Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 47-48. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи. Узагальнення теми

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення; формувати вміння правильно інтонувати речення з різними смисловими відношеннями, пунктуаційні вміння й навички, будувати безсполучникові складні речення з різними типами смислових зв’язків, трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсполучникові; розвивати творчі вміння відновлювати, моделювати й конструювати безсполучникові складні речення; виховувати любов до природи та художнього слова.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь та навичок (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, «Кобзар».

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

Бліц-опитування (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Яке речення називають безсполучниковим складним реченням?

— Які смислові зв’язки наявні між частинами безсполучникового складного речення?

— Які розділові знаки ставляться між частинами безсполучникового складного речення?

— У якому випадку ставиться кома, крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення?

— Коли між частинами безсполучникового складного речення ставиться двокрапка?

— Коли між частинами безсполучникового складного речення ставиться тире?

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація уміння.

 1. Сприйняття й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок.

Дослідження-обґрунтування.

— Прочитайте речення з правильною інтонацією. Обґрунтуйте поставлені розділові знаки. З’ясуйте смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень.

 1. Весна приходить поступово: в полях нечутно тане сніг, втечу з крижаного полону готують таємно води рік.
 2. Розтане сніг, зима мине, земля кругом цвісти почне.
 3. Шумить вода, ламає все. Весна іде, тепло несе.
 4. Приходить весна — зеленіють ліси.
 5. Нам щедра осінь приносить плоди, дають врожаї поля і сади.

Дослідження-моделювання. Робота біля дошки (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Утворіть і запишіть прислів’я, дібравши їх продовження з другої колонки.

— Визначте, у яких із них між частинами вживається кома, а в яких — тире.

— Доведіть це за допомогою пунктуаційних правил.

 1. Прийшов Спас... ...літо закінчилося.
 2. Зима без снігу... ...буйні вітри голову розчешуть.
 3. Рада б зірка зійти... ...держи рукавиці про запас.
 4. Сонце — батько... ...наловим риби — буде борщ.
 5. Дощ вимочить, сонечко висушить... ...літо без хліба.
 6. Нехай іде дощ... ...місяць — вітчим.
 7. З’явилися опеньки... ...чорна хмара заступає.

Дослідження-відновлення. Робота в парах (компетентність особистісного самовдосконалення).

— Скориставшись довідкою, відновіть і запишіть уривки з віршів Т. Шевченка (для самоперевірки скористатись «Кобзарем»).

— Розставте та поясніть розділові знаки.

— Підкресліть граматичні основи в безсполучникових складних реченнях. Накресліть схеми.

 1. Защебетав соловейко...
 2. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють...
 3. І досі сниться...
 4. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива...
 5. Зійде сонце...
 6. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть...
 7. Зоре моя вечірняя, зійди над горою...
 8. Світає, край неба палає...

Довідка: плугатарі з плугами йдуть; соловейко в темнім гаї сонце зустрічає; пішла луна гаєм; між ярами над степами верби зеленіють; утру сльози, ніхто не побачить; додолу верби гне високі, горами хвилю підійма; під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка; поговорим тихесенько в неволі з тобою.

Творче конструювання. Робота в групах (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— За поданими схемами-моделями побудуйте або доберіть з художньої літератури безсполучникові складні речення про охорону природи.

— Складіть діалог, використовуючи ці речення.

І група

 1. Послідовність [ ],[ ].
 2. Одночасність [ ],[ ].
 3. [ ], [ ];[ ].

II група

 1. [ ]: [пояснення].
 2. [ ]: [причина].
 3. [ ]: [доповнення].

III група

 1. [час] — [ ].
 2. [умова] — [ ].
 3. [ ] : [наслідок].

— Користуючись схемами, сформулюйте правила вживання розділових знаків у безсполучникових складних реченнях.

Дослідження-трансформація.

— Трансформуйте подані прості речення та складні сполучникові речення в безсполучникові. Запишіть, розставляючи потрібні розділові знаки.

— Визначте смислові відношення.

 1. Дуб ламається, а лозина нагинається.
 2. Природа не терпить неточностей і не прощає помилок.
 3. Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад.
 4. З водою та вогнем не грайся.
 5. Тяжко плисти проти води.
 6. Тому і осінь ця здається нам весною, що в рідній стороні нам стало краще жить.
 7. У чарівні ночі, коли місяць вставав над садами, у вікна лились цілющі пахощі квітів.

Дослідження-аналіз.

— Виконайте синтаксичний розбір безсполучникових складних речень.

 1. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі(Леся Українка).
 2. Ще сонячні промені сплять — досвітні вогні вже горять(Леся Українка).
 3. На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли(М. Рильський).
 4. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Учитель аналізує роботу учнів на уроці. Указує на активну роботу школярів, а також окреслює недоліки та дає поради, як їх подолати.

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання(компетентність особистісного самовдосконалення).
 • Скласти узагальнювальну таблицю або схему на тему «Безсполучникове складне речення».
 • Скласти письмово 6 тесових завдань із теми «Безсполучникове складне речення».

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити