Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 35-36. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Тренувальні вправи

Мета: дати учням загальні уявлення про безсполучникове складне речення, вчити знаходити безсполучникове складне речення у тексті, визначати його основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння й навички відрізняти ці речення від інших складних, правильно їх інтонувати та розставляти розділові знаки; розвивати вміння правильно будувати речення такого типу; виховувати глибоке почуття любові до рідної домівки, отчого краю, рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація та корекція опорних знань.

 1. Яке речення називають складним? 2. Як об’єднані частини складних сполучникових речень?(Сполучниками або сполучними словами, інтонацією). 3. Чим відрізняються безсполучникові речення від сполучникових?
 2. Сприймання та усвідомлення учнями нових знань.

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

Слово вчителя.

Поезію спроектовано на екран.

Ти бачив: прилетіли журавлі,

Це — незрадливі наші обереги.

Вони завжди вертають з чужини,

Вони несуть тепло до рідної оселі.

Оселі рідні, батьківські хати —

Це обереги роду. Слава Богу,

Що ладні ми й крізь пекло перейти,

Аби вклонитись отчому порогу (Л. Андрела)

— Які почуття викликали у вас ці поетичні рядки?

— Назвіть складні речення поданих рядків.

— Чи є у вірші речення без сполучників? Назвіть їх.

Безсполучникове складне речення (БСР) — це таке речення, частини якого об’єднані за змістом та інтонацією без сполучників і сполучних слів.

Більшість безсполучникових речень можна легко перетворити на складнопідрядні або складносурядні речення. В одному безсполучниковому складному реченні є можливість зосередити відтінки різних відношень.

Групи безсполучникових речень:

 • з однорідними частинами (синтаксичні відношення можуть бути єднальними, зіставними, протиставними);
 • з неоднорідними частинами (можуть бути відношення причинові, наслідкові, умовні, часові, з’ясувальні, міри і способу дії).

У БСР найчастіше використовують такі типи інтонації: перелічувальна, зіставна, пояснювальна. Інтонація тісно пов’язана з граматичним значенням БСР. Зі зміною інтонації змінюється і граматичне значення БСР. У складному безсполучниковому реченні ставлять кому, крапку з комою, двокрапку, тире.

 1. За дубами сонечко сяє, пташки у ліщині виспівують(перелічувальна інтонація).
 2. За дубами сонечко сяє: пташки у ліщині виспівують(пояснювальнанадає реченню причинно-наслідкового значення).
 3. Узагальнення й систематизація вивченого.

— Із пропонованого тексту випишіть безсполучникові складні речення.

— Підкресліть граматичні основи, накресліть схеми, поясніть смислові відношення між частинами.

Шануй і поважай матір і батька: вони дали тобі життя. Своєю працею й піклуванням вони несуть радість у твою колиску. Не забувай, що батьки також мають право на радість. Батьки ночей не спали біля твоєї колиски, вони прислухались до твого дихання, до биття твого серця. Дорожи честю сім’ї, оберігай її, як святиню. Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку (В. Сухомлинський).

Пояснювальний диктант.

— Визначте смислові відношення між простими реченнями у складних безсполучникових.

 1. 1. Застеліть скатертиною стіл під гарячий округ короваю, я пахучого хлібанакраю! (Є. Гончаренко). 2. Чаклує над діжею господиня — вже тісто піднялося до країв (К. Лесьєв-Лесь). 3. В печі зникає біле чудо, гарячі пахощі пливуть. Хлібина біла в хаті буде — її до столу радо ждуть (С. Мордач).
 2. 1. Примарилось: річки круті береги (П.Воловець). 2. Я відчуваю: день минає (Г. Алекссєва).
 3. Засинає день у хаті, місяць ходить за вікном, старовинну пісню мати вишиває голоском(Б. Гірський). 4. Сідає сонце на спочинок, синіє обрій, тануть тіні, дарує казку хтось дитині (К. Лесьєв-Лесь).

Робота з підручником.

Виконання вправи.

Вправа-конструювання.

— Перебудуйте складнопідрядні речення на безсполучникові. Порівняйте інтонацію.

 1. Не забувай, що добре ім’я цінніше за найбільше багатство. (Не забувай: добре ім’я цінніше за найбільше багатство).
 2. Якщо будеш сіяти із сумом, то вродить печаль. (Будеш сіяти із сумом — вродить печаль).
 3. Якщо зрубав дерево, то посади два. (Зрубав дерево — посади два).
 4. І слова не можна зрозуміти, бо такий зчинився гамір. (І слова не можна зрозуміти: такий зчинився гамір).

Дослідження-обґрунтування.

— Подані речення перебудуйте на безсполучникові складні, уживаючи потрібні розділові знаки. Поясніть смислові зв’язки.

 1. Як на Стрітення зі стріх капає, ще велика буде зима. 2. Якщо день Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла. 3. Якщо на Стрітення не видно сонечка, то слід чекати сильних морозів. 4. Якщо на Стрітення відлига, слід чекати ранню і теплу весну.

Тренувальні вправи.

 • Розгляньте наведені безсполучникові складні речення. Визначте смислові зв’язки між їхніми частинами, скориставшись відповідними позначеннями: 1) одночасність дій, явищ; 2) часова послідовність дій, явищ; 3) зіставлення (протиставлення) явищ; 4) умова; 5) наслідок; 6) причина; 7) час; 8) пояснення.
 1. Осінь пензлем Левітана доторкнулася садів — жовтим, золотим, багряним лист заграв, затріпотів (О. Ющенко).
 2. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім (М.Стельмах).
 3. Метушня слабким притаманна, безголосим властивий галас (Л.Костенко).
 4. Не вчи плавати щуку: щука знає всю науку(Нар. тв.).
 • Спишіть, розставляючи розділові знаки.

З поля налітав холодний вітер шарпав деревину що тихо мріяла про тон час коли вона одягнеться в запашний цвіт (П. Кпименко).

 • Замініть наведені безсполучникові складні речення синонімічними складносурядним та складнопідрядним.
 1. Нема без втрати перемоги, без горя радості нема(В. Сосюра).
 2. Будеш сіяти з сумом — вродить печаль (М.Стельмах).
 • Замініть наведене складнопідрядне та складносурядне речення синонімічними безсполучниковими.
 1. Серпик місяця набрав ясноти, й зорі побільшали та спустилися нижче (Ю. Мушкетик).
 2. На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка чорна хмара(О. Донченко).

Тестові завдання.

 1. Укажіть безсполучникове складне речення.

А Осінній вітер одгуляв, затих (Л. Костенко).

Б Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає тіні на землі (М. Коцюбинський).

В Вже листопад підкрався з-за дубів, і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко).

Г У верховіттях вітер колобродить, сумує стежка дичками внатрус (Л. Костенко).

 1. Знайдіть безсполучникове складне речення з однорідними (синтаксично рівноправними) частинами.

А Поглянь у себе: море там вирує, міниться і грає (П. Горлан).

Б Рум’яна осінь хилить віти, горіхи жовкнуть на ліщині (М. Стельмах).

В Махнула осінь в ліси — вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими фарбами (І. Франко).

Г Глянь на лиман той — втішається око! (Л. Українка).

 1. Яке безсполучникове складне речення виражає послідовність дій, явищ?

А Десь за річкою гув болотяний бугай, в осоках покахкувала час від часу дика качка (Г. Тютюнник).

Б Рівнина мовчала; жодного згуку не було чути (В. Підмогильний).

В Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечеря (Гр. Тютюнник).

Г Відчинилися двері, до хати купою ринули засипані кам’яним порохом, у замерзлих костюмах та чоботях люди (У. Самчук).

 1. Знайдіть безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами.

А Над землею стояло високе небо, в долині річки та над озером плив рідкий туман (ТО. Збанацький).

Б В сріблястих житах весело перегукувались перепели, в небі дзвеніли жайворонки (Ю. Збанацький).

В Замовк жартівливий вітер, причаїлась верба зелена, ущухли голосні пташки (М. Стельмах).

Г Війне вітрець — дзвінка пшениця летить, кидається уплав (М. Стельмах).

 1. Укажіть безсполучникове складне речення зі значенням пояснення.

А Умовк козак, сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко).

Б Прийшов ранок — збудились дороги (А. Головко).

В Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна (Л. Костенко).

Г На поле набігла тінь — ділянка темніє (В. Бабляк).

 1. Укажіть безсполучникове складне речення зі значенням умови.

А Приїхали до лісу — зійшло сонце (Г. Тютюнник).

Б Махнула осінь в ліси — вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими фарбами (/. Франко).

В Будеш сіяти з сумом — вродить печаль (М. Стельмах).

Г Осінь пензлем Левітана доторкнулася садів — жовтим, золотим, багряним лист заграв, затріпотів (О. Ющенко).

 1. VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда.

— Які речення називають безсполучниковими складними?

— Якими смисловими відношеннями пов’язані прості речення у безсполучниковому складному?

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці найскладнішим було...

— Я навчив(-ла)ся...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
 • Виконати письмово вправу.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити