Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 53-54. Контрольне аудіювання. Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи

Мета: поглибити знання учнів про публіцистичний стиль; перевірити здатність школярів сприймати на слух незнайомий текст, розуміти мету висловлювання, його зміст, причинно-наслідкові зв’язки, повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про складні речення із сполучниковим зв’язком; розвивати логічне мислення, пам’ять, уміння робити висновки, застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати відповідальність, пошану до святинь рідної землі.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, текст публіцистичного стилю, тестові завдання для аудіювання.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Аудіювання тексту публіцистичного стилю.

Ознайомлення учнів з технологією проведення аудіювання.

Ознайомлення школярів із критеріями оцінювання тестових завдань. Проведень інструктажу щодо їх виконання.

Читання вчителем тексту для аудіювання.

Почаївська гора, на якій розташована лавра, — місце незвичайне й особливе. Ще в далекому 1240 р. тут оселилися монахи Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар. Одного ранку, вийшовши зі своїх печер після молитви, вони побачили... Матір Божу в ореолі вогняного сяйва.

Показавши себе людям, вона піднялася на небо, залишивши на скелі слід своєї правої ступні. Слід той відбився на твердому камені, як на розплавленому воску, і залишився навіки. Досі він наповнюється водою, яка вже майже вісім століть приносить зцілення стражденним.

А тоді біля підніжжя гори послушники збудували невеличкий храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. У 1559 р. дорогою з Афона до Москви заїхав до Почаєва болгарський митрополит Неофіт — щоб поклонитися сліду благодатної ступні. Високого гостя прийняла у своєму маєтку під Почаєвом місцева українська поміщиця Анна Гойська. На знак подяки за гостинність митрополит поблагословив її іконою Богоматері з Предвічним Дитятком, яку привіз із Константинополя. Років тридцять простояла та ікона у домашній каплиці Гойської, як тут стали зауважувати, що від неї йде незвичайне світло. А невдовзі люди переконалися, які дива вона може творити.

Сліпий від народження рідний брат Анни Гойської, наприклад, щиро помолившись за порадою сестри перед тією іконою, раптом уперше побачив світло, предмети і людей. Тоді й вирішила Гойська, що чудотворна ікона повинна служити всім, і, зібравши послушників та священиків, з хресною ходою перенесла ікону на Почаївську гору і віддала на вічне зберігання монахам (3 переказу; 223 сл.).

Робота з тестами.

 1. Почаївська гора, на якій розташована лавра, —

А місце, де проливали кров князі

Б місце незвичайне й особливе

В місце, звідки вирушали в походи козаки

 1. Монахи з Києво-Печерського монастиря оселилися на Почаївській горі

А у 1649 році

Б у 1768 році

В у 1240 році

 1. Вийшовши з печер після молитви, монахи побачили

А схід сонця

Б Матір Божу

В Божий храм

 1. Матір Божа залишила на скелі

А відбиток руки

Б слід правої ступні

В відбиток лику Ісуса Христа

 1. 1559 року дорогою з Афона до Москви заїхав у Почаїв

А болгарський митрополит Неофіт.

Б Папа Франциск з Ватикана

В глава Української греко-католицької церкви блаженнійший Святослав Шевчук

 1. Високого гостя прийняла у своєму маєтку

А Анна Гойська

Б праведна жінка Вероніка

В свята мучениця Надія

 1. На знак подяки митрополит поблагословив А. Гойську

А образом Спаса Нерукотворного з Ватикану

Б чудотворною іконою Унівської Богородиці

В іконою Богоматері з Предвічним Дитятком

 1. Люди переконались, що ікона може творити дива через

А 10 років

Б 25 років

В 30 років

 1. Брат Анни Гойської, помолившись перед іконою, уперше побачив

А світло, предмети і людей

Б розп’яття

В Біблію

 1. Ікону перенесли

А до монастиря

Б на Почаївську гору

В до картинної галереї

 1. Стиль мовлення прослуханого тексту

А художній

Б публіцистичний

В науковий

 1. Відтворення та узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної системи знань.

Гра «Так-ні».

Учитель пропонує твердження, учні згоджуються чи заперечують їх, обґрунтовуючи свою відповідь.

 1. Складне речення, частини якого з’єднуються сполучникамищо, так що, бо, оскільки, наче, щоб, тому що та ін. є синтаксично рівноправними, називають складнопідрядними. (Ні, частини, з’єднувальні такими сполучниками, не є синтаксично рівноправними).
 2. Сполучникиа, але, і, або, чи, зате , проте, то...то є сполучниками підрядності. (Ні, це сполучники сурядності).
 3. Визначають такі види складнопідрядних речень за значенням: означальні, з’ясувальні, обставинні.(Так).
 4. Безсполучникове складне речення — це речення, у якому прості речення об’єднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучник слів.(Так).

Диктант з коментуванням.

 1. Земле рідна! Мозок мій світліє і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії у життя вливаються моє.
 2. Хто тебе любов’ю обікраде, хто твої турботи обмине, хай того земне тяжіння зрадить і з прокляттям безвість проковтне.
 3. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами, судді, не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття.
 4. І зголілі модрини кричали тонко, олень виписувавсь в імлі, і зійшлися кінці і начала на оцій чужинецькій землі.
 5. У цьому полі синьому, як льон, де тільки ти і ні душі навколо, уздрів і скляк: блукало в тому полі сто тіней.
 6. І благодать така ясна лягла мені на душу смиренну, що я збагнув нарешті: ота зоря — то тільки скалок болю, що вічністю протятий, мов огнем(В. Стус).

Синтаксичний практикум

— Прочитайте текст, знайдіть у ньому складні речення, визначте засоби зв’язку між частинами. Випишіть безсполучникові складні речення.

Лесі радість: за осяяними теплим весняним сонцем вікнами буяє справжня весна. Загляне у віконце пустотливий сонячний промінчик — і оживає, світлішає все навкруг. І тоді здається: твої очі вбирають не давнє, звичне, а перетворене казкою довкілля. Пригадується такої миті щось дуже гарне: стежка, залитий сонцем луг, дівочий щасливий сміх, здивовані очі ромашок.

Ох, ця весна! Гляне лукаво в очі — зеленою гілкою розквітає в душі радість. Махне білосніжним крилом — спалахують білопінно сади.

Виглядає усміхнена Леся крізь шибку і бачить: летять у синій високості довгождані гості — лелеки та журавлі.

Пояснювальний диктант.

— Обгрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком за допомогою пунктуаційних правил. Визначте вид речень. Накресліть графічні схеми.

 1. На Одері хмурім, як змієві пащі, вогнями дихнули горбаті мости; зловісно в одсвітах різьбилися хащі, й гадючився берег із хвиль теплоти.
 2. Коли жита димлять-палають в полі — вода жива всихає у річках і на столі дрібок останній солі тремтить в густих окривджених сльозах.
 3. Я чув: надходить та година, коли все йде у буйний ріст(Із творч. М. Стельмаха).

Тренувальні вправи.

 • Спишіть речення. Поставте потрібні розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речень.
 1. Гарне народне повір’я де оселились лелеки там гніздиться щастя.
 2. Село затихло ніч коротка влітку і зморений косар спочити рад.
 • Прочитайте складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Запишіть їхні номери в певному порядку відповідно до їх характеристики: 1) складне речення зі сполучниковим сурядним та безсполучниковим зв’язком; 2) складне речення зі сполучниковим підрядним та безсполучниковим зв’язком; 3) складне речення зі сполучниковим сурядним та підрядним і безсполучниковим зв’язком.
 1. Тьмяно світили ліхтарі, обабіч дрімали старі каштани, а за ними купчились темні мовчазні дерева(О. Донченко).
 2. Безперервним потоком вливається на заводську територію вранішня зміна, йдуть тисячі людей, щоб розтектися по цехах, і протягом цілої зміни впадатимуть вони над цим гігантом, де кипить метал(О. Гончар).
 3. Відгуркотів розбитими дошками міст, автобус вилітає на широку асфальтову дорогу, що йде якраз побіля плавнів і далі ще кудись, щоб десь там влитися в магістралях траси(О. Гончар).
 • Із наведених речень утворіть речення зі сполучниковим сурядним зв’язком та безсполучниковим.

За хмарами-хмарами куталось сонце, воно зрідка опускало під край неба імлаві просвітки. Тоді земля трималась на них, мов колиска.

 • 3 наведених речень утворіть речення зі сполучниковим підрядним зв’язком та безсполучниковим.

Я і досі завжди з хвилюванням входжу в передосінню золотисту втому полів. Я і досі не можу спокійно дивитися на останні, сизі від негоди вітряки. Вони віками вписували в сторінки хмар і неба нелегкий літопис хліборобської долі.

 • 3 наведених речень утворіть речення зі сполучниковим сурядним та підрядним зв’язком і безсполучниковим.

Заздрю птахам. У них щовесни починається мовби нове життя. Приходить нова любов, нові турботи і радощі, діти. Восени всі розлітаються.

Тестові завдання.

 1. Знайдіть складне речення із сурядним і підрядним зв’язком.

А Люблю життя, де повно сонця й грюку, і ця любов моя на сто століть! (Д. Павличко).

Б І ламалося гілля на дереві, і зривалося листя, і далеко гонив його вітер в сумнеє поле (С. Васильченко).

В Не всі стародавні греки були афродітами, геркулесами, аполлонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко).

Г Помиляється той, хто гадає, що з одержанням свідоцтва чи диплома кінчається період навчання (Я. Панч).

 1. Укажіть складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком.

А Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне (М Коцюбинський).

Б Повіяв злегка вітерець, і озвалися гаї, затріпотіли осики, зашуміли верболози, ріка скинула з себе дрімоту разом з сивуватим туманом (І. Цюпа).

В І летять гуси, і летять журавлики, і літа мої листом осипаються (Б. Олійник).

Г Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза (В. Симоненко).

 1. Знайдіть складне речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком.

А Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що було чути, як знизу дихає колос, як згори випадають роси і місячна обніж (М. Стельмах).

Б Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір ([Л.. Українка).

В Таке моє давнє правило: ніколи не шкодувати за тим, чого не можна повернути (О. Гуреєв).

Г Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, той не ввійде в майбутнє, не прийме сучасне (М. Рильський).

 1. Знайдіть складне речення зі сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим

зв’язком.

А Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми старієм на рік, і немає на долю управи (Б. Олійник).

Б Небо по-літньому квітчасте: по небосхилу, де збились у веселий табунець білі хмарки, воно було темно-блакитним . Карплюк).

В Надвечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом (Гр. Тютюнник).

Г Відскрипіла возами осінь, на санях від’їхала зима, і вербовим човником до бродів прибилась весна (М. Стельмах).

 1. Укажіть безсполучникове складне речення.

А Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозріла вже і запахом п’янить (Л. Талапай).

Б Дрімає сад і гостро пахне м’ята (В. Сосюра).

В Грядка була невелика, пообіч неї на межах лежали купки старого, почорнілого од моху каміння (Г. Тютюнник).

Г Запахи фарб злегка паморочили голову і хвилювали, як хвилюють пахощі квітів, навіваючи спогади чи пробуджуючи уяву (П. Гуріненко).

 1. Укажіть складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком.

А Навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віє; з гаїв холодок дише (Марко Вовчок).

Б А хмара находить, і грім гуркотить, і блискавка хижо моргає Дніпрова Чайка).

В Розвели нас дороги похмурі, і немає жалю й гіркоти, тільки часом у тихій задумі випливаєш з-за обрію ти (В. Симоненко).

Г І пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті (М Рильський).

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я розумію...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

— Я готовий(-а) до...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Повторити теоретичний матеріал підручника, підготуватися до контрольної роботи.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити