Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 49. Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях

Мета: ознайомити учнів з особливостями будови складного речення із сурядним та підрядним зв’язком; формувати уміння та навички правильно визначати структуру складних речень із різним видами зв’язку і правильно ставити розділові знаки; поглибити знання учнів про складне речення; розвивати творче мислення учнів; виховувати любов і повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної та мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап(соціальна компетентність).
 2. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація уміння.

Сьогодні на уроці ми розглянемо тему «Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях»; ознайомимося з особливостями будови складного речення із сурядним та підрядним зв’язком; будемо вчитися правильно визначати структуру складних речень із різним видами зв’язку; правильно ставити розділові знаки; повторимо вивчене про складне речення.

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

Перевірка домашнього завдання.

— Складіть речення за такими схемами. Визначте їх види.

 1. [ ],а [ ], (що...).

Приклад:

Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, що, здається, надворі стоїть весна, одягнена у білі шати (М. Коцюбинський) — (складне речення із сурядним та підрядним зв’язком).

 1. [ ], [ ], і [ ].
 2. [ ], а [ ], (як...).
 3. (Якби...), (якби...), [ ], [ ].

Бліцопитування.

 1. Які бувають типи багатокомпонентних складних речень?(Складне речення із сурядним та підрядним зв’язком; складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком; складне речення із підрядним та безсполучниковим зв’язком; складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком).
 2. Які види зв’язку бувають у цих реченнях?(Сполучниковийсурядний і підряднийта безсполучниковий).
 3. Які розділові знаки ставлять у реченнях з різними видами зв’язку?(У багатокомпонентних реченнях уживають такі ж розділові знаки, як і в сполучникових та безсполучникових складних реченнях. Найчастіше в таких реченнях ставлять кому).
 4. У яких випадках кому між частинами складного речення із сурядним та підрядним зв’язком не ставлять?(Між двома частинами складного речення, поєднаними єднальним сполучником, що мають спільне підрядне речення. Між двома частинами складного речення, поєднаними підрядним зв'язком та єднальним або розділовим сполучником, що мають спільну головну частину).
 5. Які складні речення вважають синонімічними?(Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічними. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучникові і навпаки).
 6. Вивчення нового матеріалу(мотиваційні та пізнавальні вправа).

Слово вчителя.

Складні речення, у яких поєднуються різні види сполучникового (сурядного й підрядного) та безсполучникового зв’язку, називають реченнями мішаного типу. Вони можуть бути різних комбінацій (поєднань) і поєднувати різну кількість компонентів. Це новий тип речень, з якими ви ознайомитесь. А поки що перевірте свої знання про складне речення, виконавши тестові завдання.

Робота з картками.

Виконання тестових завдань.

За кожне правильно виконане завдання2 б.

 1. Складним називають речення, яке складається із

А двох і більше простих речень, об’єднаних в одне ціле за змістом, інтонацією, з допомогою сполучників або без них

Б двох і більше простих речень, одне з яких обов’язково двоскладне, а інші — односкладні

В двох і більше простих речень, часто не пов’язаних за змістом інтонаційно

 1. Складні речення утворюються

А лише з двоскладних речень, рівноправних між собою

Б лише з односкладних речень, залежних одне від одного

В із двоскладних чи односкладних простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу

 1. Кілька частин, що входять у складне речення, можуть поєднуватися

А сурядним, підрядним, сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Б лише сурядним і підрядним сполучниковим зв’язком

В лише сурядним, сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

 1. РеченняНад світом стояла така тиша, що чути було, як плакала надламана гілка А складносурядне

Б складнопідрядне

В безсполучникове

Г складнопідрядне з кількома підрядними

Д складне речення з різними видами зв’язку

 1. У реченні Я в/р/одобро і краса житимуть вічно... потрібно поставити такий розділовий знак

А кому

Б крапку з комою

В двокрапку

Г тире

 1. Які види складного речення відображено на схемах?

1 [ ], але [ ], ( )

2 [ ], ( ), і [ ]

3 [ ].[ ] і [ ]

4 [ ] і [ ]: [ ], [ ]

А складнопідрядні з кількома підрядними

Б складносурядні

В безсполучникові

Г складні речення з різними видами зв’язку

 1. Систематизація знань учнів.

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, розставте розділові знаки, накресліть схему.

Десь читав я, що з літами все долає мудрий спокій, і в красі його жорстокій не знайти юнацьких мрій.

Творча лабораторія (компетенція продуктивної творчої діяльності).

— Спишіть подане речення, схарактеризуйте його:

 • чим воно подібне до раніше вивчених синтаксичних конструкцій?
 • що ви помітили відмінного?

— Побудуйте схему поданого речення.

Я думаю про день майбутній, і любо бачити мені, що океан людський могутньо стає грудьми навстріч війні (М. Сингаївський).

Синтаксичне конструювання.

— До наведених складносурядних речень додайте ще одну частину, з’єднавши їх підрядним зв’язком. Накресліть схеми складних речень.

 1. Розтанув сніг, і гаї привітно зашуміли довкола ланів.
 2. Повіяв злегка вітерець, і зашуміли верболози.
 3. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці я...

 • дізнав(-ла)ся...
 • зрозумів(-ла)...
 • навчив(-ла)ся...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

 • Обов'язкове: опрацювати теоретичний матеріал, виконати вправу підручника.
 • На вибір: виписати із творів художньої літератури 4-5 складних речень із сурядним і підрядним зв’язком АБО написати твір-мініатюру (9-11 речень) на тему «Мій край — Україна».

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити