Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 4. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

Мета: повторити вивчене про граматичну основу речення; синтаксис простого неускладненого й ускладненого речень; закріпити вміння визначати істотні ознаки, за якими розмежовуються прості й складні речення, односкладні і двоскладні, удосконалювати вміння практично визначати, якими синтаксичними конструкціями ускладнене просте речення; розвивати усне мовлення, орфографічну і пунктуаційну грамотність; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, мультимедійні засоби.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. Мотивація уміння.

III. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей.

Бесіда за питаннями.

— Що називають реченням?

— Що складає граматичну основу речення?

— Які основні ознаки речення?

— На які типи поділяють речення за метою висловлювання?

— Які речення називають простими? Наведіть приклад.

— Які речення називають складними? Наведіть приклад.

— Які речення називають односкладними, а які — двоскладними?

— Які типи односкладних речень вам відомі?

 1. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної системи знань.

— Прочитайте текст. Визначте в кожному реченні граматичну основу. Які з речень мають один головний член речення? Яких відтінків надають тексту односкладні речення?

Тихий прихід осені

У лісі з’явилися жовті фарби. Крони дерев ще зелені. Дивишся під ноги, помічаєш перше опале листя. Тиша. Не чути співу пташок. Пташенята давно вивелись. Порожні гнізда, ледь чутний шум листя, хруст сухого гілля. Природа чекає на зміни.

Робота в парах (соціальна компетентність).

— Прочитайте і перепишіть прислів’я. Де потрібно, поставте тире між підметом і присудком. Підкресліть граматичні основи.

 1. Вірний приятель то найбільший скарб.
 2. Розум скарб людини.
 3. Вовка боятися в ліс не ходити.
 4. Правда як олія: скрізь наверх спливає.
 5. Щастя біжить, а нещастя лежить.

Дослідження-aналіз (колективна робота з текстом).

— Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Визначте тин мовлення. Виконайте подані після тексту завдання.

У далекі-далекі часи поширення інформації між державами, звичайно, було на дуже низькому рівні.

Повільно скрипіли гусячі пера, ретельно виводячи накази повелителів держав. Схилялися над пергаментом літописці-самітники в чернечих келіях і записувати всі події, що відбуватися в їхній землі. Скакали гінці в далекі краї, щоб оповістити тамтешній люд про похід на ворога чи про нові закони в державі. Новини тоді, як ви розумієте, з великим запізненням доходили до людей, а багатьох і взагалі обминали. Кожна велика держава жила мовби на окремій планеті, на яку лише вряди-годи з’являлися посланці з інших світів, привозячи із собою дивні новини.

І з’являлися заморські купці з крамом, і розказували про свої краї та звичаї і, безумовно, про ті землі, через які пролягав їхній шлях.

Отака, друзі, тоді була служба інформації. Мов старі немічні черепахи, повзли землею новини. Вони, як кажуть у такому випадку, обростали довгими бородами (За М. Слабошпицьким).

— Спишіть. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу. Укажіть односкладні речення, визначте їх тип.

Підклавши руки під голову, до ранку дивлюся в склепіння своєї душі. Там сходить сонце, слово і люди. Мене куплять і спродувать не раджу. А мені ж, може, просто хочеться щастя. А темрява! Іду, не спотикаюсь. Мене спалить у вас немає змоги. Тепер Жар-птиці не буває. Жар-птицю будень убиває (Із тв. Л. Костенко).

Робота з підручником.

Пунктуаційний практикум.

— Спишіть, розставляючи, де потрібно, розділові знаки.

 1. Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).
 2. Бійці здебільшого вусаті статечні чоловіки зриваються на ноги нагледівши офіцерів і завмирають у готовності (О. Гончар).
 3. Йдучи міркую сам-таки з собою. (Т. Шевченко).
 4. За винятком баби Оришки малий Чіпка нікого не любив. (Панас Мирний).
 5. Ябув молодий здоровий і міг працювати не втомлюючись (О. Довженко).
 6. Надворі смеркало й сутеніло. (І. Нечуй-Левицький).

Робота на картках.

— Визначте вид односкладних речень.

 1. Усі національні культури побудовано на шануванні предків (О. Таланчук).
 2. За рідний край і життя віддай (Народна творчість).
 3. Сучасне українське мистецтво...
 4. Не можна забувати про мовний етикет (С Богдан).
 5. Накликання бажаного словом знаходимо по всіх наших обрядових піснях (С. Богдан).
 6. Загалом у міфології різних народів перевагу надавали нерукотворному будуванню світу (О. Таланчук).
 7. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей

Дослідження-трансформація.

— Подані двоскладні речення трансформуйте в різні види односкладних речень.

— Підкресліть головний член, укажіть спосіб його морфологічного вираження.

— Визначте види односкладних речень.

 1. Куш омитий чистою росою.
 2. Сміхом-жартом село заметене.
 3. Зайвих не хочем ми слів.
 4. Так гарно пахне спечена картопля.
 5. Я не міг заснути, довго не міг заснути.
 6. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Тестові завдання.

 1. Граматичну основу двоскладного речення становлять

А підмет і означення

Б присудок і обставина

В головні та другорядні члени речення

Г підмет і присудок

 1. До односкладних речень належать

А непоширені прості речення

Б речення з пропущеним підметом

В речення з одним головним членом

Г неповні речення

 1. Укажіть речення, у якому є означення, додаток, обставина

А Трошки вірить серце в забобони логікам усім наперекір (М. Рильський).

Б Широкою чарівною музикою зашумів дощ (О. Гончар).

В Подяку ми складаємо землі своїх батьків (Р. Лубківський).

Г Люблю хати древлянського Полісся (Л. Костенко).

 1. Укажіть узагальнено-особове речення

А Звіряю свої вчинки за життям своїх батьків і дідів.

Б Учітеся, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь (Т. Шевченко).

В Не знаючи дороги, рушили навпростець.

Г Запахло м’ятою і любистком.

 1. Непоширеним е речення

А А він шугав між блакитним небом і зеленим морем... (Б. Грінченко).

Б Стоять в шинелях, забрьохані, без шапок... (О. Гончар).

В Усі ми не в тім'я биті (Нар. тв.).

Г Стукнувшись об пом’яті, ніби пошматовані зубами, дошки помосту, паром зупинився (Ю. Мушкетик).

 1. Укажіть вид односкладного речення «Солі одержують за допомогою хімічних реакцій»

А означено-особове

Б неозначено-особове

В узагальнено-особове

Г безособове

Ключ: 1-Г; 2-В; З-A; 4-Б; 5-В; 6-Б.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Скласти діалог на тему «Звичаї моєї родини», у якому використати різні речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити