в головній частині займенник, то вона може стояти й перед головною. У головній частині складнопідрядного речення розглядуваного типу перед означуваним словом можуть бути вказівні слова той, такий, все, кожний, всякий. Наприклад: І тільки природа знаходить такі барви, що їх не відтворити жодною фарбою (І. Нечуй-Левицький).

— Прочитайте речення, випишіть спочатку складнопідрядні з підрядними означальними, а потім — прості речення з поширеним відокремленим означенням.

 1. Дзвенить криштальне джерело, що вийшло з глибини земної(М. Терещенко).
 2. Перед нами була глибока ущелина, захаращена камінням та вітроломом(В. Арсеньєв).
 3. Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку із саду перед тим приніс(Н. Тихий).
 4. Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозріла вже і запахом п’янить(Л. Талалай).
 5. Це був північний нагірний схил, порослий густим лісом(В. Арсеньєв).

— Замініть, де це можливо, складнопідрядні речення з підрядними означальними простими реченнями з дієприкметниковими зворотами, а прості речення з дієприкметниковими зворотами — складнопідрядними з підрядними означальними.

Бесіда за змістом прочитаного.

— На питання якого другорядного члена речення відповідають підрядні означальні частини?

— Якими сполучними словами підрядне означальне речення поєднується із головним? Якими сполучниками підрядності?

— Які вказівні слова часто вживаються у головній частині складнопідрядного речення з підрядним означальним? З якою метою?

Творче конструювання.

— З кожної пари простих речень утворіть складнопідрядні речення з підрядними означальними, використовуючи сполучні слова який, що, де та ін. Складені речення запишіть.

 1. Кожен любить чарівні українські пісні. Вони нікого не можуть залишити байдужим.
 2. Стежка повела в лісок. Він вабив золотогарячою осінньою красою.
 3. Я люблю блукати вузькими вуличками рідного Тернополя. Тут кожен дім, кожен куточок, просякнутий подихом історії.

Усне моделювання.

— Прості речення з дієприкметниковими зворотами перебудуйте на складнопідрядні речення з підрядними означальними (усно).

 1. Не кане марно кров, пролита за Вітчизну(Г. Аврахов).
 2. Пролита кров за батьківщину священним полум’ям горить(І. Турчин).
 3. Будь проклята кров ледача, не за чесний стяг пролита!(Леся Українка).
 4. Повіки сонях розтуля, ще не цілований бджолою(Л. Талапай).
 5. Ген хмарка в мареві дріма, промінням сонячним зігріта(Б. Дегтярьов).
 6. Ген килим, витканий із птиць, летить над полем(Л. Костенко).
 7. Звелося сонце, сповнене діяння (П.Воронько).

Дослідження-відновлення.

— Відновіть народні прислів’я, скориставшись довідкою, і запишіть їх.

 1. Не рубай стовпа, ...
 2. Нема того краму,...
 3. Де ділися ті часи, ...
 4. Ніж такий тупий,...
 5. Така біда, ...
 6. Це тая Солоха, що...
 7. Діждемо пори,...

Для довідок: .... на якому сидиш....; щоб купити маму; ... що в рот ішли ковбаси; ... що й киселя не ріже;... що хоч з мосту та в воду; ...кури полоха;... що й ми виліземо з нори.

Практичний синтаксис.

— Прочитайте. Укажіть займенниково-означальні підрядні речення. Чим вони близькі до підрядних означальних?

 1. Щасливий той, кому пером дано небачене у звичному відкрити. І знати тільки мужності дорогу повинен той, хто зве себе — поет (П.Забашта).
 2. Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із пітьми(Д. Павличко).
 3. Заздрять тому, хто вміє язик за зубами тримати. Заздрять тому, хто вірить у слово святеє — маги. Заздрять тому, хто слово скаже і не відступить. Заздрять тому, хто вірно усе життя своє любить (П.Соловйова).
 4. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці я...

Я зрозумів(-ла)...

— Найбільші труднощі в мене були...

— Я не вмів, а тепер умію...

Я запам’ятав(-ла)...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Обов'язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.
 • За бажанням: скласти міні-твір, використовуючи лише складнопідрядні означальні речення.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити