Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 28. Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними. Тренувальні вправи

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів за вивченим матеріалом з теми «Складносурядні та складнопідрядні речення»; розвивати пам’ять, уміння робити висновки, застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивати культуру усного та писемного мовлення; виховувати любов до рідного краю, звичаїв та обрядів.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, мультимедійні засоби.

Епіграф до уроку:

Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Л. Костенко

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Перевірка домашнього завдання.

III. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

 1. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою вчителя.

Диктант з коментуванням.

Смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись (Леся Українка). 2. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт, шанувать Вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ (В. Симоненко). 3. Вода несамовитої течії б’ється об це каміння, причому хвиля вкриває його кучерявою піною (Ю. Сірий). 4. Коли у моєму слові олжа павутиння зітче, жбурни його, як полову, на сором моїх очей (Б. Олійник). 5. Хай славен повік поміж нами, хто голову склав за народ! (В. Сосюра). 6. І на рівнині степовій, де споконвіку суховій нестримно линув кураями, земля радітиме садами (М.Нагнибіда). 7. Мене цікавить не як він навчається, а яка з нього вийде людина. 8. Треба бути впевненим у собі і коли все, здається, проти тебе. 9. Додому повернулися стомлені, тому що мандрівка затягнулася. 10. Додому повернулися стомлені тому, що мандрівка затягнулася.

Творчий диктант

— Замініть, де можливо, дієприкметникові та дієприслівникові звороти підрядними реченнями.

 1. Неподалік від Дубна стоїть відоме в історії як один із культурно-освітніх центрів середньовіччя України місто Острог.
 2. Ми їдемо просторами Полтавщини, оспіваної в народних піснях, у творах багатьох українських і російських письменників. Ми мандруємо краєм, зображеним на картинах видатних майстрів малярства(О. Гончар).
 3. Переїхавши кручений Черемош, попадаємо на Буковину(І. Цюпа).
 4. Столітні дуби, зачувши уперше стук сокири, похилилися(П. Мирний).
 5. Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (Я.Мирний).
 6. Дерева, напоєні вранішньою росою, стояли мов заворожені і не ворушилися(В. Бичко). '
 7. Купаючись у ласкавому промінні ранкового сонця, підіймається у блакитну височінь сіренький лісовий жайворонок(В. Пархоменко).
 8. Багато клітин водоростей, падаючи у воду, швидко розвивається(В. Пархоменко).

Робота в парах (групах). Конструювання речень.

— Використовуючи подані речення як головні, доповніть їх можливими підрядними означальними.

 1. Усі шляхи ведуть мене в той край...
 2. Ми любимо співуче наше слово...
 3. Люблю ту землю...
 4. Над хатою кружляли журавлі...

Робота з підручником.

Виконання вправи.

Синтаксичний практикум.

 • Прочитайте наведені складнопідрядні речення. Визначте їхній різновид за значенням, використавши відповідні позначення: 1) означальне; 2) з’ясувальне; 3) обставинне ступеня дії; 4) обставинне способу дії; 5) обставинне місця; 6) обставинне часу; 7) обставинне порівняльне; 8) обставинне причинове; 9) обставинне умовне; 10) обставинне мети; 11) обставинне допустове; 12) обставинне наслідкове.
 1. Хто мені заборонить кохати когось так, як серце велить?(О. Туринський).
 2. Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад(В. Терен).
 • Спишіть наведені складнопідрядні речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть засоби зв’язку між головною та підрядною частинами.
 1. Де верби віття гнуть своє похиле проречисті підносяться могили(М. Рильський).
 2. В гущині заростей де повітря стояло непорушне було жарко(І. Сенченко).
 • Запишіть речення, добираючи відповідний за змістом засіб зв’язку між головною та підрядною частинами. Вкажіть вид складнопідрядних речень за значенням.
 1. Вітрець на верхівках дерев перебирав листя,... поштарка перебирає листи.
 2. Небо,... сьогодні тихе, синє й глибоке, наливає море блакиттю.
 • Доповніть наведені головні частини підрядними. Визначте вид утворених складнопідрядних речень.
 1. Свіжий вітер повіяв з моря...
 2. Високі гори кидали тінь на дорогу...
 • Використайте наведене просте речення як головну частину і доповніть її можливими видами обставинних підрядних частин. Указуйте вид утворених складнопідрядних речень.

Зелений острів заквітчався жовтими квітками.

 • Запишіть речення, замінюючи засіб підрядного зв’язку синонімічним. Визначте різновид складнопідрядних речень за значенням.
 1. День стояв душний, незважаючи на те що краплі учорашнього рясного дощу іскрились на траві(Марко Вовчок).
 2. Торохнув грім, немов на залізний дах сипнули повну шаньку каштанів(Гр. Тютюнник).
 • З’ясуйте вид поданих складнопідрядних речень зі сполучникомніби.
 1. Мені снилось, ніби я літаю(Т. Шевченко).
 2. Вони так на землі робили, ніби мали роботу за щастя(Г. Тарасюк).
 3. Хмари захитались, ніби страшні снігові гори рушили з місця(І. Нечуй-Левицький).
 • Замініть наведені складносурядні речення близькими за змістом складнопідрядними. Укажіть їх вид за значенням.
 1. Розтануть сніги, і потечуть весняні ручаї, вмиваючи землю(І. Цюпа).
 2. Сонце давно зайшло за обрій, однак ще було видно(О. Гончар).

Тестові завдання.

 1. Укажіть складнопідрядне означальне речення.

А Дивно й жалісно часом думати, що нема в нас сили і ясності духу пройнятися щоденним розумінням щастя життя, мінливого в постійній драмі (О. Довженко).

Б Небо і вода поволі вкривалися позолотою, яка високо над головою і біля самого берега перетворювалась на прозору блакить (Д. Ткач).

В Споглядаю, як ліс проростає осінньою синню (В. Коротич).

Г Чи ж можна забуть, як шуміли гаї у моїй стороні? (В. Сосюра).

 1. Позначте складнопідрядне з’ясувальне речення.

А Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала (Л. Українка).

Б Великий, важкий, кований міддю місяць, що був сховався у вербах, викотився на небесну оболонь (Ю. Мушкетик).

В Чудно було дивитись, як жайворонок, гріпочучи крильцями, підібгавши кострубаті ніжки, завмер у просторі (Є. Гуцаю).

Г Не зрони сльози, котра не зродить ні житія, ні гніву (Н. Кащук).

 1. Виділіть складнопідрядне обставинне речення місця.

А Десь далеко у полі раптом спалахнуло яскраве світло, ніби так хтось викликав із-за обрію сонце (Ю. Збанацький).

Б Де обрії гойдалися вітрами, осінній ранок барви розливав (М Сингаївський).

В На леваді за верболозами зібралося стільки синяви, що можна в ній брести по коліна, як водою (М Стельмах).

Г Навкруги так тихо, що росинка з листя не зрониться (М. Нагнибіда).

 1. Знайдіть складнопідрядне обставинне речення часу.

А Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад (В. Терен).

Б Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).

В Якщо прийде журба, то не думай її розвести у веселощах бучних (Л. Українка).

Г Людина доти живе, доки сад садить чи якесь інше діло робить (В. Дрозд).

 1. Укажіть складнопідрядне обставинне порівняльне речення.

А Хто мені заборонить кохати когось так, як серце велить? (О. Туринський).

Б Колосовський, позиркуючи спідлоба на рожен, почувався так, мовби якась мара його переслідувала у вигляді допотопного знаряддя (О. Гончар).

В Міст обваливсь, потонув, як тонуть у штормах десь кораблі (Ю. Мушкетик).

Г Не так тепер і в пеклі стало, як в старину колись бувало (І. Котляревський).

 1. Знайдіть складнопідрядне обставинне речення мети.

А Глуха тривога стукає в серце, наче хоче туди увійти (М. Коцюбинський).

Б Хотілось упасти на зелений килим і вічно слухати, як срібно журиться сопрано в левадках (П. Панч).

В Бджолина сім’я над гречками гула, щоб медом іскрилися соти (Д. Луценко).

Г Людина недаремно прожила вік, якщо посадила хоч одну деревину (М. Чабанівський).

 1. Знайдіть складнопідрядне обставинне допустове речення.

А Темно, душно, парно, як буває душно і парно літньої ночі перед дощем (П. Мирний).

Б Дерева лопотять і лопотять, начебто не можуть нагомонітись (В. Шевчук).

В День стояв душний, незважаючи на те що краплі учорашнього рясного дощу іскрились на траві (Марко Вовчок).

Г Торохнув грім, немов на залізний дах сипнули повну шаньку каштанів (Гр. Тютюнник).

Творче моделювання.

— З поданих речень утворіть складне речення, використовуючи сполучники або сполучні слова (що, який або інші). Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Всі звичаї і народні обряди віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі бальзамом. Цей бальзам сповнює її могутньою силою. Звичаї і народні обряди на перший погляд не мають ніякого значення в житті людини.

 1. Підсумки. Рефлексія.

«Незакінчене речення».

— Я знаю...

— Я вмію...»

— Я навчив(-ла)ся...

— Я зрозумів(-ла)..,

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Повторити вивчений теоретичний матеріал про складнопідрядне речення; скласти діалог з однокласником «Моя професія», використовуючи складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними, обставинними.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити