Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 38. Розділові знаки (кома і крапка з комою)

Мета: розглянути складне безсполучникове речення; з’ясувати випадки розставляння розділових знаків (кома і крапка з комою) в ньому; удосконалювати вміння учнів правильно ставити кому та крапку з комою у складному безсполучниковому реченні; розвивати логічність мислення, уважність, культуру усного і писемного мовлення; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння знань, формування вмінь і навичок (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, таблиця «Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Перевірка домашнього завдання.

III. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Операційно-пізнавальний етап.

Робота в групах (соціальна компетентність).

— Прочитайте. Визначте безсполучникові складні речення.

 1. Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно, і десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно.
 2. Старенька жінка вносила соломки і, вся залита сяйвом золотим, чогось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед тим.
 3. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки.
 4. На вечірньому небі потьмяніли і щезли сріблясті зірки.
 5. Латаття ніжилось в озерах, хитали ряску карасі.
 6. Малі озера блискають незлісно, колише хмара втомлені громи.
 7. Усміх пославши в останнім промінні, згинуло радісне літо; дощик уїдливий, дощик осінній сіється, наче крізь сито(Із творч. Л. Костенко).

Бесіда із класом.

— Поясніть, які змістові відношення між частинами складного безсполучникового речення.

— Зробіть висновок, коли між частинами складного безсполучникового речення слід ставити кому, а коли — крапку з комою.

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Робота з таблицею «Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні».

Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Розділовий знак

Правило

Приклад

Кома

Частини виражають одночасність або послідовність подій чи явищ

Гули мости, двигтіли автостради,- машини мчали навмання

(Л. Костенко).

Крапка з комою

Частини не тісно пов’язані за змістом і мають усередині свої розділові знаки

Мерехтить над полем спека; одуд у балці степовій подає, неначе з глека, трьохскладовий оклик свій (В. Мисик).

Робота з картками (або біля дошки) (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Запишіть речення, поясніть розділові знаки.

 1. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста(В. Симоненко).
 2. Зима люта перестане, вітерець повіє тепленький, гарнесенький, все зазеленіє(Н. Забіла).
 3. Сонечко пізно устане, ляже раненько воно(Б. Грінченко).
 4. Підійшов вечір, засвітив зорі, прослав на травах туман(П. Тичина).
 5. Пройшовши по небу, тепла, тиха червнева ніч стала оволодівати землею; безмежний степ вщухав, корився, ніжніша від її пестощів(Г. Тютюнник).

— Спишіть та розставте розділові знаки.

 1. Минає літо настає холодна осінь.
 2. Ми оцінюємо себе за своєю здатністю до здійснення інші оцінюють нас за тим що ми вже здійснили.
 3. Владну людину руйнує її влада грошовиту руйнують гроші послужливу служба шукача втіхи втіха(Г. Гессе).
 4. Немає росту без випробувань немає випробувань без змін.
 5. Старі вірмени співають тисячолітніх дивних пісень торговці зброєю підібгавши ноги сидять на звірячих шкурах п’ють шербети погладжують бороди(П. Загребельний).

Творча лабораторія (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— Спишіть, замінивши речення синонімічними безсполучниковими складними реченнями, поставте розділові знаки.

 1. Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил горить і віти золотить(М. Рильський).
 2. Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі(В. Сосюра).
 3. Знов зустріла земля годину літню, і дерево пахучо зацвіта(В. Ткаченко).
 4. Травневий день в кільці заграв, на сполох бив всіма громами, і блискавка небесні брами розчахувала навкруги(М. Стельмах).
 5. Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена(Д. Павличко).

— Поширте частини безсполучникового речення так, щоб між ними потрібно було поставити крапку з комою. Утворені речення запишіть.

 1. Хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне (П.Грабовський).
 2. Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є!..(А. Малишко).
 3. Зелена трава горить-палає зеленим огнем, на її довгих листочках грає чиста роса(Панас Мирний).

Тестові завдання (компетентність самоосвіти).

 1. Після реченняЦвітуть яблуні... слід поставити кому, якщо серед варіантів його продовження вибрати

А пахнуть білі гречки.

Б прийшов травень.

В значить справжня весна.

Г вишні уже відцвіли.

Д розносяться пахощі навколо.

 1. Між частинами безсполучникового речення слід поставити кому (розділові знаки пропущено)

А Міцна сім’я міцна держава.

Б Світали ночі вечоріли дні.

В Ловив рибку впіймав рака.

Г Подивлюся серце защемить.

Д Небо зоряне завтра дощу не буде.

 1. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерв’ю.

 1. Коли між частинами складного безсполучникового речення потрібно ставити кому? Крапку з комою?
 2. Які завдання було важко виконувати?
 3. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.
 • Скласти вітання для своїх близьких, використавши народні побажання (на зразок: великий рости, щасливий будь, себе не хват, другого не гудь) й уживаючи безсполучникові складні речення.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити