Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 27. Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?»

Мета: формувати мовленнєво-комунікативні навички створювати власні висловлювання, зокрема твори-роздуми публіцистичного стилю; розвивати вміння аналізувати, аргументувати, розпізнавати роздум серед інших типів мовлення; удосконалювати навички аналізувати твори-роздуми, викладати матеріал послідовно, дотримуючись стильових ознак публіцистичного стилю; виховувати повагу до думки інших людей, толерантність.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: підручник, пам’ятка «Як працювати над твором-роздумом публіцистичного стилю» (її змісту конспекті уроку), проектор.

Епіграфи до уроку:

Ті, що читають книги, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор.

Ф. Жанліс

Два найбільших винаходи в історії: книгодрукування, що посадило нас за книги, і телебачення, що відірвало від них.

Ж. Елгозі

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

«З усіх винаходів і відкриттів людства у науці, з усіх великих наслідків надзвичайного розвитку техніки на першому місці є друкарство», — сказав колись Чарльз Діккенс. Однак науково-технічний прогрес XX століття зі своїми винаходами — радіо, телебаченням, комп’ютером, Інтернетом — створив умови, у яких читачі перетворилися у «вимираючий вид». З одного боку, у людей залишається все менше вільного часу, а з іншого, — у книги як засобу інформації та дозвілля з’явилося надто багато конкурентів. Спочатку телевізор, а потім комп’ютер відбирають у книг мільйони читачів. Отож у неї з кожним роком буде все менше прихильників? А як вважаєте ви, шановні учні?

Бесіда.

 1. Яку роль у вашому житті відіграють книги? 2. Книгам якого жанру, тематики ви віддаєте перевагу? 3. Назвіть ваших улюблених авторів та твори, що не залишили вас байдужими. 4. Чи є для вас телебачення основним джерелом інформації? 5. Як ви зрозуміли епіграфи до уроку? З чим погоджуєтеся, а що хочете заперечити? 6. Назвіть переваги та недоліки телевізійного світу і світу художньої літератури. 7. Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?

III. Актуалізація опорних знань.

Розкриття змісту основних мовленнєвознавчих понять.

Матеріал для вчителя.

Роздум — тип монологічного мовлення, мета якого полягає у тому, щоб викласти свої роздуми щодо певного питання чи проблеми і знайти відповідь на них. Будова роздуму: теза (думка, проблема); аргумент (доказ, приклад, інформація); висновки (результат міркувань).

Публіцистичний стиль використовується в політичній, суспільній, освітній агітації. Основне призначення — за допомогою інформаційних методів розв’язувати важливі суспільні проблеми, активно впливати на читача ( слухача), спонукати його до потреби зайняти певну позицію.

Дискусія — це форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів . опонентів на проблему.

 1. Колективна робота з текстом-зразком.

Текст-зразок спроектовано па дошку.

Телебачення чи книги? Книги чи телебачення? Що ж заслуговує на більшу увагу? Що займає важливіше місце в нашому житті? Мене відверто дивують люди, які все ж намагаються виділити з цих двох незамінних речей щось краще, важливіше. Не розумію, як можна обрати щось одне між двома найавторитетнішими джерелами інформації усіх часів. Я вважаю, що і книга, і телебачення не здадуть своїх позицій в найближчому майбутньому і займуть однаково важливі місця в житті кожного з нас.

По-перше, книга завжди залишалася вірним супутником інтелігентної, освіченої людини. Друкований матеріал розширює твій світогляд, навіть може змінити життя. Звичайно, книга не перевертає світ з ніг на голову, але, потрапивши до рук людини, сприяє її розвитку та неодмінному швидкому вдосконаленню.

По-друге, не можна ігнорувати й інше, не менш важливе джерело інформації — телебачення, це своєрідні «двері», через які до наших будинків може увійти весь світ. Телебачення може бути прекрасним посередником у спілкуванні, хоча доволі часто відгороджує нас від реального світу.

Отже, не потрібно намагатися порівняти непорівнюване й обирати з кращого найкраще, бо нікому це ще досі не вдавалося. Треба зрозуміти, що книга й телебачення завжди залишатимуться основними джерелами інформації, які не просто співіснують, але й доповнюють одне одного.

Створення проблемної ситуації.

 • Чи можна даний текст назвати роздумом?
 • Яку проблему піднімає автор, чи є вона актуальною?
 • Прокоментуйте власну позицію щодо даної теми

Робота з пам’яткою «Як працювати над твором-роздумом публіцистичного стилю».

ПАМ'ЯТКА

«Як працювати над твором-роздумом публіцистичного стилю»

 • Обов’язковими складовими частинами твору-роздуму єтеза (основна думка), аргументи (обгрунтування висловленої думки), висновок.
 • В основу власного роздуму покладіть питання, яке викликає незгоду між людьми.
 • Наведіть дві-три протилежні точки зору на обговорюване питання.
 • Обґрунтуйте власну позицію, використовуючи вставні конструкції:на мою думку, мабуть, я вважаю, по-перше...
 • Доведення висловленої думки проілюструйте прикладами з життя, літератури тощо, використовуючи конструкції:можна навести приклад, як стверджує народна мудрість, часто можна почути, що...
 1. Складання твору-роздуму публіцистичного стилю на тему «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літера турі?»
 2. Саморедагування твору, переписування начисто.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Метод « Мікрофон».

 • Сьогодні на уроці я навчив (ла) ся...
 • Я зрозум (ла) ів, як будувати...
 • Найважчим для мене було...

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Завершити написання твору.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити