Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 31. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (тестові завдання).

Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення

Мета: перевірити рівень засвоєння знань, сформованості вмінь і навичок з теми; формувати вміння самостійної роботи; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати повагу й любов до української літератури.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота учнів над виконанням тестових завдань.

Інструктаж щодо виконання контрольної роботи.

ВАРІАНТ 1

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1. Складнопідрядне порівняльне речення — це речення, підрядна частина якого А з’ясовує зміст одного із членів головного речення

Б вказує на час дії, що відбувається у головному реченні В вказує на те, як саме відбуватиметься дія в головному реченні Г вказує на напрям або місце дії, що відбувається у головному реченні

 1. Виберіть складносурядне речення, частини якого поєднані за допомогою протиставного сполучника

А Фронт мовчав, чи його чутно не було витряпицею (О. Гончар).

Б Лиш небо гуде неокрає, та сім’я журавлина на крилах весну підіймає (А. Малишко).

В Між нами грат нема, та ними і не можна троянду й солов’я навіки розлучить (Леся Українка).

Г І марили айстри в саду восени про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях ввижалась їм казка ясна (О. Олесь).

 1. Виберіть складнопідрядне речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучника

А В давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почуття (М. Вороний).

Б Землю, що крила дала мені, довічно буду любить (Ю. Петренко).

В Я хочу, хочу в це повірити, що світ стоїть на доброті (А. Малишко).

Г В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосюра).

 1. Виберіть речення, що відповідає схемі[ ] і [ ]. (розділові знаки пропущено)

А Дунув вітер понад ставом і сліду не стало (Т. Шевченко).

Б У кожного чоло життя і жаль порили і в оці кожного горить любові жар (І. Франко).

В Місяць зійшов над морем і скелі ближчими стали (М. Коцюбинський).

Г В очереті кахкала дика качка і сплескувала велика риба (Ю. Мушкетик).

 1. Укажіть речення, у якому необхідно поставити розділовий знак при збігові сполучників (сполучних слів)

А Соломія міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися (М. Коцюбинський).

Б Мама каже, що коли уві сні літається, значить, росте він, росте! (М. Стельмах)

В Домашні знали добре всі норови Кирила Івановича, і коли наставали такі часи, то всі куди можна ховалися, щоб не стрітися з ним, не підбігти під гарячу руку (Панас Мирний).

Г Скирта вже потемніла від негоди, та коли станеш виривати солому, лаштуючи для себе затишне кубло, то вона дихне тобі в обличчя стужавілими пахощами осені (Є. Гуцало).

 1. Укажіть складнопідрядне речення з послідовною підрядністю

А Ми дивились довго, як хмаринка тане, як синіє синь, як колише вітер струни павутинь (М. Рильський).

Б Чи буде ясно, чи будуть грози, чи прийде часом якась наруга, ти не зіб’єшся в своїй дорозі, не скривдиш жінки, не зрадиш друга (В. Гуртовенко).

В Я готовий повірити в царство небесне, бо не хочу, щоб в землю ішли без сліда безіменні, святі, незрівнянно чудесні, горді діти землі, вірні діти груда (В. Симоненко).

Г Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена (Д. Павличко).

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою. доберіть відповідник, позначений буквою.

 1. Установіть відповідність між складносурядними реченнями та видом смислового зв'язку, яким поєднані їхні частини

1 послідовність

2 чергування явищ

3 зіставлення явищ

4 протиставлення явищ

А Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени (Леся Українка).

Б Туман уже піднявся — і небо стало сірим (М. Коцюбинський).

В То проснеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс (А. Шиян).

Г Минає день, і світ згасає, і найсвітліший промінь згас (М. Рильський).

Д Співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).

 1. Установіть відповідність між реченнями і сполучником (сполучним словом), пропущеним у них

1 що

2 бо

3 як

4 чия

А Виявилося, що вони проходять повз малий острівець, яких тут немало в Азовському морі (О. Гончар).

Б ...відвага, того й перемога (Леся Українка).

В І миті жодної не можна повернути, ... заново по-новому прожить (В. Симоненко).

Г ...тільки займеться десь небо, з другого боку встає зараз червоний туман і розгортає крила (М. Коцюбинський).

Д Від того, ... сонце ніколи не заглядало в це тісне місце, тут завсігди було волого (Панас Мирний).

 1. Установіть відповідність між реченнями та розділовими знаками, пропущеними у них

1 кома

2 тире

3 крапка з комою

4 відсутність розділового знака

А Ця розмова лишила у мене якийсь гіркий несмак але миритись, бра ти назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).

Б Час ішов дуже поволі і якась година здалася матері за цілу вічність (Микола Хвильовий).

В А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава (В. Сосюра).

Г Ще одна-єдина мить і дальній поїзд прошумить (А. Малишко).

 1. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання до нього.

Після екзамену

(1) Цього вечора вперше за весь час перебування в Харкові Улас не взявся за книжку. (2) Сидів на Журавлівських кручах, втопивши очі в море вогнів, що мерехтіли в долині, і думав про село, про хлопців, що були далеко від нього. (3) Вони навіть не здогадувалися про те, яке нещастя спіткало його, і не могли сказати ні слова втіхи, ні слова поради. (4) На кручі, де він сидів, блукали студентські пари, і на тлі заграви він виразно бачив їх чорні постаті. (5) їм не було ніякого діла до того, що ось тут, поряд із ними, так мучиться і страждає Улас. (6) Дивлячись на нічну заграву, на ті постаті, Улас відчував, що в його душі назріває великий злам (За Г. Тютюнником).

— Позначте всі складнопідрядні речення.

— Укажіть складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю.

 1. Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему: «Краще черствий хліб у своєму домі, ніж різноманітність страв за чужим столом». У тексті використовуйте складносурядні речення.

ВАРІАНТ 2

Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь.

 1. Укажіть складносурядне речення

А На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться (Л. Глібов).

Б Дерева в саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені (В. Сосюра).

В Праця садівника неспокійна, але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар).

Г Не лише сльози проливала Леся, а й заклик був у віршах до борні (В. Гуртовенко).

 1. Визначте кількість підрядних частин у реченніНехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся ти, як морю сняться урагани (Л. Костенко)

А дві Б три В чотири Г п’ять

 1. Укажіть складносурядне речення, у якому допущено пунктуаційну помилку

А Море велике, та вода не годиться (Народна творчість).

Б Минулася буря — і сонце засіяло (М. Рильський).

В Хай вітер знамена колише, й співають в садах солов’ї (В. Сосюра).

Г Хутенько казка мовиться, та не так-то хутко діло робиться (Марко Вовчок).

 1. Визначте вид складнопідрядного реченняЯ хочу так життя прожити, віддати днів тугий налив, щоб зло страшне й несамовите останній подих спопелив (А. Малишко)

А з’ясувалььне Б означальне В обставинне допустове Г обставинне способу і ступеня дії

 1. Позначте розділовий знак, який потрібно поставили в реченні на місці пропуску в реченніРічка широка та глибокої, а вода синя та чиста і котіться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок)

А кома Б тире В двокрапка Г крапка з комою

 1. Позначте складносурядне речення, у якому НЕ потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено)

А Жде спрагла земля плодотворної зливи і вітер над нею гуляє бурхливий (І. Франко).

Б Грає сонце в горщиках і весело виблискують гори гончарського добра (Микола Хвилновий).

В На галявину зрідка навідуються зграї птахів або інколи загляне лисиця (Остап Вишня).

Г Улітку в містечку збирали вишні, сливи, яблука і тоді пахло на базарах забутою старовиною (Микола Хвильовий).

Завдання 7-9 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

 1. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями і видом підрядної частини

1 місця

2 наслідкове

3 допустове

4 з’ясувальне

А Не поет, хто забуває про страшні народні рани (Леся Українка).

Б А ліс росте, живе, хоч буревій із грозами шумить, гуде, клекоче (О. Ющенко).

В Куди кінь з копитом, туди і жаба з хвостом (Народна творчість).

Г На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу (О. Гончар).

Д Як захоче коза сіна, то до воза прийде (Народна творчість).

 1. Установіть відповідність між схемами і реченнями

1 [ ], а [ ] і [ ].

2 [ ], і [ ], і [ ].

3 А [ ], а [ ].

4 [ ] і [ ].

А Погасли хвилі, гори, хмари, і над землею в’ються чари, і над землею в’ються сни (Олександр Олесь).

Б Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).

В В тихій задумі стояли діброви, а в них весільним одягом пишались черешні і темно рожевіли напухлими устами дикі яблуні (М. Стельмах).

Г А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялась (М. Рильський).

Д Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили (Леся Українка).

 1. Установіть відповідність між схемами та реченнями

А Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя про те співає виразно-щиро голосом сопілки (Леся Українка).

Б І хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я свій край люблю (Л. Костенко).

В Понеси мене на крилах, радосте моя, де на пагорбах і схилах сонця течія, де стоять в обновах білих, в чистому вбранні рідні хати, білі хати з хмелем при вікні (В. Сімоненко).

Г Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л. Костенко).

Д Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління (М. Стельмах).

 1. Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання до нього.

Весна

(1) Сніг лежав уже по самих ярках та затінках, а то скрізь позбігав лепетливими дзюркотливими струмками. (2) Серед пучечків торішньої трави де-не-де визирали вже блакитними оченятами проліски, але вся земля лежала ще чорна, не убрана в пишні зелено-квітчасті м’які шати. (3) Лежала ще півсонна й зітхала до неба теплими грудьми, і теє зітхання злітало вгору легенькою біластою парою. (4) Пара линула вгору, збиралася там у хмари, і хмари тьмарили небо, затуляючи землі сонце. (5) Земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона погонне в його золотих обіймах. (6) Сльози-тумани розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду. (7) А поки ще хмари темні, — але теплі весняні хмари, — снували по небу (За Б. Грінченком).

— Позначте всі складносурядні речення.

— Позначте всі речення, у яких є однорідні присудки.

 1. Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему «Що таке щастя», використовуючи різні типи складнопідрядних речень.
 2. Підсумки. Рефлексія.

Бесіда.

— Які труднощі виникли під час виконання тестових завдань?

— Що потрібно вдосконалити?

 1. Домашнє завдання та інструктаж до ного виконання.
 • Повторити теоретичний матеріал з теми «Складносурядне речення. Складнопідрядне речення».

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити