Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 50. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Мета: сформувати в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку; навчити дев’ятикласників виділяти основні ознаки складних синтаксичних конструкцій і структуру їх, розвивати вміння визначати складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, відрізняти їх від інших видів складних речень і простих ускладнених речень, будувати лінійні і графічні схеми, сформувати творчі вміння відновлювати складні синтаксичні конструкції відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню учнями краси художнього слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальні картки, проектор.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.

Визначення емоційної готовності учнів до уроку.

 1. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети та завдання уроку.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Актуалізація та корекція знань, умінь і навичок.

Лінгвістичний тренінг (полікультурна компетентність).

— Прочитайте спроектований на дошці текст. Дослідіть його синтаксичну організацію. Спишіть. Виділіть частини складних речень, підкресливши граматичні основи. Назвіть засоби зв’язку (інтонація, сполучники, сполучні слова).

Стара висока груша стоїть на городі. Бувало, коли вона одцвітала, усі навколишні городи вкривалися її пелюстками. Восени груша цілий місяць без спочинку встеляла землю своїми невеликими жовтими плодами, що взимку наповнювали хату теплими пахощами узвару.

До моєї руки торкаються краплини крові. Ні, це не кров — це червоний цвіт квасолі тремтить біля межі. А хвилини біжать. їх залишилося тільки шість, і в цю мить скриплять ворота: мій татусь біжить з дядьком Яковом до нас, за ним ледве встигає тітка Дорка і ще якісь люди. (І. Нечуй-Левицький)

— Дослідіть, у яких складних речення наявні різні види зв’язку.

Робота з підручником.

Дослідження-аналіз.

— Запишіть складні синтаксичні конструкції. Виділіть засоби зв’язку в них. З’ясуйте тип конструкції.

 1. Струмок дзюрчить, роса блищить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає(М. Луків).2. Смеркається, крила ночі розсипали пітьму глуху, неначе орел, що ронить перо на своїм шляху (Г. Лонгфелло). 3. Спіткнулась студінь, й одступає морок: палає ватра, палахкоче в горах, ласкавість материнську роздає (І. Павліха). 4. На світі законів немало, я нагадаю один: щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штормову годину, як море бурунить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшло воно з берегів (В. Симоненко).

Синтаксичний тренінг.

— Визначте граматичні основи в реченнях. З’ясуйте, як поєднуються їхні частини і які між ними встановлюються відношення. Накресліть схеми речень.

 1. Ви не зможете довго жити без засніжених вершин, якщо побачите світ очима богів з Олімпу.
 2. Ви стоїте на вершині гори, а під ногами пропливають сині хмари. 3. Спіткнулась студінь, й одступає морок: палає ватра, палахкоче в горах, ласкавість материнську роздає(І. Павліха).

Поетична хвилина.

— Запишіть речення, поясніть уживання розділових знаків. Укажіть вид складних синтаксичних конструкцій.

 • Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть.

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).

 • Шибки дзвеніли, співала хата,

Всміхався місяць біля вікна,

Як ти підходила до верстата,

Щоб виткать першого полотна (М. Руденко).

 • Було в житті по-всякому,

Та я село своє не забував,

Де й досі палко сяє ватра мокова

І душу мені щедро зігріва (О. Дерев’янко).

Визначення рівня усвідомлення теоретичного матеріалу.

Вправа «Твій правильний вибір».

— Схемі [ ], [ ], [ ], що ( ) відповідає така складна синтаксична конструкція:

А Настане день, настане час, і розіллється знов медами земля, що освятив Тарас своїми муками-ділами (М. Рильський).

Б Виявляється, коли їм скрута, птахи просто горнуться до людини: вони зовсім довіряються їй (О. Гончар).

В Я краще люблю підводою, бо коли дорожиш свободою, топай, брате, як Сковорода, але то вже твоя біда (І. Драч).

 1. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення» (компетенція саморозвитку і самоосвіти).

— Ми досягли мети, бо...

— Найбільше труднощів ми відчули, коли...

Я вмію розрізняти сполучникові й безсполучникові складні речення, бо...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Опрацювати теоретичний матеріал підручника.
 • На кожен вид синтаксичної конструкції дібрати приклад з художньої літератури або скласти речення самостійно.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити