Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 32. Робота над помилками, допущеними у творі, диктанті й тестовій контрольній роботі. Узагальнення вивченого в І семестрі

Мета: формувати вміння аналізувати допущені помилки, вдосконалювати вміння застосовувати вивчені правила, самостійно працювати з текстом; повторити, закріпити, узагальнити знання учнів з розділу «Синтаксис» і «Пунктуація»; проаналізувати учнівські роботи, відзначивши позитивне в їх виконанні; вказати недоліки, основні види помилок; спонукати учнів до індивідуальної роботи; виховувати бажання глибше пізнавати таємниці рідної мови.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, таблиця «Види помилок у письмовій роботі» (її зміст — у конспекті уроку), проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.

Вступне слово вчителя.

Загальна оцінка якості виконання контрольних робіт.

Озвучення кращих робіт або фрагментів з них.

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

Колективна робота.

Аналіз учителем контрольних письмових робіт, оголошення результатів.

Аналіз типових помилок, допущених учнями в контрольному диктанті, творі (компетентність продуктивної творчої діяльності).

Робота з таблицею «Види поміток у письмовій роботі».

Види помилок у письмовій роботі

Назва та графічне позначення помилок

Конкретне обґрунтування їхньої появи в учнівських роботах

Змістові (3)

✵ Порушено послідовність викладу.

✵ Не розкрито тему та нечітко розкрито основну думку.

✵ Про щось сказано недостатньо.

✵ Додано щось зайве.

✵ Спотворено інформацію.

Лексичні (Л)

✵ Слово вжито у невластивому йому значенні або ж використано спотворене чи перекручене слово.

✵ Невиправдано повторюється слово чи спільнокореневі слова.

✵ Використано русизм або суржик.

Граматичні (Г)

✵ Використано неправильно утворене слово.

✵ Слово вжито в спотвореній формі.

✵ Неправильно поєднано слова між собою.

✵ Неправильно побудоване речення.

Орфографічні (1)

Слово написано з порушенням вивчених орфографічних правил.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені або ж відсутні необхідні розділові знаки.

Колективний аналіз типових помилок (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

V. Підсумки. Рефлексія.

Вправа «Незакінчене речення» (соціальна, комунікативна компетентність).

— На уроці найскладнішим було...

— На уроці я навчив(-ла)ся...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити