Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 26. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Мета: дати поняття про СПР з обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняння, причини, мети, умови, наслідкові, допустові); формувати вміння розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, головну і підрядну частини, удосконалити навички конструювати СПР; розвивати ключові компетенції (мовні, мовленнєві, соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, продуктивної творчої діяльності); виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, мультимедійні засоби, роздавальний матеріал.

Випереджувальне завдання: опрацювання лінгвістичної інформації підручника у групах: 1-ша група — усне висловлювання «Складнопідрядне речення з підрядною обставинною частиною умови, причини, мети»; 2-га група — синтаксична дуель «Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця, часу, допусту»; 3-тя група — оформлення опорної таблиці про складнопідрядні речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня, порівняльною; 4-та група — складання схеми-алгоритму «Складнопідрядне речення з підрядною наслідковою частиною».

Епіграф до уроку:

Не змагай до того, що не дано від природи.

Г. Сковорода

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань

Троє чоловіків тягнуть на собі каміння в місто. Піт застилає їм очі, мускули тремтять від напруження. Одного спитали:

— Що ти робиш?

— Тягну цей проклятущий камінь.

Другого спитали, що він робить.

— Заробляю собі і своїй родині на хліб насущний, — бадьоро відповів той.

Третій чоловік усміхнувся і сказав:

— Будую дивовижний храм, котрий стоятиме вічно на радість і втіху людям.

Учитель. Тож сьогодні ми будемо складати цеглинки дивовижного храму, що називається Світ

знань. Вони знадобляться вам у житті й ніколи не будуть тягарем, як двом першим чоловікам.

Та чи можна побудувати дім без фундаменту?

Тому нашою надійною опорою будуть знання, яких ви набули на попередніх уроках.

Лінгвістичний диктант.

Учні записують короткі відповіді.

 1. Складнопідрядним називають речення...
 2. У структурі складнопідрядного речення виокремлюють...
 3. Частини складнопідрядного речення можуть з’єднуватися...
 4. За значенням і будовою розрізняють такі види складнопідрядних речень...

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Прийом «Мозковий штурм».

— На уроці ми...

 • з’ясуємо...
 • навчимося...
 • удосконалимо...
 • усвідомимо...
 1. Сприймання й засвоєння учнями нового матеріалу.

Презентація виконання групами випереджувальних завдань.

Орієнтовний матеріал презентації.

Перша група

Усне висловлювання на лінгвістичну тему «Складнопідрядне речення з підрядною обставинною частиною умови, причини, мети».

Орієнтовний матеріал.

Підрядними причини називають речення, що вказують на причину того, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання чому? через що? з якої причини?

Підрядні речення причини приєднуються до головних сполучниками бо, тому що, від того що, через те що. Сполучення тому що, від того що, через те що інколи можуть роз’єднуватися; тоді кому ставимо перед сполучником що:

Ми повинні виграти матч, тому що краще підготувалися до змагань. Ми повинні виграти матч тому, що краще підготувалися до змагань.

Підрядними умови називають речення, що вказують, за якої умови можливе те, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання за якої умови?

Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).

Якщо на Василів вечір (14 січня) зірок на небі рясно чекайте ягідного літа (3 календаря).

З головним реченням підрядні умовні поєднуються сполучниками коли, якщо, якби, як та ін. Цим сполучникам у головному реченні може відповідати сполучник то:

Як виросту, збудую хату, над дахом колесо приб 'ю... (Д. Павличко).

Підрядними мети називають речення, що вказують, з якою метою відбувається дія головного речення, і відповідають на питання для чого? з якою метою?

Необхідно розвивати свої позитивні якості, щоб досягти успіху.

Підрядні речення мети приєднуються до головного сполучником щоб. У головному реченні вживаються вказівні слова для того, з тим.

Присудок у підрядних реченнях мети найчастіше виражається неозначеною формою дієслова: Щоб рибу з’їсти, треба в воду лізти (Народна творчість).

Друга група

Синтаксична дуель «Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця, часу, допусту».

Учні групи по черзі ставлять питання один одному.

Орієнтовний матеріал.

 1. На що вказує підрядна частина у складнопідрядному реченні місця?(У складнопідрядному реченні місця підрядні вказують на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головній частині).
 2. На які питання відповідає підрядна частина?(Підрядна частина відповідає на питання де? куди? звідки?).
 3. За допомогою чого поєднуються головна і підрядна частина?(Підрядна частина поєднується з головною за допомогою сполучних слів де, куди, звідки).
 4. На що вказує підрядна частина у складнопідрядному реченні часу?(У складнопідрядному реченні часу підрядна вказує на час, період тривання дії, про яку йдеться в головній частині).
 5. На які питання відповідає підрядна частина?(Підрядна частина відповідає на питання коли? відколи? з якого часу? до якого часу? як довго?).
 6. За допомогою чого поєднуються головна і підрядна частина?(Підрядна частина поєднується з головною за допомогою сполучників як тільки, як або сполучних спів доки, поки, коли. У головній частині деяким з названих сполучників і сполучних слів відповідають указівні слова тоді, доти, відтоді).
 7. На що вказує підрядна частина у складнопідрядному допустовому реченні?(Підрядна частина вказує на те, усупереч чому відбувається дія в головній частині).
 8. На які питання відповідає підрядна частина в такому реченні?(Підрядна частина відповідає на питання незважаючи на що?).
 9. За допомогою чого приєднується головна частина до підрядної"? (Підрядна частина приєднується до головної за допомогою сполучників хоч, хоча, незважаючи на те що, дарма що, сполучними словами, ускладненими частками (не, хоч, би),як не, скільки не, хто не).

Третя група

Оформлення опорної таблиці про складнопідрядні речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня, порівняльною.

На які питання відповідає

Засоби зв’язку

Значення підрядної частини

Приклади

як? яким способом? яким чином? якою мірою? наскільки? подібно до чого?

що, щоб, мов, наче, немов або сполучним словом як, так

вказує на спосіб дії або ступінь, про які йдеться у головній частині речення;

дію головної частини порівнюють з дією підрядної

Людина створена для щастя так, як птах для польоту.

Я настільки був щасливий, що хотів обняти цілий світ.

Він готувався до завтрашнього дня, немов борець до нечуваного змагання.

Четверта група

Складання схеми-алгоритму «Складнопідрядне речення з підрядною наслідковою частиною».

 1. Узагальнення і систематизація знань.

Робота в класних групах.

Перша група

Лінгвістичне лото.

Група отримує картки з різними видами СПР і картки із класифікацією речень. Потрібно поєднати картки відповідно до запропонованих речень та їхніх характеристик.

А Кожен з нас має невпинно працювати над собою, щоб зрозуміти самого себе (Г. Сковорода).

Б Людина не може бути щасливою, коли не пізнає сама себе (Г. Сковорода).

В Дарма що Г. Сковорода писав мало, його мудре слово щедро зійшло і не щезло з пам’яті народної.

Г Бджола безмірно захоплена збиранням меду, так що процес праці для неї важливіший, ніж результат.

 1. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною умови, що вказує на умову, за якої відбувається дія в головному реченні.
 2. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною мети, яка вказує на мету дії, що відбувається в головному реченні.
 3. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною допустовою, що вказує на умову, усупереч якій відбувається дія в головному реченні.
 4. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною наслідковою, яка вказує наслідок дії в головному реченні.
 5. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною умови, що вказує на умову, за якої відбувається дія в головному реченні.
 6. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною мети, що вказує на мету дії, яка відбувається в головному реченні.
 7. Складнопідрядне обставинне з підрядною частиною допустовою, що вказує на умову, усупереч якій відбувається дія в головному реченні.

Друга група

«Визбирування».

— Доберіть з тексту СПР умови, наслідкові, мети, допустові. За схемою схарактеризуйте одне (на вибір).

Кожна людина мріє. Але одних мрії примушують піднестися над землею так, що людина забуває про реальний світ. Інших мрії ведуть туди, де важко розпізнати межі добра і зла. Та є ще третя категорія людей, які задля здійснення своєї мрії постійно самовдосконалюються.

Якщо у вас є мрія, намітьте шляхи її здійснення. Чарівна паличка — це ви самі. І, хоч життя іноді виставляє перешкоди, сміливо рухайтесь уперед. Для того щоб мрії стати реальністю, потрібно не сидіти склавши руки.

Нехай ваші мрії здійсняться!

Схема аналізу

 1. Головне і підрядне речення.
 2. Вид підрядного речення.
 3. Засоби зв'язку (сполучники, сполучні слова).
 4. Значення підрядного речення (указує на мету дії, яка відбувається в головному реченні; указує на умову, за якої відбувається дія в головному реченні; указує на умову, усупереч якій відбувається дія в головному реченні; указує наслідок дії в головному реченні).
 5. Питання, на яке відповідає підрядна частина.

Третя група

Лінгвістичний феєрверк.

Учні отримують віддруковані аркуші з реченнями, елементи яких розташовані хаотично («за принципом вибуху»). Потрібно відновити речення, указати вид підрядної частини, розставити розділові знаки.

1 /Богом/щасливими/того/люди/бути/щоб/створені/всі/для

2 /вчись/ти/за/якщо/відповідати/свої/активним/хочеш/сьогодні/майбутнього/вчинки/

творцем/свого/ бути

3 /яка/не/гірка/бійся/хоч/правди

4 /життя/Г. Сковорода/спіймав/світ/навчався/що/не/так/все/ловив/і/життя

Четверта група «Вкраплення».

— Доберіть з довідки потрібні сполучники, сполучні слова до поданих складнопідрядних речень, визначте вид підрядної частини.

 1. ...Зробити правильний вибір майбутньої професії, потрібно визначити сферу своїх інтересів та здібностей.
 2. Г. Сковорода залишився мандрівним філософом, богословом, педагогом, ...світ ловив його своїми принадами.
 3. У кожної людини є неповторне поєднання здібностей, ...потрібно розвивати їх у процесі практичної діяльності.
 4. ...наполегливо працювати, можна досягти успіху в будь-якій сфері людської діяльності.

Довідка: якщо, аби, для того щоб, щоб, хоч, дарма що, незважаючи на те що, так що.

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання. Анкетування.

Види завдань

Умію

Виникли

труднощі

Не засвоїв (-ла)

Визначати вид підрядного речення
Розрізняти сполучники і сполучні слова
Уживати розділові знаки між частинами СПР
«Незакінчене речення».

— Я знаю...

— Я вмію...

— Я навчив(-ла)ся...

— Я зрозумів(-ла)...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Напишіть власне висловлення на тему «Пізнай самого себе — зроби свій професійний вибір», використовуючи складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити