Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 25. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

Мета: поглибити знання про складнопідрядне речення, його будову і засоби зв’язку; навчити визначати підрядні з’ясувальні частини, позицію їх відповідно до головної частини; розвивати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними в текстах; удосконалювати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх в усних і письмових висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати розуміння і позитивне ставлення до усної народної творчості.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Бліцопитування.

 1. Які речення називають складними?
 2. Які складні речення називають складнопідрядними? Наведіть приклади.
 3. Назвіть засоби зв’язку частин складнопідрядного речення.
 4. Як розрізнити підрядні сполучники і сполучні слова?
 5. Які ви знаєте види підрядних речень?
 6. Які розділові знаки ставляться між частинами складнопідрядного речення?

III. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Спостереження з елементами аналізу.

— Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виділіть сполучники, а також сполучні і вказівні слова (як члени речення). Назвіть види підрядних речень.

 1. Пташки що влітку так співали у вирій вже поодлітали(Є. Гребінка).
 2. Я знову скучив за тобою чудесне море де не раз я слухав мірний шум прибою у надвечірній тихий час(С. Крижанівський).
 3. Ми поїдемо у місто де народився відомий поет(З журналу).
 4. Все що гарне у природі все що чесне у народі розцвітає в ці деньки(М. Рильський).
 5. Вивчення нового матеріалу.

Матеріал для вчителя.

Підрядне з’ясувальне пояснює присудок у головному реченні. Без підрядної з’ясувальної частини будова й зміст складнопідрядного речення незавершені, неповні. Підрядне з’ясувальне відповідає на питання непрямих відмінків. Наприклад: Ми прагнемо, (чого?) щоб юність була осяяна благородною громадською мужністю (В. Сухомлинський).

З головним реченням підрядне з’ясувальне з’єднується за допомогою: сполучних слів хто, який, чий, котрий, де, куди, коли, як; сполучників що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи.

Найчастіше підрядні з’ясувальні залежать від дієслів із значенням: мовлення (говорити, казати, розповідати, повідомити, запитати, пояснити, нагадати тощо); мислення (думати, передбачати, упевнитися, згадувати, розуміти тощо); відчуття, сприймання (бачити, помічати, чути, відчувати, пишатися, бажати тощо).

Підрядні з’ясувальні речення можуть залежати від прислівників (відомо, зрозуміло, видно, треба, жаль тощо), прикметників та дієприкметників (певен, радий, задоволений, переконаний тощо).

Примітка. Підрядні з’ясувальні можуть формально залежати від вказівного займенника в головній частині. Він не має конкретного значення, уживання його необов’язкове.

Підрядна частина стосовно головної може займати будь-яке місце.

Щасливий [тим], (чим?) що живу тобою. Вітчизно рідна зелие сподівань (М. Сингаївський).

 1. Я тільки нині зрозумів до сліз, що ви вже не повернетесь до хати (О. Білаш).
 2. Я дивлюся з-під вій, як цвіте за> вікном далина (В. Сосюра).

Зверніть увагу! Різновидом складнопідрядних речень з підрядними з’ясувальними є речення з непрямим питанням. Наприклад: Учитель запитав, хто написав твір. У цьому реченні питання подане не прямою мовою, а підрядною частиною, а тому це питання й називають непрямим.

Дослідження-пояснення.

— Запишіть складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними. Дослідіть їх і поясніть, до яких слів відноситься з’ясувальна частина, якими сполучниками чи сполучними словами приєднується.

 1. Мене вже не раз питали, чому не назад іду, не від фронту, а слідом.
 2. А згодом я переконався, що дід казав правду.
 3. Мені спочатку навіть здалося, що кружляю на одному місці.
 4. Я зі страхом відчуваю, як десь глибоко в душі зв’язується й росте сум.
 5. Я намагався уявити собі, які в собаки очі.
 6. Любив ці тихі, лагідні розповіді про тата, чув їх від багатьох людей і часто думав, чому ж ніхто не заступився за нього?(Із тв. Є. Гуцала).

Вибіркове письмо.

— Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним.

Внутрішня політика Івана Мазепи

Новообраний гетьман Іван Мазепа розумів, що треба зміцнити авторитет влади. Він був переконаний, що сила держави визначається силою її керманича. Мазепа не брався за шаблю, не принижував опонентів, а діяв з політичним хистом і культурою, створюючи навколо себе справді володарську атмосферу.

Авторитет своєї влади гетьман примножував також турботою про науку, книгодрукування, мистецтво. Домігся, щоб Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії. Доклав чимало зусиль, щоб заснувати Чернігівський колегіум.

Не менше сприяв гетьман будівництву церков, соборів. Отже, завдяки пожертвам І. Мазепи формувалося нове архітектурне обличчя Києва, Чернігова, Переяслава, Глухова, Лубен, Батурина, Бахмача та інших міст України. 1 цим обличчям стало «козацьке», або «мазепинське», бароко.

Документи свідчать про те, як гетьман прагнув змінити й саме суспільство. Також пропонував, щоб гетьманські рішення про покарання старшин підлягали судовому розгляду. Його цікавила сильна влада, але обов’язково обмежена законом.

Микола Вінграновський стверджував, що благородне ім’я Івана Мазепи — це ім’я гідності нашого народу, його історичної повноцінності й здоров’я (3 підручника).

Творче конструювання.

— Подані прості речення перебудуйте у складнопідрядні із з’ясувальною частиною і запишіть.

 1. Учитель порадив учням використати додаткову літературу.
 2. Екскурсовод обіцяв показати нам печеру Вертебу.
 3. У нічній тиші я почув крик сови.
 4. З вікна потяга я спостерігала за зміною краєвидів.
 5. Усіх присутніх на концерті попросили вимкнути мобільні телефони.
 6. Нас приємно вразило оздоблення, оригінальне освітлення сцени Євробачення.

— Складіть схеми записаних речень.

Дослідження-відновлення.

— Доповніть запропоновані конструкції, утворивши складнопідрядні речення з підрядним з’ясувальним.

 1. Батько знав, коли...
 2. Учні стверджували, ніби...
 3. Усім було відомо, як...
 4. Світлану Олексіївну турбувало, що...
 5. Перехожі поцікавилися, чи...
 6. Власник магазину вимагав, щоб...
 7. Адміністрація закладу отримала повідомлення, що...

Лінгвістичне дослідження.

— Прочитайте речення. Дослідіть, чи може підрядна з’ясувальна частина стояти перед головною частиною чи в середині її.

 1. Серед великої тиші чулось тільки, як шелестіли листочки(М. Коцюбинський).
 2. Хто побував у горах, той ніколи не забуде їхньої величі й краси(3 часопису).
 3. Мені спочатку навіть здалося, що кружляю на одному місці(Є. Гуцаю).
 4. Примкнувши вії, стоїть у задумі осінній ранок, прислухається до тиші(М. Стельмах).
 5. Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали парубочі серця(М. Стельмах).
 6. Ви знаєте, як пахне хліб?(Л. Забашта).

7.1 без слів я все зрозумію, що сказати маєш мені (В. Симоненко).

— Визначте, що означають дієслова, до яких належать підрядні з’ясувальні частини:

 • процес мовлення;
 • розумову діяльність;
 • волевиявлення, спонукання;
 • відчуття, психічні процеси тощо.

— Дослідіть, яке з речень не є складнопідрядним з підрядним з’ясувальним. Відповідь обгрунтуйте.

Робота біля дошки.

— Проаналізуйте складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними і визначте їхні характерні ознаки.

 1. Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева(В. Сосюра).
 2. Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою(П. Тичина).
 3. Ти чуєш, як хвилі клекочуть і вже не вертають назад(А. Малишко).
 4. Здалеку здавалось, що межи зеленою ботвиною рядками процвітають здорові червоні квіти(М. Коцюбинський).
 5. Вночі важко було вгадати, чи є близько від цього місця велика оселя(М. Трублаїні).

Творче моделювання.

— Від поданих простих речень утворіть і запишіть складнопідрядні речення з підрядними означальними і підрядними з’ясувальними.

 1. Неповним називають речення з пропущеними членами.
 2. У повітрі пролітали сніжинки.
 3. Які квіти розцвітають весною найшвидше?
 4. Людей вчасно попередили про різке похолодання.
 5. Учитель порадив нам читати більше художньої літератури.

— Визначте, чи є різниця в змісті між простими і складними реченнями. Доберіть по одному реченню кожного виду і зробіть їх синтаксичний розбір.

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці найскладнішим було...

— Я навчив(-ла)ся...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.
 • За бажанням: скласти рекомендації щодо вивчення усної народної творчості, використовуючи лише складнопідрядні з’ясувальні речення.
 • Випереджувальне завдання: опрацювання лінгвістичної інформації підручника у групах: 1-ша група — усне висловлювання «Складнопідрядне речення з підрядною обставинною частиною умови, причини, мети»; 2-га група — синтаксична дуель «Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця, часу, допусту»; 3-тя група — оформлення опорної таблиці про складнопідрядні речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня, порівняльною; 4-та група — складання схеми-алгоритму «Складнопідрядне речення з підрядною наслідковою частиною».

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити