Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 44. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи

Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити безсполучникові складні речення, правильно їх будувати, ставити розділові знаки між частинами безсполучникових речень; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати культуру мовлення, логічне мислення; виховувати інтерес до вивчення української мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап(соціальна компетентність).
 2. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій. Експрес-опитування за темою «Складне речення».

 1. Чим відрізняється складне речення від простого? 2. Якщо в реченні є два підмети і два присудки, чи це обов’язково буде складне речення? Поясніть. 3. Якими сполучниками з’єднуються прості речення у складносурядному? 4. З якою метою ще використовуються сполучники сурядності? 5. З яких частин складається складнопідрядне речення? 6. Яке речення називають безсполучниковим? 7. Які розділові знаки є в БСР? 8. Якою має бути інтонація при використанні різних розділових знаків у БСР?
 2. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою вчителя; звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів.

Ознайомлення учнів з порядком синтаксичного розбору БСР.

Робота з текстом.

— Прочитайте поезію Т. Шевченка. Знайдіть БСР, визначте (усно) граматичні основи.

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають, ідучи, дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх,

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих.

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, зробіть їх повний синтаксичний розбір.

 1. Сонце повільно піднімалося з-за обрію, надворі було тихо та спокійно.
 2. Ми зрозуміли: скоро дощ закінчиться.
 3. Зникне мова — зникне нація.

Робота з підручником.

Виконання вправ.

Самостійна робота. Творче конструювання.

— Перебудуйте складносурядні та складнопідрядні речення на безсполучникові. Підкресліть граматичні основи, поясніть уживання розділових знаків.

 1. Спускаючись стежкою вниз, діти побачили, як до них наближається чоловік.
 2. Доки буде жити дух наш запорозький, доти Україна буде в світі жить(А. Рекубрацький).
 3. Грона червоні в калини горять, і птахи до неї здалека летять(Л. Забашта).
 4. Отак козаччина пройшла, а ми немов й не чули (П.Тичина).
 5. Ти ніяк не можеш зрозуміти, що... без науки неможливий розвиток суспільства(Г. Тютюнник).
 6. Серед великої тиші було чути, як шелестять листочки.
 7. Ударив грім, що аж шибки затряслися в домі.
 8. Поки геній стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність отари свої пасе(Л. Костенко).

— Продовжте речення, утворивши безсполучникове. Поясніть уживання розділових знаків.

 1. Люди люблять лелек: ...
 2. Настав вечір — ...
 3. Надворі шумів вітер, ...
 4. Старі люди розповідали: ...
 5. Умієш кататися — ...
 6. Хвилі набігали на берег; ...

Учні ставлять по черзі один одному питання про БСР.

 1. Підсумки. Рефлексія(комунікативна компетентність).

Взаємоопитування.

Учні ставлять по черзі один одному питання про БСР.

«Мікрофон».

— У виконанні яких завдань виникали труднощі?

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання(компетентність саморозвитку і самоосвіти).
 • Скласти БСР за схемами:
 1. [ ] : [причина].
 2. [умова] — [наслідок].
 3. [ ] — [ ] (протиставлення).
 4. [ ] : [пояснення].
 5. [час] — [ ].

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити