Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 39-40. Розділові знаки (двокрапка)

Мета: ознайомити учнів із правилами вживання двокрапки між частинами БСР; удосконалювати вміння правильно розставляти розділові знаки між частинами БСР; розвивати культуру мовлення школярів; виховувати любов і повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної та мовленнєвознавчої компетенції). Засоби навчання: підручник, проектор, таблиця «Двокрапка між частинами БСР» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

  1. Організаційний етап.

Емоційне налаштування до уроку.

  1. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Цілевизначення.

— Я повинен(-на):

а) пригадати...;

б) порівняти...;

в) поповнити знання про...

  1. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Пояснення вчителя (інформаційна компетентність).

Учитель може запропонувати учням ознайомитися з теоретичним матеріалом підручника.

Робота з таблицею «Двокрапка між частинами БСР».

Двокрапка між частинами БСР

Правило

Приклад

1. Двокрапка ставиться, якщо друга частина розкриває зміст першої.

1. І не холодно дуже: є морозець, та не цупкий (Панас Мирний). 2. Зелений яр сьогодні незвичайний: хисткий туман хитається на дні

(С. Черкасенко).

2. Двокрапка ставиться, якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій.

Ідемо вдвох: тут для гучних компаній не місце

(М. Рильський).

3. Двокрапка ставиться, якщо в першій частині є слова так, такий; чути, бачити, знати, зрозуміти й под.

1. Глянь, моя мила: зорі повисли над Дніпром

(П. Тичина).

2. Дивлюся я: полями в’ється рів, немов змія

(Б. Лепкий).

  1. Узагальнення і систематизація знань, вироблення практичних умінь та навичок.

Лінгвістичний практикум.

— Запишіть речення, підкресліть граматичні основи. Обґрунтуйте вживання двокрапки між частинами БСР.

1.1 вірю я: любов зігріє жорстокий двадцять перший вік (І. Гончар). 2. Я в давню істину увірував глибоко: найвища мудрість у простоті високій (Б. Олійник). 3. Простої істини не забувай: людина й слово — то світи космічні (М. Самійленко).

— Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними перебудуйте в безсполучникові речення.

  1. Я чую, як вітер пронісся(Д. Фальківський).2. Чую, як листя берези про себе говорить (Є. Гуцало). 3. Я знов почув, як хвилі неспокійні натхнення ніжного у серці прокотились (М. Семенко).

Робота з підручником.

Виконання вправ.

— Складіть речення, що відповідають поданим схемам.

  1. [ ] : [причина]. 2. [ ]: [пояснення]. 3. [ ]: [доповнення].

— Завершіть народні прислів’я, скориставшись матеріалом довідки. Запишіть їх, обґрунтуйте вживання двокрапки.

  1. Рідна мова — не полова: ... 2. Добре бідному: ... 3. Добре найнявся: ... 4. Так господиня: ...

Довідка: ...її за вітром не розвієш; ...од багатства голова не болить; ...дають рано води, а ввечері пити; .. .на три городи — одна диня.

— Спишіть спроектований текст, поставте пропущені розділові знаки. Накресліть схеми БСР.

Легенда про червону руту

Давним-давно в одному з набігів в Україну чужинці забрали в полон на галеру подільського хлопця. Багато сліз виплакала його кохана бо знала що з галери не повертаються у каторжній роботі невільники забували Україну матір кохану. Таких безпам’ятних рабів навіть не заковували в кайдани знали що все одно не втечуть.

Але не могла забути дівчина свого коханого. Коли відлітали у вирій журавлі вона просила їх відшукати у морі галеру і передати хлопцеві стебельце червоної рути. І коли юнак побачив ту квітку сталося чудо він згадав свій край рідних кохану. Напали тоді бранці на охорону захопили судно і полетіли до рідного берега мов на крилах. А на щоглі їхнього корабля тріпотіла рятівна квітка червоної рути.

  1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

  1. Я зрозумів(-ла)... 2. Найбільші труднощі в мене були... 3. Я не знав(-ла), тепер знаю... 4. Я не вмів(-ла), а тепер умію... 5. Сьогодні на уроці я запам’ятав(-ла)...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

  • Опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправи (письмово).

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити