Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 33. PM № 10. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему. Підготовка до усного контрольного твору

Мета: повторити відомості про публіцистичний стиль мовлення, особливості побудови твору-роздуму, ознайомитися з вимогами до творів цього типу; розвивати вміння підпорядковувати висловлювання темі та меті спілкування; удосконалювати навички редагувати власний текст; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння; виховувати почуття патріотизму та людської гідності.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал, репродукції картин, зразки творів-роздумів, таблиця «Особливості публіцистичного стилю мовлення», пам’ятки «Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі», «Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні» fix змісту конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Людина виховується для свободи.

Гегель

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.

Забезпечення емоційної готовності учнів до уроку.

 1. Актуалізація опорних знань.

«Мозковий штурм».

— Які типи мовлення вам відомі?

— Які стилі мовлення ви знаєте?

— У якій галузі використовується той чи інший стиль мовлення?

— У якому стилі краще писати на суспільну тему?

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Живучи в суспільстві, ми не можемо не реагувати на події, що відбуваються в країні. Багато новин дізнаємося з газет, телебачення, Інтернету. Залежно від своєї позиції, висловлюємо власну думку, ставлення до почутого, побаченого. При цьому користуємося суспільною лексикою, відповідним стилем. Наші роздуми про події суспільного життя найчастіше мають ознаки публіцистичного стилю.

Робота з таблицею «Особливості публіцистичного стилю мовлення».

Особливості публіцистичного стилю мовлення

Сфера

вживання

Мета

спілкування

Основні види висловлювань

Основні стильові риси

Політика, громадське життя, засоби масової інформації.

Інформація з метою впливу на суспільні події.

Виступ, лекція, промова, стаття, нарис, брошура, фейлетон.

Закличність, схвильованість, певний пафос, оцінність інформації, широке використання суспільно- політичних термінів.

Найсуттєвіші для стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

Суспільно-політична лексика, «високі слова» та вирази.

Спонукальні та окличні речення, поширені прості речення, звертання, риторичні питання.


— Сьогодні ми спробуємо себе в ролі журналістів і напишемо твір на суспільно-політичну тему, тобто таку, що мас суспільне значення. До суспільно-політичних тем належать такі, що стосуються життя нашого суспільства та політики, держави. Найоперативніше ми одержуємо інформацію про суспільно-політичні події-у нашій країні й за кордоном з газет, журналів, радіо- і телепередач, з Інте- рнету. Це основні джерела для творів на суспільно-політичну тему.

Епіграфом до уроку є слова німецького філософа Гегеля: «Людина виховується для свободи».

— Як ви розумієте цей вислів?

— Що, на вашу думку, означає слово «свобода»?

— Чи є тотожними лексичне значення слів «свобода» і «воля»?

— Чи вільна людина у сучасному суспільстві?

 1. Активізація мовленнєвої діяльності школярів.

Бесіда.

Поміркуйте і висловіть власні припущення щодо сенсу життя. У чому, на вашу думку, полягає сенс життя?

Які питання турбують сучасне суспільство?

Чого прагне сучасна молодь від суспільства?

Яке місце в суспільстві посідають школярі сьогодні? Чи є ви вільними людьми?

Який тип мовлення ви використовували під час відповіді на запитання? Чому?

Пригадайте особливості та структуру написання твору-роздуму.

Особливості роботи над твором на суспільну тему.

 1. Робота над твором-роздумом на суспільно-політичну тему передбачає з’ясування проблем, що стосуються життя і політики нашої держави.
 2. Композиція тексту-роздуму має такі обов’язкові компоненти, як теза (основна думка), докази (аргументи), приклади із суспільного життя, висновок. Теза, як правило, міститься на початку висловлювання, проте іноді перед нею ще буває невеликий вступ.
 3. Характерним для творів-роздумів є вживання вставних слів (на мою думку, по-моєму, наприклад, скажімо) і речень (Я вважаю, що ...; Я думаю, що ...), що служать засобами зв’язку між реченнями та абзацами. Крім того, для творів-роздумів на суспільні теми характерне активне вживання суспільної лексики.
 4. Змістовність і переконливість складеного твору-роздуму залежить від уміння дібрати, осмислити найцікавішу інформацію з газет, журналів, радіо- і телепередач й інтерпретувати її відповідно до обраної теми твору.
 5. Колективна робота з текстами-взірцями. Творче спостереження з елементами аналізу.

— Прочитайте учнівські твори. Виконайте подані після них завдання.

Текст № 1

Чим я можу бути корисним моїй Україні

Україна... Ніжною й ласкавою матір’ю вона є для своїх синів і дочок. Ми повинні любити й шанувати свою рідну неньку Україну, піклуватися про її сучасне та майбутнє. Чим же я можу бути корисним для тебе, Україно?

Я пишаюсь своєю Батьківщиною, її досягненнями та видатними особистостями.

Кожна людина має право на своє особисте життя, яке вона повинна прожити з гідністю, щоб майбутні покоління пам’ятали нас. Мені не зрозуміло, чому дехто прагне жити спокійно, піклуючись тільки про себе. На мою думку, кому, як не нам, молодому поколінню, необхідно турбуватися про майбутнє нашої держави, її розбудову; бо через деякий час ми станемо повноправними громадянами України.

Не будь байдужим до того, що відбувається навколо!

Я хочу бути чесною, гідною людиною, поважати батьків, шанувати людей похилого віку. На сьогодні мене хвилює питання розвитку сільського господарства, тому після закінчення школи, хочу отримати професію агронома. Саме сільське господарство сприяє економічному розвитку країни. А належний економічний розвиток країни й дасть змогу пишатися нашою державою серед інших країн світу.

Моє покоління повинне розуміти, що немає землі милішої від тої, де ти народився і живеш.

Ми, діти твої, Україно, запевняємо, що віддамо тобі свої знання, уміння, бо немає кращої землі, ніж наша!

Текст № 2

Молодіжний лідер

Відомо, що людський характер виявляється у різних сферах життя. Робота, навчання, захоплення, конфліктні ситуації дають змогу людині розкритись, виявити своє «я», адже характер — це не просто енергія або пасивність, темперамент або стриманість. Характер — це і ставлення до всього, що тебе оточує.

Саме у ставленні до оточення виявляється лідер. Навіть у дитячому колективі можна спостерігати за зростанням лідера. Саме за зростанням, бо діти мають як позитивні, так і негативні нахили. А дитячий лідер зможе підбити малюків на негативні вчинки. Та ж ситуація може спостерігатись і у підлітків.

Зовсім інша річ — молодь. Це вже дорослі свідомі люди, здатні відповідати за свої вчинки.

На прикладі свого класу я б визначила лідера як людину, яка у певній ситуації бере на себе велику відповідальність за дії групи. Справа в тому, що в нашому класі визначилося два лідери. Спочатку я думала, що так не буває, але потім переконалася, що наші лідери доповнюють один одного. Настя, наша староста, створює навколо себе таку теплу атмосферу, що з нею хочеться спілкуватися. Вона чуйна і доброзичлива. Вона організовує нас на відвідини хворих, на всі культурно-масові заходи. У неї гарна вдача, але одна риса найбільше приваблює: вона вміє слухати. Тому до неї йдуть за порадами і хлопці, і дівчата.

А коли щось стосується нашого навчання, то на перший план виступає Наталя. Вона бере на себе ініціативу у підготовці до іспитів, у додаткових заняттях учнями, які не встигають у навчанні. Але коли у Наталі неприємності — вона теж потребує Настиної підтримки.

Ось так і живуть у нашому класі два лідери — Настя і Наталя. Обидві добре навчаються, обидві цілеспрямовані і життєрадісні, чесні і принципові. Але Настя трохи м’якша за вдачею, а Наталя — трохи суворіша. Вони ніби доповнюють одна одну. А класові від цього тільки користь, на всіх напрямках шкільної роботи він попереду. У нашому класі хороший мікроклімат, доброзичливість і взаємодопомога. А найголовніше, на мою думку, це те, що клас становить єдине ціле, кожний рахується з думкою інших, поважає точку зору однокласників. У нас спільні радощі й турботи, а після закінчення школи нам буде що згадати, бо усі шкільні заходи були для нас цікавими, тому що ми брали участь у їх підготовці. Лижні змагання і туристські походи, пісня біля вогнища — все це наші спільні спогади.

 1. Якою темою об’єднані тексти?
 2. Визначте типи мовлення текстів.
 3. З’ясуйте, чи висвітлені в текстах теми важливі для суспільства.
 4. Доберіть заголовки. Виділіть мікротеми текстів (складіть план).
 5. Проаналізуйте структуру текстів. Чи відповідають ці тексти вимогам, що ставляться до робіт такого типу?

Робота з пам’яткою «Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні».

ПАМ’ЯТКА

«Найпоширеніші недоліки, які трапляються в усному й писемному мовленні»

 • Невідповідність змісту теми.
 • Вихід змісту за межі теми.
 • Неповний виклад.
 • Непослідовність викладу.
 • Відсутність смислового зв’язку між частинами твору.
 • Незавершеність міркувань.
 • Невідповідність композиції твору обраному типу мовлення.
 1. Самостійне складання учнями усного твору-роздуму в публіцистичному стилі на суспільну тему (на вибір).

Орієнтовні теми:

«Маю честь бути українцем», «Молодь у політичному русі», «Чи можливий сучасний світ без війни?»

Робота з пам’яткою «Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі».

— Прочитайте пам’ятку. Складіть план до твору-роздуму на вибрану тему. Підготуйте усний твір-роздум.

ПАМ’ЯТКА

«Як складати твори на суспільну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина, висновок).
 5. Самостійно скласти план висловлювання.
 6. Вибрати стиль викладу.
 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 8. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.
 9. Викладення матеріалу обов’язково потрібно ілюструвати прикладами.
 10. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

Виступи учнів зі складеними творами-роздумами.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Який твір-роздум вас найбільше вразив, захопив? Чому?

— Чиєї позиції ви не поділяєте? Чому?

— Які недоліки у почутих творах ви помітили? Як їх виправити?

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Користуючись пам’яткою, підготуватися до усного контрольного твору в публіцистичному стилі на тему: « Що таке справжня свобода і чи може бути вільною людина в сучасному світі?», критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності та ставлення до життя різних соціальних груп. Продемонструвати свою позицію щодо цього питання.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити