Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 52. PM № 17. Вибірковий контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

Мета: повторити відомості про стилі й типи мовлення, про особливості вибіркового переказу текстів наукового стилю, формувати мовленнєво-комунікативні вміння і навички здійснювати змістово-композиційний та мовний аналіз, будувати висловлювання, передаючи основну інформацію текстів наукового стилю; виховувати культуру мовлення, любов і пошану до книги.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тексти переказу, пам’ятка «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю (на основі кількох джерел)» (її змісту конспекті уроку).

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя про роль книги в житті людини.

Книга — це невичерпне джерело знань, відомостей про десятки, сотні подій, явищ, людей. Тут усе важливе. Вчитуймося в кожне слово, і воно наситить наш розум, душу, уяву одвічною загальнолюдською мудрістю.

III. Актуалізація мовленнєвознавчих понять.

Бесіда за питаннями.

— Які ви знаєте стилі мовлення?

— Які ознаки характерні для наукового стилю?

— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?

— Які є види переказів?

— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте свою думку.

 1. Робота з текстами наукового стилю.

Читання текстів.

— Визначте стиль, тип, тему й основну думку кожного тексту. Що їх об’єднує?

— Назвіть мовні і стилістичні особливості поданих уривків.

— Виділіть з текстів головну інформацію для розкриття теми вибіркового переказу.

Текст № 1

Книжка, книга — неперіодичне друковане видання з певною кількістю сторінок (за критеріями ЮНЕСКО — не менше 48) у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу; набір письмових, друкованих, ілюстрованих аркушів, як правило, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називають сторінками.

Книжка є об’єктом вивчення книгознавства. Описом книг й інформуванням про них читачів займається бібліографія.

Історія книжки тісно пов’язана із створенням і розвитком писемності. Як матеріал для письма в різний час використовували кору дерева, полотно, глиняні таблички, шкіру, папірус, пергамент.

У Давньому Єгипті сувій як форма книги відомий з IV тис. до н.е.

Звідти сувій, за свідченням Геродота, був запозичений греками, які з часом перейшли з папірусу на пергамент. У Давній Греції пергаментні сувої набули поширення з V-IV ст. до н. е., у Давньому Римі — з III—II ст. до н. е.

В античні часи сувій був основною формою рукописної книги. Така книга складалася з багатьох склеєних між собою аркушів папірусу. Пергаментні аркуші зшивалися у сувій.

У IV-V ст. сувій поступово був витіснений такою формою книжки, як кодекс, тобто зшиток пергаментних чи папірусних аркушів.

Текст № 2

Рукописна книга — кодекс, що містить твір (або збірку творів) художнього, релігійного, юридичного чи іншого зміст)', написаний вручну.

Найдавніші рукописні книги в Україні з’явились у період Київської Русі із запровадженням християнства. У І половині XI ст. князь Ярослав Мудрий заснував при Софійському соборі скрипторій (майстерню для переписування книг), забезпечений великою бібліотекою, кваліфікованими писарями і художниками. Саме звідси вийшли найдавніші рукописні пам’ятки: Остромирове Євангеліє (1056— 1057), Ізборники Святослава (1073 і 1076). Книжна справа в цей час була добре налагоджена і в Києво-Печерській лаврі. У XII-XIV.CT. важливими центрами книгописання стають монастирі Галицько-Волинського князівства (звідси, ймовірно, походять Христинопольський Апостол, XII ст.; Бучацьке Євангеліє, ХІІ-ХІІІ ст.; Добрилове Євангеліє, 1164; Холмське Євангеліє, кінець XII ст.; Євсієве Євангеліє, 1273; а також Чернігівського, Новгород-Сіверського, Переяславського князівств (пам’ятки не збереглися).

До київського книжкового осередку належить найвидатніша пам’ятка рукописного мистецтва ранньої доби — Київський Псалтир (1397), озлоблений 302 високохудожніми мініатюрами.

Найдавніші книги переписувались уставом — високим, урочистим письмом, що передбачало пропорційність кожного знаку.

Текст № З

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст., писана у монастирі в Пересолниці (Волинь). Один із перших українських перекладів канонічного тексту Четвероєвангелія.

Пересопницьке Євангеліє являє собою книгу великого розміру, оправлену у дубові дошки, обтягнуті зеленим оксамитом. Текст написано на пергаменті чорним чорнилом уставом. На кожній сторінці 20 рядків основного тексту. Усіх аркушів налічується 482, тобто 964 сторінки. Циноброю (червоною фарбою) виконано нумерацію глав, початкові літери глав, зауваження на полях. Євангеліє складається із 63 зошитів по 10 аркушів у кожному. У рукопису складна система розділових знаків. Крім того, є ще «дробне» письмо, яким виписані всі приписки, післямови.

Ця книга заслужено вважається символом української нації.

Важливим аспектом цінності книги є художнє оформлення. Рукопис багато орнаментований: різнокольорові високохудожні мініатюри, заставки, ініціали, кінцівки з українськими мотивами.

Вага пам’ятки — 9 кг 300 г, розмір — 380x240 мм.

Текст № 4

Першою друкованою книгою, автором якої був українець за походженням, вважається видання, що з’явилося у 1483 р. Автор її — Юрій Дрогобич (Котермак), син убогого ремісника Михайла Котермака з Дрогобича, який став ученим з європейським іменем, одним з перших українських докторів філософії і медицини. Називалась книжка «Прогностична оцінка поточного 1483 року...», а видав її відомий римський друкар Є. Зільберт тиражем близько 500 примірників. Книга містить цінні для тогочасного читача відомості з астрономії, географії, метеорології, медицини. Надрукована вона була у Римі форматом 18,5x13 см.

Текст № 5

Першою книгою, надрукованою в Україні механічним способом, був «Апостол», виданий у 1574 р. у Львові І. Федоровим.

Містить традиційний церковнослов’янський переклад «Діянь і послань апостольських».

Львівський «Апостол» являє собою велику наукову й історичну цінність як первенець книгодрукування в Україні.

Надрукований на 278 аркушах по 25 рядків тексту на кожній сторінці.

Мав неабияке художнє оформлення — гравюри, герби Г. Ходкевича (покровителя І. Федорова), зображення апостола Луки, герб Львова. Тираж книги — приблизно 1000-1200 примірників.

На сьогодні збереглося близько 100 примірників видання у найбільших книгозбірнях України та інших країн (3 енциклопедії).

Робота з пам’яткою «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».

ПАМ'ЯТКА

«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»

 1. Прочитати тексти, з яких потрібно вибрати матеріал для переказу.
 2. Визначити основну думку опрацьованих текстів.
 3. Вибрати з текстів лише той матеріал, який необхідний для повного розкриття пропонованої теми.
 4. Визначити основну думку переказу (вона може збігатися або ні з основною думкою текстів).
 5. Визначити композицію переказу, тип мовлення.
 6. Виписати слова-терміни.
 7. Скласти складний план вибіркового переказу.
 8. Дібрати слова та речення для зв’язку частин тексту.
 9. Написати вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).

Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю на чернетках.

— Виділіть мікротеми й самостійно сформуйте пункти складного плану вибіркового переказу наукового тексту на тему «З історії книг».

Написання вибіркового переказу тексту наукового стилю у зошитах для контрольних робіт.

 1. Підсумки. Рефлексія.
 2. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Обов’язкове: повторити теоретичний матеріал про складне речення.
 • За бажанням: підготувати цікаву інформацію про українські книги.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити